Skip to Content

<

Konesprezka-zamecky park-Smecno (CHIRP)

A cache by TwiceRaP Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/17/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ne více jak půlhodinová procházka zámeckým parkem ve Smečně. Pokud má vaše GPS vyhledávací zařízení CHIRP, tak si ho nezapomeňte zapnout. Půjde to ještě rychleji. :-)


  Koněspřežka-zámecký park-Smečno (CHIRP)

Koněspřežka - zámecký park Smečno - 1.zkušební trať v dějinách našich železnic

Volné pokračování série keší věnovaných Pražsko-lánské koněspřežní dráze, kterou započal geokolega kulhal a jež jsou soustředěny v tomto speciálním koněspřežném bookmarku. Věříme, že se Vám další poznávání historie koněspřežky bude líbit. Tato část je věnována úplnému počátku koněspřežky. Navštívíte místa, kde byla postavena "zkušební dráha" Pražsko-lánské koněspřežní železnice.

Úsporná železniční trať:

Čeští šlechtici neoplývali finančními prostředky. Nemohli si dovolit, jako v Anglii, výstavbu parostrojní železnice. Již od začátku plánované výstavby železnice z Prahy na Plzeň se spokojili s koňskými potahy. Šetřili nejenom na tažné síle, ale na všem, kde se ušetřit dalo. I když se v Anglii již v roce 1803 prokázalo, že kolejnice zhotovené z kujného železa jsou mnohem trvanlivější, než kolejnice litinové, stavitelé Pražsko-lánské koněspřežní dráhy dali z úsporných důvodů přednost levnější, ale křehké litině. Nutno poznamenat, že se tak nedělo z nějaké nevědomosti, úspornost byla hlavním diktátem tehdejšího projektu. Stavitelé železnice se snažili hledat netradiční technická řešení, která by umožnila co největší úsporu dostupných finančních prostředků, aby bylo možno se skromnými prostředky vybudovat co nejvíce. Právě z těchto důvodů byl železniční svršek koněspřežky naprojektován jako "dřevěná a železná dráha. O technických parametrech tohoto řešení se můžete více dozvědět z listingu keše Koněspřežka-Srby-Kačice.

Zkušební trať:

"Zkušební trať", první v dějinách našich železnic, byla vybudována v parku smečenského zámku. Byla dlouhá 30 sáhů (56,88 m). Stavební komisař Ochsenbauer, plnomocný inspektor smečenského panství, na této trati společně s ostatními staviteli prověřili pevnost levnějších litinových kolejnic postavených na kamenných kvádřících, jež byly vytěženy z pískovcových lomů u Doks a Kamenných Žehrovic. Na zkušební trať byl použit ten nejlepší dostupný stavební materiál. Žehrovický pískovec byl znám svou kvalitou, kvalitní byly i kolejnice, jejichž dodávku zabezpečily Fürstenberské hutě v Novém Jáchymově a Šternberské železárny v Darové na Radnicku. Zkoušky dopadly úspěšně. Zkušební komise byla spokojena, výstavba Pražsko-lánské koněspřežní dráhy mohla začít. Při následné výstavbě koněspřežné dráhy se ale na kvalitu již tolik nehledělo. Důraz byl položen zejména na plnění nasmlouvaných stavebních termínů. Kvalita budovaného železničního svršku na mnoha místech nedosáhla té, která byla na zkušební trati v parku smečenského zámku prověřena. Přes veškeré budovatelské úsilí i technický um nekvalitní materiál na nově budované dráze na mnoha místech zatížení nevydržel a tak se i na koněspřežné dráze naplnilo známé rčení: "Práce kvapná - málo platná, laciné - dvakrát placené." Kde se přesně zkušební trať koněspřežky v zámeckém parku nacházela, nevíme. V době psaní listingu jsme získali jen kusé a nepodložené informace, které bychom zde neradi oficiálně prezentovali. Historickému bádání se budeme nadále věnovat a pokud nám v tomto badatelském úsilí pomůžete, budeme Vám vděčni a zjištěné informace do listingu rádi doplníme.

Zámecký park Smečno - pravidla návštěvy parku:

Vaše pátrání po historii zkušební trati koněspřežky můžete začít přímo v zámeckém parku Smečno. Vzhledem k tomu, že se budete pohybovat na soukromém pozemku, který spravuje příspěvková organizace Středočeského kraje Domov pod Lipami Smečno, lze se zde pohybovat jen za podmínek, které jsou uvedeny při vstupu do zámeckého parku. Zejména se prosím slušně chovejte ke klientům tohoto zařízení, kteří využívají park na procházky a relaxaci, udržujte pořádek v parku a neničte prosím žádné jeho vybavení. Do zámeckého parku je zakázán vstup pejskům. Vstup do parku za účelem odlovu keše je povolen jen ve dne. Prosíme o dodržování stanovených pravidel, keš je v parku zřízena na základě povolení pana ředitele Domova pod Lipami a to za dodržení podmínek výše uvedených.

Zámecký park Smečno - zastávky multikeše:

Tato multikeš Vás provede nejenom místy, kde se pravděpodobně nacházela zkušební trať koněspřežné dráhy, ale dalšími místy, která jistě stojí za seznámení. Po celou dobu se budete pohybovat uvnitř zámeckého parku. Uvidíte nově zrekonstruovaný pavilon Salla terrena, který je v současné době využíván jako denní stacionář pro seniory a zároveň i místo pro pořádání kulturních akcí. Pavilon byl postavený v roce 1730 dle návrhu K. I. Dientzenhofera. Až budete na místě, tak si všimněte nad zaskleným vchodem do pískovce vytesaného znaku Martiniců. Ve vnitřní kopulové místnosti se nacházejí nástropní fresky s postavami z římských dějin od J. K. Kováře z roku 1744. Do objektu prosím nevstupujte!

Dále v parku uvidíte i nádherné pískovcové sochy, které představují Pomonu a Floru (bohyně podzimu a jara). Na procházce Vás povedou zařízení pro bezdrátový přenos dat CHIRP, které jistě přispějí k bezproblémovému odlovu této keše. Ti, kdo nevlastní příslušné kompatibilní zařízení značky GARMIN a nemohou pro získání informací vysílače CHIRP využít, naleznou na zastávkách multinky fyzicky uložené mikrokeše, které Vás parkem taktéž provedou. Popis zařízení CHIRP i pokyny pro práci s ním naleznete na konci listingu. Tyto informace jsme čerpali s laskavým svolením přítele kulhala z listingu jeho cyklomultikeše Maxovou oborou (CHIRP). Za tuto kolegiální pomoc děkujeme.

STAGE 1

Souřadnice STAGE 1 zjistíte po prostudování pravidel vstupu do zámeckého parku. Jistě pochopíte, že si chceme být jisti, že je budete dobře znát. Na výchozím místě multikeše u vstupu do parku (případně z fotografie vložené do listingu) zjistěte: A = počet pravidel označených arabskými čísly, B = počet slov, včetně předložek, v prvním řádku odstavce, který následuje za pravidly s čísly, C = počet řádků v posledním odstavci (tučné písmo). Zjištěné hodnoty dosaďte do následujícího vzorce pro souřadnice S1:

N 50° 11.(A-1)(C-1)(B+C)     E 14° 02.(C-1)(B-1)((A-3)

Na místě se můžete pokochat výhledem na zámek a zde zjistíte i souřadnice STAGE 2.

STAGE 2

Ke STAGE 2 budete přecházet přes hlavní cestu v parku, která je jako stvořená pro zkušební dráhu. Cestou se dobře rozhlížejte, ať Vám neuniknou dvě nádherné sochy na pískovcových postavcích, které představuji Samsona a Herkula. Samson drží v pravé ruce kyj a levou rukou škrtí tříhlavou saň. Herkules je robustní postava muže, zápasící se lvem. Herkules oběma rukama roztrhává zvířeti otevřenou hlavu, zatímco lev mu zarývá drápy do pravé nohy. Obě sochy jsou od slavného sochaře Ignáce Františka Platzera (1717 - 1787). Na souřadnicích STAGE 2 budete nasměrováni k dalšímu poznávání krás tohoto zámeckého parku. 

STAGE 3

Ke STAGE 3 to nemáte od dvojky daleko, i ta se nachází uvnitř zámeckého parku. Na místě si můžete popovídat s bohyněmi. Pokud budete hodně pokorní, jistě se brzy dozvíte finálové souřadnice této pohodové multinky. Jednodušší to budou mít Ti kačeři, kteří si souřadnice nahrají z CHIRPU, jako na předchozích zastávkách, přímo do jejich GPS. Do cíle to nebudete mít daleko.

wink Přejeme Vám hezkou procházku zámeckým parkem i hezké zážitky při odlovu této koněspřežní CHIRP multikeše.wink

Co je to CHIRP:

Chirp™ je bezdrátové zařízení, které na trh uvedla společnost Garmin. Toto zařízení komunikuje pomoci rádiového signálu komunikuje s některými modely navigačních přístrojů. Chirp vysílá signál, který je zachytitelný v okruhu asi 10 metrů. Navigační přístroj z něj může získat informace pro nalezení keše. Se zařízením Chirp jsou schopny komunikovat následující přístroje: Garmin GPSmap 62 a 78, Oregon 300, 400, 500, 600 a x50, Dakota 20 a Colorado. U dříve zakoupených přístrojů je třeba aktualizovat firmware aby obsahoval funkci Chirp. Před vyhledáním bezdrátového vysílače v terénu je zapotřebí zapnout vyhledávaní zařízení Chirp. U navigaci Garmin se vyhledávání zapíná a vypíná v nastaveních, podsekci Schránky s poklady. Dlouhodobě zapnuté vyhledávání CHIRPu znamená nepatrně zvýšenou spotřebu energie GPS přístroje.
Zdroj: wiki.geocaching.cz.

Pár tipů pro práci s CHIRPem:

  • Máte-li permanentně zapnutý příjem CHIRPu, pak by se Vám měly souřadnice další STAGE načíst cca 20 metrů před příchodem na místo zastávky. Dle počasí a směru přístupu ke STAGE může dojít k načtení informací z CHIRPU i mnohem dříve (zaznamenali jsme načtení informací z CHIRPU už ve vzdálenosti 50 metrů). Pokud Vaše GPS CHIRP zaregistruje, zpomalte a nechte údaje v klidu do GPS načíst. Pokud se pokus nezdaří, vzdalte se z místa minimálně 50 metrů daleko, vypněte GPS a po zapnutí se vraťte na místo, kde se CHIRP poprvé načítal, snad se již další pokus zdaří. Pak jen stačí ťuknout v GPSce na "Zobrazit podrobnosti" a pak "Jít".

  • Pokud ani tak souřadnice nenačtete, znamená to, že CHIRP někdo ukradl, nebo mu došla baterie, nebo zasáhla vyšší moc. Nezbývá než se dát do hledání mikrokeše se souřadnicemi další zastávky.

  • CHIRPy jsou ukryty vždy poblíž mikrokeší, ne však ve stejné skrýši. Nevystavujte je riziku odhalení tím, že byste je zbytečně hledali, sundavali nebo zkoumali. Nic na nich stejně neuvidíte. Snad ani nemusíme zdůrazňovat: Prosím neodnášejte CHIRPy z místa. Jsou zakódované a tudíž nepoužitelné k jakémukoliv jinému účelu.

  • Poslední tip. Pokud je kompatibilnich GPSek ve Vaší skupině více, pak doporučujeme CHIRP načítat jen jednou z nich. Vysílač nemusí korektně zvládat komunikaci s více přístroji najednou.

Zdroje: Vaclav Vodvarka:Koleje do křivoklátských lesů, nepublikovany text, 2008, Wikipedia

Betatest: Za betatest provedený dne 21. 9. 2013 i za cenné rady děkujeme kulhalovi.

 

Additional Hints (Decrypt)

F1 - cbq xrerz, ivm sbgbuvag F1
F2 - inevnagn 1 - ynzcn, inevnagn 2 - zvxebfpuenaxn ivm sbgbuvag F2
F3 - qhgvan fgebzh 2 z ilfbxb, hiavge cnexh
SVA - cbq mryrabh fgevfxbh, zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.