Skip to Content

<

Holmestrand-Vittingfossbanen HVB Mossåsen

A cache by absconditas Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/10/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Holmestrand-Vittingfossbanen

 

Holmestrand-Vittingfossbanen (HVB) gikk, som navnet sier, mellom Holmestrand og Hvittingfoss. Det var en privatbane som først og fremst ble bygget for å betjene Vittingfos Træsliberi (Vittingfos Brug). Banen åpnet i 1902 og var smalsporet. Holmestrand-Vittingfossbanen hadde egen stasjon i Holmestrand. Ved Gausen, 1 km sør for stasjonen, var det forbindelsesspor til NSB, og fra 1910 var det også et forbindelsesspor ved havnen.

I 1927 fikk de to banene felles driftsbestyrer, og de ble sammenslått i A/S Vestfold Privatbaner fra 1934. Persontrafikken på HVB ble nedlagt i 1931. Godstrafikken var fra 1935 innstilt i perioder med driftsstans ved Vittingfos Brug. Begge banene ble nedlagt den 1. juni 1938.

Fra HVB skal stasjonsbygningen i Hvittingfoss og lokstallen i Holmestrand være bevart. Men i 2013 ble Hvittingfoss Stasjon utsatt for brann.

Fra TEB finnes fortsatt lokstallen på Eidsfoss og vanntårnet på Freste / Fresti, mens Revetal stasjon i dag huser kafé og Fossan er bolighus. Ellers antas øvrig stasjoner å være revet, ifølge boken «Banedata 2004» (utgitt av Norsk jernbaneklubb), men det skal være rester etter brokar her og der.

Det har imidlertid startet opp museumsdrift i regi av Museumsforeningen Vestfold Privatbaner, som har oppført 150 meter med skinnegang langs en del av det som var Holmestrand-Vittingfossbanen. I anlegget inngår en kopi av Ramnes stasjon (opprinnelig på Tønsberg-Eidsfossbanen), og det er bygget en utedo etter originaltegninger og gjenoppført en dresinbu fra Svinevoll stasjon. Dessuten er det bygget plattform og overganger. På åpne dager drives det dresinkjøring.

De to banestrekningene er skildret i Nils Carl Aspenbergs bok «Glemte spor. Historien om sidebanenes tragiske liv» (Baneforlaget, 1994), og Norsk jernbaneklubb skildrer en tur langs de to banene i 2008.

 

English

Holmestrand-Vittingfossbanen (HVB) was, as its name says, between Holmestrand and Hvittingfoss. It was a private path that is primarily built to serve Vittingfos Træsliberi (Vittingfos Brug). The course opened in 1902 and was narrow gauge. Holmestrand-Vittingfossbanen had a separate station in Holmestrand. By Gausen, 1 km south of the station, it was associated tracks to NSB, and from 1910 there was also a connection track at the port.

 

In 1927 the two lanes got a common operations managers, and were joined in A / S Vestfold Privatbaner in 1934. Passenger traffic at HVB was closed in 1931. Goods traffic was from 1935 stopped in periods of shutdown in  Vittingfos Brug. Both lanes were closed on 1 June 1938.

From HVB to the station in Hvittingfoss and engine shed in Holmestrand be preserved. But in 2013 the station Hvittingfoss were exposed to fire.

From TEB's still engine shed at Eidsfoss and water tower on Freste / Fresti, while Revetal station currently houses the café and Fossan is the main house. Otherwise assumed other stations to be demolished, according to the book "Banedata 2004" (published by the Norsk jernbaneklubb (Norwegian Railway Club)), but it should be the remains of bridge piers here and there.

However, it has started up museum operating under the auspices of the Museumsforeningen Vestfold Privatbaner, which have listed 150 meters of rail track along a portion of what was Holmestrand-Vittingfossbanen. The facility includes a copy of Ramnes station (originally at Tønsberg-Eidsfossbanen), and it's built an outside toilet for original drawings and rebuilt one dresinbu from Svinevoll station. Moreover, it is built platform and transitions. On open days there is dresindriving.

The two railway lines are described in Nils Carl Aspen's book "Glemte spor. Historien om sidebanenes tragiske liv" (Baneforlaget, 1994), and the Norwegian Railway Club describes a tour along the two paths in 2008.

 

Kartet viser banetraseen over Mossåsen. (Rød ring)

The map shows the route over Mossåsen

 

 

Bildet viser Vittingfoss stasjon ca 1905

The picture shows Vittingfoss station about 1905

 

 

Additional Hints (Decrypt)

V yvgra uhyr v unht zrq rafyvt owøex

Va fznyy pnir ohapu bs fbyvgnel ovepu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

243 Logged Visits

Found it 239     Didn't find it 1     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 12 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.