Skip to content

Staišu ozols Traditional Geocache

Hidden : 06/21/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(LV) Sveicināti Eiropas dižkoku lielvalstī - Latvijā! #dižkokulielvalsts Tēvzemi mīlēt latviešiem palīdz varenie ozoli, jo viņi ir mūsu simboli, viņi ir mūsu iedvesmas un spēka devēji – mūsu spēkozoli!
Staišu ozolam ir kuplākais vainags no Latvijas ozoliem, tā platums ir veseli 30 metri. Šis patiesi ir varens un skaists ozols. Staišu ozols aug laukā netālu no kādreiz vērienīgās Staišu saimniecības drupām. Ozola stumbrs uz augšu kļūst vēl resnāks un 3 metru augstumā veido 13 žuburus. Ozols ir augošs, tā kuplais vainags ir ļoti labā stāvoklī. Stumbra apkārtmērs P=8,20m; Augstums H=22,5m; Iespaidīga vainaga projekcija S=620m2; Vecums 300 gadi.
Apsien ap ozola dižo stumbru dzijas dzīparu, vai zarā iesien prievīti, iekar Staišu ozola zaros puķu vai zāļu vainagu, vai mizas krevelēs iespraud monētu. Ziedo rotājot, lai mūsu zeme un tauta plaukst un to nekad vairs nepārņem posts un apspiestība, kas reiz izpostīja arī Staišu mājas.
Šis ir lielisks ozols, zem kura nodoties Baltu meditācijai. Esi piesardzīgs un netrokšņo, ozola saknēs ir lapsu ala. Lai saudzētu apkārtni un nelauztu savu spēkratu, atstāj to norādītajā stāvvietā. Lietainā laikā 1,5 km ceļš līdz stāvvietai ir dubļains un grūti izbraucams, tad labāk ej, brauc ar velosipēdu, daudzfunkcionālo vai apvidus auto.
 
(GB) Welcome to the European heritage tree superstate -Latvia! #dižkokulielvalsts Mighty oaks help Latvians to love their fatherland. They are our symbols, they are source of our inspiration and power – our poweroaks!
Staišu oak has widest crown among oaks of Latvia, it is 30 meters wide. Indeed this is a mighty oak. Staišu oak grows in the field not far from the ruins of once rich Staišu farm. Bole becomes even more thicker and on 3 meter height it divides in 13 branches. The oak is growing and its leafy crown is in very good condition. Bole girth P=8,20mm; Height H=22,5m; Impressive crown projection S=620m2; Age 300 years.
Bind garter to the branches or yarn thread around the impressive trunk of Staišu oak. Hung wreat of flowers or grass on the branches or place a coin under the bark. Sacrifice by dressing the oak, so that this land and people prosper and never again there is such scourge and enslavement that once destroyed also Staišu farm.
This is beautiful oak to enjoy Balt Meditation. Be careful and quiet, there is a fox cave in the roots of the oak. To protect environment and save your vehicle, please leave it in the indicated parking. In rainy weather 1,5 km road till parking is muddy and difficult for driving, then better walk, ride bike or drive SUV or 4x4.

Additional Hints (Decrypt)

Mrz znmren - vmnhthzn | Haqre gur bhgtebjgu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)