Skip to content

I hate trains Mystery Cache

Hidden : 07/28/2013
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Dotajās koordinātās jūs kešu neatradīsiet. Galamērķī, lai piekļūtu pašai "kastei" nebūs nepieciešami gumijas zābaki (vai lidojošais paklājs, zirnekļcilvēka cienīgas iemaņas vai ko nu kurš māk.. ), jo kājas paliks sausas. [ENG] At the given coordinates you will not find the cache. At the destination, to access the "box" itself, you will not need rubber boots (or a flying carpet, spider-man like abilities or whatever you have/ can) because your foots will stay dray.

[LV] Vienkārši atrisiniet šo [zemāk doto] augstskolas līmeņa uzdevumu, izmērtiet to, kas mērāms un doties pakaļ. Jo šikākas botas, jo labāk.

[ENG] Just solve this [given below] high school level task, measure whats necessary and go get it. Cool boots are the best!.

Uzdevums/ The task:

[LV] No Rīgas dzelzceļa stacijas ap plkst. 20:05 izbrauc vilciens ar ātrumu, kas lielāks par 11.00 m/s (neņemsim vērā akselerāciju līdz dotajam ātrumam, lai visu lieki nesarežģītu) un, pirms kāda laika, tam pretmim, no Jūrmalas bija izbraucis vilciens ar ātrumu, kas mazāks par 20.00 m/s Aprēķināt aptuveno punktu [uz dzelzceļa, loģiski] kur abi vilcieni saskriesies. Netālu arī atradīsiet "kasti" Sekojiet sliedēm un izmantojiet geochecker.

[ENG] From Riga railway station at 8:05 pm a train departs at speed : more than 11.00 m/s (we will not take notice about the acceleration to the given speed not to make things unnecessary difficult) Some time before this, from Jurmala (a town South-West from Riga) a train departed at speed less than 20.00 m/s Calculate the point [on the railway, logically] where both trains will crash. Not so far from that spot you will find the cache. Follow the rails and use the geochecker.

[LV] Mērot šādus atālumus, var [un noteikti ka] gadīties neprecizitātes, salīdzinājumā ar maniem mērījumiem, un gala punkts var būt ar dažu metru nobīdi. Pašam atrisinot un pārmērot man sanāca aptuveni 80 metru nobīde. Tas ir vairāk kā pietiekoši precīzi. Vienkārši izmantojiet hintu.

[ENG] Measuring these distances it is possible [and most likely] that there will be imprecisions, relative to my measurements, and the final point can be offset several meters. Solving this task myself and re-measuring it all gave me about 80 meters offset. That is more then precise enough. Just use the hint.

Flag Counter

Pārbaudi savu risinājumu!

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Ivraxnešv vmznagb fninf tynhanf obgnf.
Zntargvfxf.

[ENG] Whfg hfr lbhe pbby obbgf.
Zntargvp.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)