Skip to content

Salaspils purvs Traditional Geocache

Hidden : 08/08/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:[LAT] Slēpnis ir regulāra izmēra konteineris, kas novietots Salaspils kūdras purvā, tas satur viesugrāmatu, zīmuli, zīmuļa asināmo un dažādas lietas apmaiņai!
Uzmanību! Dekoratīvie elementi nav paredzēti prom nešanai!
ESI UZMANĪGS!


1933. gadā kūdras ražošanu Zariņa purvā sāk valsts Salaspils kūdras fabrika. Ražo pakaišu kūdru un smeltni - pakaišu izsijas, ko izmanto dārzkopībā, puķkopībā, zemes uzlabošanai. 1936.-1937. g. fabrika no saražotajiem 97300 saiņiem uz Ameriku eksportē 9600 saiņus, bet atlikumu pārdod vietējā tirgū. Ierīko šķūņus un nojumes 6km kopgarumā pakaišu kūdras žāvēšanai, uzceļ mītnes strādniekiem. Lai veicinātu un atbalstītu dārzkopību un lauksaimniecību, kūdras pakaišus pārdod zem pašizmaksas, ar lielu valsts piemaksu. Kurināmās kūdras ražošana plašākā mērogā iezīmējās ar 1935. gadu, kad toreizējās Zemkopības ministrijas Zemes departamenta Kūdras nodaļa un Tautas labklājības ministrija uzstādīja vairākus elevatorus un līdztekus pakaišu kūdrai uzsāka arī kurināmās kūdras ražošanu. Līdz tam laikam no valsts iestādēm kurināmo kūdru ražoja vienīgi Cietumu departaments. Kurināmo kūdru Salaspilī ražo tikai savām vajadzībām un to nepārdod. 1937. gadā no Salaspils dzelzceļa stacijas uz valsts kūdras fabriku izbūvē divu kilometru garu platsliežu atzaru, kas mūsdienās ir nojaukts.
1958. gadā Salaspils kūdras fabrika kļūsta par Baložu kūdras fabrikas iecirkni. 60. - 80. gados turpinās pavisam neliela apjoma kūdras ieguve Salaspils kūdras fabrikas apkaimē.
"Zem kūdras slāņa atradās daudz resnu priežu celmu, atraktie celmi bija tumši brūni, spīdīgi un nemaz nebija trūdējuši. Šos celmus strādājošie drīkstēja nest mājās malkai, taču ne katram "Ulmaņa laiki" bija ziedu laiki, strādnieki nesa līkām mugurām uz pat līdz 3km attālām dzīves vietām. Fabrika beidza darboties, jo izbeidzās augstvērtīgais skūdras slānis." K. Vērmanis

Līdz slēpnim var nokļūt sausām kājām, bet lietainā laikā var gadīties....visādi...

Patīkamu pastaigu un veiksmi meklēšanā!

[ENG] The cache is regular size container with logbook, pencil, pencil sharpener and some SWAG.
Please note that the decorative elements are not intended for trade, please leave then as they are.


The cache is located in the Salaspils peat quarry.

In 1933 peat extraction was started in the Zarina swamp. Peat was used for horticulture, floriculture and improvement of agricultural land. From 1936 till 1937 from 97300 produced packages 9600 were exported to US but the remaining packages were sold on the local market. Sheds for drying peat were built in a 6km long row, housing for workers was built. In order to aid and support horticulture and agriculture peat was sold well under the actual cost with state subsidies. Large scale peat extraction begun in 1935 when with support from State few elevators were mounted in the quarry. In 1937 a railway was build connecting Salaspis station with peat factory; nowadays this railway line has been disassembled.
In 1958 Salaspils peat factory became a department of Balozu peat factory. From 60-ties till 80-ties only small amount of peat was produced in Salaspils peat factory.
“Under the layer of peat a lot of pine stumps were found, they were dark brown, shiny and were not at all rotten. Workers were allowed to take these stumps home and use them as fire wood. But not for everyone “Ulmanis’ times” were “golden times”, workers had to carry the weight with bent backs to their homes that were up to 3km far away. Factory stopped its work because they had used up the valuable peat layer.” K.Vermanis

You can get to the cache with dry feet, but there’s no telling of what could happen during the rain …

Have a great hike and good luck finding the cache!

Flag CounterFTF - Asaris123, Brālis34
STF - Kaspars_837, Edzhakay, GigaBass
TTF - Kresls, Ercenss, Bumbina

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] Hmznavrf, orqer!
[ENG] Jngpu bhg sbe gur cvg!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)