Skip to content

Pateicības kūka *2/2* Thanksgiving cake Mystery Cache

Hidden : 08/12/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Dotajās koordinātēs Tu slēpni neatradīsi.
[EN] At the given coordinates you will not find the cache.

[LV] Mums arvien ir patīkami redzēt, ka arī treilu laikmetā netrūkst entuziastu, kam slēpņošana ir aizraujoša, noslēpumaina un rotaļīga spēle. Paldies ikvienam, kas ar saviem slēpņiem raisa mūsu sirdīs bērnišķīgu prieku un uzbur maģijas elpu! Pateicībā dāvājam jums šo kūku.

Vai zini, kur ir pirmais karogs Latvijā?
Valsts karogs, līdzās himnai, ģerbonim un latviešu valodai ir viens no Latvijas valsts pamatsimboliem. Mūsu karogs ir viens no senākajiem karogiem pasaulē, kurš joprojām tiek lietots atbilstoši sākotnējām krāsām, kā aprakstītas senajās hronikās:

No Cēsīm, kā esmu dzirdējis, bija zemes sargos uz Rīgu atnācis kāds brālis ar kādiem simts vīriem. Tiem paziņojot to vēsti, tie smuki glīti gāja turp, ar karogu sarkanā krāsā baltu strīpu pa vidu pa tagadējai cēsnieku parašai. Bet Cēsis, tā sauc kādu pili, kurai tāds karogs, un tā atrodas Latviešu zemē, kur sievietes pa paradumam jāj gluži kā vīri. Tas ir latviešu karogs; to varu jums patiešām sacīt.”

Šis "Atskaņu hroniku" pants, kas apraksta 1279.gada notikumus, tiek uzskatīts par mūsu karoga senāko vēsturisko aprakstu.
Daudzas pasaules valstis lepni sagaida ceļotājus ar karogiem mastos. Diemžēl Latvijā šī tradīcija vēl nav modusies, un jūrasbraucēji ceļā uz Rīgu gandrīz stundu nesaņem ne mazāko ziņu, kur atrodas. Šis slēpnis godina pirmo karogu Latvijā, kas sveic ceļiniekus. Ziemu un vasaru tas plīv pie kādas privātmājas Daugavas krastā, un šis skats allaž uzbango siltas emocijas: karogs ir droša zīme, ka esi Latvijā.

Ja zini, kādas ir Latvijas karoga krāsu joslu platuma proporcijas X:Y:Z, slēpnis būs Tev rokā.
N IC JJ.BGA, E DH JI.DEF, kur ABCDEFGHIJ=(X*Z+Y)*1234567890
Lūdzu novieto slēpni atpakaļ tieši tā, kā tas bija!
Priecāšos, ja logam pievienosi bildi, kurā redzams Latvijas karogs.
Vēlu veiksmi!

[EN] We highly appreciate that someone in this mega-trail era is not forgotten, that geocaching is a smart and playful game. Thanks to everyone whose Mysteries rise a childish joy and a lightness sense in our hearts! This cake is our gift for all of You.

Do You know where is a first Latvian state flag?
National flag, the same as the national anthem, coat of arms and the Latvian language is one of the main symbols of the Latvian state. Latvian flag is one of the oldest flags in the world, which is still used in accordance with the original colors description, which are mentioned in the ancient chronicles:

"From Cesis, however, as I have heard, the guardians had came to Riga, one brother with a hundred men. Announcing the news, they came nicely with red flag and white stripe in the middle according Cesis habits. But Cesis, it's called a castle, who use this flag, and it is located in Latvian land where women likes ride on horses as men. This is the Latvian flag, I can say it really safe."

This is passage of a Livonian Rhymed Chronicle, described events of 1279, is first mentioned a Latvian flag in history.
Around the world countries proudly awaits travelers with a flagpole. Unfortunately, this tradition in Latvia yet has not woken, and sailors en route to Riga for almost an hour does not get the slightest news where they are. This cache honors the first Latvian flag that greets travelers to Latvia. It is located at a private property near the Daugava and always rise warm emotions in travellers hearts: flag is a sure sign that you are in Latvia now!

If you know what is the Latvian flag color bar width ratio X: Y: Z, cache is yours!
N IC JJ.BGA, E DH JI.DEF, where ABCDEFGHIJ=(X*Z+Y)*1234567890
Please, put back container exactly as it was.
Please when logging, attach Your favorite photo of Latvian state flag!
Good luck!


Flag Counter

SUMINĀM SPICĀKOS!

FTF 12-08-2013
esprets

STF 12-08-2013
EMB123

TTF 12-08-2013
arnis357

Additional Hints (Decrypt)

Bgenvf ncnynvf ab fghen, vrxšn / SBGB / 2aq ebhaqrq cbyr sebz pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)