Skip to content

<

Satan (2422 m n. m.)

A cache by XB3 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/27/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SATAN (2422 m n. m.)


Stručný popis:
Medzi najvýraznejšie tatranské bočné rázsochy patrí Hrebeň Bášt, ktorý z Hlinskej veže vybieha na juhovýchod. Hlinská veža je súčasťou Krivánskej rázsochy - mohutnej a členitej odbočky hlavného hrebeňa Vysokých Tatier.
Satan (2421,5 m n. m.) je najvyšším vrcholom Hrebeňa Bášt. Má dva približne rovnako vysoké vrcholy - severný a južný - ktoré z diaľky pôsobia dojmom malých rohov. Týči sa medzi Prednou Baštou a Pekelníkom v Baštovom hrebeni. Od Pekelníka ho ohraničuje Satanovo sedlo a od Prednej Bašty zasa Sedlo nad Červeným žľabom. Východné aj západné úbočia Satana sú rozorvané hlbokými žľabmi, v ktorých sa v zimnom období formujú početné lavíny, padajúce z východných žľabov do Mengusovskej doliny a na západe zasa do Mlynickej doliny.
Vrchol Satana ponúka krásne panoramatické výhľady do Mengusovskej doliny, do Poľska, aj smerom ku Kriváňu.

Všetky "čertovsky znejúce" názvy v tomto hrebeni (Satan, Satanovo sedlo, Diablovina, Diablovo sedlo, Pekelník či Pekelníkova štrbina) majú svoje korene v ľudových legendách o tunajších vrchoch, podľa ktorých v jednom zo žľabov Satan stráži ukryté poklady a na odvážlivcov, ktorí sa ich snažia nájsť, zhadzuje kamene. Iná legenda hovorí, že na vrchole Satana sa počas svätojánskej noci schádzajú čerti.

Na vrchol Satana nevedie turisticky značený chodník. Vystúpiť naň môžu len horolezci, vysokohorskí turisti v sprievode inštruktora VHT alebo turisti v sprievode horského vodcu!

Skrýša:
Táto klasicky a jednoducho ukrytá skrýša je určená kešerom s horolezeckou licenciou (platným preukazom IAMES), turistom-kešerom v sprievode inštruktora VHT alebo kešerom, ktorých vyvedie na vrchol horský vodca.
V žiadnom prípade nie je určená turistom laikom, ktorí nemajú skúsenosti s lezením vo vysokohorskom prostredí! Myslite na to keď pôjdete hľadať túto kešku! Budete sa pohybovať v horolezeckom teréne!

Na zjednodušenie hľadania je k dispozícii spoiler.Description:
One of the most significant crotches of High Tatras is the "Ridge Bašty". It runs from the south-east of "Hlinská veža" which is a part of the "Kriváň" crotch - a huge and ragged branch of the High Tatras main ridge.
The highest peak of "Bašty" is Satan (2421.5 m). It has two summits - northern and southern - that look like little horns from the distance. It is situated between the peaks "Predná Bašta" and "Pekelník". It is divided from them by "Satanovo sedlo" and "Sedlo nad Červeným žľabom". It provides a beautiful view of the surrounding area - "Mengusovská dolina", "Kriváň" and even Poland.
The eastern and western slopes of "Satan" are torn apart by deep furrows that provide ground for frequent avalanches during the winter months. These avalanches are falling to "Mengusovská dolina" (east) and "Mlynická dolina" (west).

All of the "infernal" names in this area, such as "Satan", "Satanovo sedlo", "Diablovina", "Diablovo sedlo", "Pekelník" či "Pekelníkova štrbina" originate from legends in which Satan is guarding treasures hidden in one of the troughs. He throws stones on anyone trying to find them. Another legend says that devils meet on the summit of "Satan" during the Midsummer night.

Cache:
There is no trail leading to the summit of "Satan". Hiking there is only possible if you are a climber with a valid IAMES licence or if you are accompanied with a mountain guide.
Keep in mind that you will find yourself in the climbing terrain in high altitude! This cache is not for you if you are afraid of heights!

To simplify the search is available spoiler .


Zdroj informácií: vlastné skúsenosti, horolezecký sprievodca
Translation: Daneus

História listingu:
27.07.2013 - verzia 1.0 (založenie skrýše)
08.08.2013 - verzia 1.1 (doplnený preklad do EN + malé zmeny v texte)
31.10.2016 - verzia 1.2 (doplnené pravidlá TANAP o sezónnom prístupe ku skrýši)
01.01.2017 - verzia 1.3 (drobné korekcie textu a vzhľadu listingu, bez vplyvu na finálne súradnice)

Flag Counter

 

POZOR!

Geocache je prístupná, len ak dodržíte zákonom stanovené podmienky!
Geocache je umiestnená na území TANAP-u mimo vyznačený turistický chodník, preto je v zmysle Zoznamu vyhradených miest v TANAP-e č.1/2017 zo dňa 14.06.2017 návštevníkom prístupná len v sprievode oprávnenej osoby (horského vodcu) a horolezcom organizovaným v horolezeckých zväzoch, a to za dodržania osobitných podmienok, ktoré nájdete tu:

Zoznam vyhradených miest v TANAP-e č.1/2017

Nedodržanie osobitných podmienok, určených pre činnosti na vyhradených miestach, je vykonávaním činnosti, ktorá je v zmysle zákona o ochrane prírody zakázaná (§11 až §16 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) a bude mať za následok trvalé zrušenie geocache.

Viac informácii: Geocaching v Tatranskom národnom parku.


WARNING!

Geocache is accessible only in line with special conditions defined by law!
This geocache is hidden in Tatranský national park, off the official marked hiking and educational footpaths. Therefore, in line with the List of Reserved places in TANAP (no 1/2017, valid from 14.06.2017), is accessible only accompanied by an autorized person (mountain guide) and by climbers organized in mountaineering clubs. In addition, you have to comply with all the special conditions listed in this document:

Zoznam vyhradených miest v TANAP-e č.1/2017

If you fail to meet special conditions for activities in Reserved places, your activity is prohibited under the law (§11 to §16 Nature and Landscape Protection Act no.543/2002) and will lead to archiving the geocache.

More information: Geocaching in Tatranský national park.

Additional Hints (Decrypt)

FX: cbmev fcbvyre
RA: frr fcbvyre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.