Skip to content

Cesti patroni - Svata Zdislava z Lemberka Mystery Cache

Hidden : 09/24/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato série keší je věnována ochráncům české země - našim zemským patronům. Celkem máme téměř 20 patronů, zaměříme se však na ty základní, kteří jsou nám více známí a mají k naší zemi nejblíže. Přiblížíme Vám stručně jejich život a zajímavá fakta. Úkolem vždy bude zjistit pár indicií, které budou sloužit k vypočtení souřadnic. Při odlovu keší si nezapomeňte zapsat bonusové číslo, na konci série Vás čeká keš bonusová. Přejeme Vám příjemné luštění a prima odlov.

Svatá Zdislava z Lemberka

 
   Zdislava se narodila kolem roku 1220 v Křižanově blízko Žďáru nad Sázavou. Její otec, moravský šlechtic Přibyslav z Křižanova, královský purkrabí zeměpanského hradu Veveří u Brna, podporoval církev a chtěl založit ve Žďáru cisterciácký klášter. Zdislavina matka Sibyla byla původem Italka, která přišla do Čech ještě v dětském věku s dvořany Kunhuty Štaufské, nevěsty českého krále Václava I. Na mladičkou Zdislavu velmi zapůsobil pobyt v brněnském dominikánském klášteře, kde po způsobu šlechtických dcer nabyla vzdělání.

   Asi v roce 1238 se provdala za Havla z Lemberka, představitele významného českého rodu Markvarticů, a přestěhovala se na jeho tehdy nový hrad Lemberk v severních Čechách. Z manželství se narodily čtyři děti – Havel, Markéta, Jaroslav a Zdislav. Po návratu Havla z Moravy, kde doprovázel Přemysla Otakara II. jako moravského markrabího a dohlížel na jeho politické kroky, opět působil na pražském královském dvoře.

   Zdislava byla velmi energickou a ráznou ženou, která měla na svého manžela značný vliv. Inspirovala ji sestra krále Václava I. Anežka k velmi aktivní charitativní činnosti. Přesvědčila manžela, aby jí pomohl vybudovat v nedalekém Jablonném v Podještědí špitál, kde sama pečovala o nemocné. Dále spolu s ním založila dominikánské kláštery a chrámy v Jablonném  a v Turnově. Právě k dominikánskému řádu inklinovala proto, že se už během zmíněného pobytu u brněnských dominikánek stala sestrou, terciářkou.

   Zdislava z Lemberka zemřela předčasně v roce 1252. Bylo jí asi pouhých dvaatřicet let. Možná se nakazila infekční chorobou při ošetřování nemocných. Podle rozboru písemných pramenů mohla být příčinou smrti tuberkulóza. Pohřbena byla v kostele sv.Vavřince v Jablonném.

   Třebaže jablonští dominikáni a také pražský arcibiskup usilovali o svatořečení Zdislavy už v 17.století, byla teprve v roce 1907 papežem Piem X. prohlášena za blahoslavenou. Za svatou ji pak prohlásil zároveň s Janem Sarkanderem až v roce 1995 papež Jan Pavel II. při své tehdejší návštěvě v Olomouci.


Použitá literatura :
Jan Bauer : Čeští světci a kacíři, MOBA, 2006
 A) Za indícií A se vydáme do Žďáru nad Sázavou, města, blízko něhož se narodila svatá Zdislava. Stalo se tak, jak jste se dočetli, v Křižanově v šlechtické rodině. Ve městě můžete spatřit krásný barokní most se sochami. Je složen ze žulových kvádrů a tyčí se nad Stržským potokem. Opat žďárského kláštera nechal most po inspiraci Karlovým mostem v Praze vyzdobit sochami světců. Když spočítate, kolik soch na mostě stojí, dostanete indícii A.

 


B) Vzdělání Zdislava získala během pobytu v brněnském dominikánském klášteře. Ten byl založen ve 13.století při kostelu svatého Michala. Ten byl zničen při obléhání města Švédy, následně byl barokně přestavěn. Víte, kolik má kostel hlavních vysokých věží? Pokud ano, dostáváte indícii B.

  


C) Po svatbě se Zdislava usazuje na hradě Lemberk, blízko města Jablonné v Podještědí. Na hradě můžete navštívit muzeum svaté Zdislavy, prohlédnout si její světničku a sbírku obrazů, dokumentující její život. Pozdější zámek byl kompletně přestavěn v 17.století do raně barokní podoby. V současné době zámek nabízí několik prohlídkových okruhů. Pokud zjistíte, kolik okruhů můžete absolvovat s průvodcem, získáváte indícii C. (Odtajňuji: indicie C=2. Toto číslo platilo v období 2013-2020, během pandemie koronaviru se prohlídkové okruhy měnily)D) Přesuňme se jen do blízkého Jablonného. Zde naleznete poslední místo odpočinku sv.Zdislavy. Její hrob se svatými ostatky můžete navštívit v kryptě baziliky, na oltáři v bazilice si můžete prohlédnout lebku v skleněné skříňce. Dále stojí v kryptě za zmínku 24 malovaných obrázků na mědi s výjevy z legendy o Zdislavě. A nyní k otázce. Bazilika je zasvěcená svaté Zdislavě a ještě jednomu světci. Spočítejte počet písmen v jeho jménu a dostáváte indícii D.

 


E) Město Jablonné je neodmyslitelně spojeno se jménem svaté Zdislavy. Na náměstí Míru se nachází morový sloup Krista Salvátora, který byl postaven jako poděkování za odvrácení morové epidemie. Na počátku 18.století přibyla k sloupu řada soch, jejichž autory jsou bratři Jelínkové. Pro indícii E nalezněte název města, odkud sochaři pocházeli. Spočtěte písmena v jeho jméně.

 


F) Za svatou byla Zdislava prohlášena papežem během návštěvy Olomouce v roce 1995. V tomto městě se nalézá nejvyšší sousoší České republiky, 35 metrů vysoký morový sloup Nejsvětější Trojice. Byl postaven v 18.století jako poděkování za ukončení moru, který propukl na Moravě v letech 1714-1716. Základna sloupu je tvořena několika patry. Pokud zjistíte, kolik má pater, dostanete indícii F.

 Výpočet finálních souřadnic :


N 49° (E*F-1).(A*D*E + 10*D*F)

E 013° (A+B).(B*C*D*E*F + A*B*F - 2)

Kontrolní součet všech číslic v souřadnicích : 51

 

 


Additional Hints (Decrypt)

Cbqvirw fr xr irgivz n ilgnuav zr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)