Skip to content

<

Melnais Lake Mire

A cache by kurbulis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/10/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV: Melnā ezera purvs saglabājies kā neliela dzīvības sala saimnieciski intensīvi izmantotā teritorijā. Šis dabas liegums izveidots 2004. gadā un ir neliela daļa no kādreiz gandrīz 10,000 ha plašā Cenas tīreļa.

ENG: „Melnais Lake Mire”  is a small part of Cena Mire that used to cover almost 10,000 ha. This nature reserve was established in 2004 and currently covers ~317 ha.


LV

Cilvēka darbības rezultātā (kūdras ieguve, meliorācija, mākslīga ūdens līmeņa pazemināšana un daudzkārtēja degšana nosusināšanas dēļ) purva hidroloģiskais režīms ir krasi izmainīts, izjaucot ekosistēmas dabisko līdzsvaru un šobrīd ceturto daļu teritorijas aizņem nosusināšanas ietekmēts purvs.

Kūdras ieguve Cenas tīrelī sākta 20. gs. 30-os gados. Šobrīd tā turpinās tiešā dabas lieguma tuvumā.

Purvs sācis veidoties pirms 5000-6000 gadiem. Gada laikā kūdras slānis pieaug tikai par vienu milimetru, t.i. 1m tūkstoš gados. Iegūstot kūdru kā dabīgo izrakteni, cilvēks ir spējīgs norakt 1m kūdras dažos gadu desmitos.

Ir uzsākti apsaimniekošanas pasākumi, kas paredz 54 aizsargsprostu izbūvi gruntsūdens līmeņa paaugstināšanu, lai uzlabotu dzīves apstākļus purva iemītniekiem – augiem un dzīvniekiem.

Šajā ļoti netālajā no Rīgas dabas liegumā iespējams sastapsiet vairākus īpaši aizsargājamus ūdensputnus: lielais dumpis (Botaurus stellaris), niedru lija (Circus aeruginosus), ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus), ormanītis (Porzana porzana) un mazais ormanītis (Porzana parva). Šeit labprāt uzturas arī spāres, starp kurām arī 2 Eiropā īpaši aizsargātas spāru sugas – spilgtā purvuspāre (Leucorrhinia pectoralis) un raibgalvas purvuspāre (Leucorrhinia albifrons).

Piebraukt iespējams gan no Olaines, gan Jaunmārupes puses. Ziemā ceļi tīrīti netiek. Bieza sniega vai pamatīgu dubļu gadījumā vajadzēs augstāku un dusmīgāku (ne-parketa) pilnpiedziņas auto. 95% gadījumu varēs piebraukt ar parastu 2wd vai 1wd transportu. Šī iemesla un tiltiņa dēļ terrains uzlikts uz 2.

Konteiners ir cilindra formas kārbiņa, kurā ir vieta logbookam, zīmulim un apmaiņas niekiem. Kārbiņu varētu būt pagrūti atvērt.

Dabas liegumā ir atļauts pastaigāties, vērot putnus, ogot, sēņot un makšķerēt.

Pirmajam atradējam iekšā pāris naidīgi magnēti jaunu slēpņu izveidei.

 

ENG

Largest part of the mire was drained for peat extraction which started in this area in 30’s of 20th century. Currently peat mining continues outside of the nature reserve but in exact proximity to it’s borders.

Life of this mire / swamp most probably started about 5000-6000 years ago. Layer of peat grows in thickness only 1mm per year or 1m per thousand years. A human is able to mine off 1m of peat layer per few decades.

Currently management activities include building 54 dams in order to raise the water level, improve hydrological conditions for mire inhabitants – plants and birds.

If you’re lucky, by visiting this nature reserve you might observe a few of protected bird species - Eurasian Bittern or Great Bittern (Botaurus stellaris), Western Marsh-harrier (Circus aeruginosus), Whooper Swan (Cygnus cygnus), Spotted Crake (Porzana porzana) and Little Crake (Porzana parva). Dragonflys also like to reside here, including 2 of specially protected dragonfly species - Large White-faced Darter (Leucorrhinia pectoralis) and Dark Whiteface (Leucorrhinia albifrons).

Walking and hiking, whatching birds, berry and mushroom picking and fishing is permitted here.

To get there you may choose either the road from Olaine or another one from Jaunmarupe side. Roads are normally not maintained during winter so in case of heavy snow (or mud after heavy rains in autumn / spring) you might need a true 4wd vehicle (urban SUV wanna-be might not be enough). 95% of the time the roads should be OK for a standard 2WD car. This and the small bridge over the ditch are reasons for terrain 2.

Container is a small size cylindric box that has room enough for logbook, pencil and small exchange goodies. Container might be a little bit hard to open.

For FTF there are a few „evil” magnets inside for new cache planting.

Additional Hints (Decrypt)

Cntevrm, ynv ngiregh | Gjvfg gb bcra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.