Skip to content

2WR #10 Jonathan Multi-cache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a 1 month. Usually caches are visited and maintained within 30 days.
If you wish to restore your cache then please contact me using GC code of that cache.

If there are some leftovers from container then could someone please remove them? Do not leave trash in nature!

More
Hidden : 07/03/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LV

10. slēpnis sērijā Two Wheels Ring veltīts Jonatana palīdzības biedrībai

Esi uzmanīgs – slēpnis atrodas publiskā vietā. Toties slēpnī ir atrodams kods – burts un cipars, kas vēlāk palīdzēs atrast sērijas bonusa slēpni.

EN

10-th cache in the series Two Wheels Ring dedicated to former Jonathan's aid society

Be careful - cache is in a public place. But you can find a code in it - a letter and a number. They will help you to find the bonus cache of the series later.


LV

1869.gada 8.martā desmit A.Šneidermaņa austuves audēji sapulcējās Iļģuciemā, Riekstu ielā 8, Indriķa Strautmaņa mājā un nodibināja savstarpējās palīdzības kasi. Tālaika smagajos darba un sadzīves apstākļos tikai strādnieku savstarpējā palīdzība varēja glābt nelaimē nokļuvušu biedru. Gada beigās kases biedru skaits jau bija vairāk kā 70, tāpēc bija nepieciešams dibināt legālu biedrību. 1870. gada 30.jūnijā Rīgas rāte apstiprināja Mārtiņa draudzes mācītāja Starka iesniegtos statūtus biedrībai ar nosaukumu "Likkums preeksch tahs slimneeku un behrnu lahdes "Jonathan" un kas dibinahta preeksch Rihgas fabriku strahdneekeem".

No Riekstu ielas biedrība pārcēlās uz Daugavgrīvas ielu, kur darbojās līdz 1875.gadam. Sākot ar šo gadu, biedrība vāca naudu sava nama fondam. 1876.gadā biedrība ieguva gruntsgabalu Slokas ielā 17 (pēc toreizējās numerācijas), kas atradās Slokas un Mārtiņa ielas stūrī, un uzsāka nama būvi. Pēc diviem gadiem biedrība jau pārgāja uz jauncelto namu, kurš izmaksāja 6611 rubļus. Nams tika uzcelts kailā smilšu laukā, bet pēc gada nama apkārtnē jau zaļoja dārzs. 1885. gadā biedrības nams tika paplašināts un tā vērtība sasniedza - 14701 rubli.

Bez tiešā savstarpējā palīdzības darba, biedrība veicināja arī savu biedru izglītošanu. Tā nodibināja bibliotēku, lasāmo galdu. 1881.gadā atvēra pirmmācības brīvskolu strādnieku bērniem. 1896. gadā noorganizēja vakara kursus strādājošiem. No 1899. gada līdz 1901. gadam tika uzcelts skolas nams Mārtiņa ielā 7, kas izmaksaja 21000 rubļu. Šī summa tika savākta labprātīgu ziedojumu un aizdevumu veidā.

1915.gadā Pirmā pasaules kara laikā biedrība savu darbību pārtrauca. Pēc pieciem gadiem biedrība darbību atjaunoja, bet agrāko nozīmi neatguva. Līdzekļu trūkuma dēļ 1920.gadā namu Slokas iela 17 pārdeva, bet skolas telpas tika iznomātas Rīgas pilsētas pašvaldībai. Jonatāna biedrība beidza pastāvēt 1938. gadā.

Informācijas avots http://www.citariga.lv/

EN

Coming soon...


LV

Lai atrastu slēpni: nostājies pie nama gājēju vārtiņiem, saskaiti lilijas (X) tajos un dodies uz punktu X*X*X+X*X+1 metru attālumā un X*X*X+X*X-X-X-4 grādu azimutā

EN

To find a cache: stand at the buildings pedestrian gate, count the lilys (X) in them and go to the point X*X*X+X*X+1 meters and X*X*X+X*X-X-X-4 degree azimuth </ p>

Additional Hints (Decrypt)

Pnhehyr/Ghor

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)