Skip to content

Lazdiņu kalniņš / mound / Ancientsites #21 Traditional Geocache

Hidden : 08/09/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Slēpnis pie senas kulta vietas 200 m no Lazdiņu ezera

EN Cache near ancient cult site 200 m from Lazdiņi lake


LV 1972. gadā arheologs Jānis Apals izdarīja arheoloģiskos izrakumus Vaives Lazdiņu uzkalniņā, Lielā Lazdiņu ezera austrumu krastā, kuru gaitā atklājās savdabīgas akmeņu konstrukcijas un zemē ieraktas, ar pelniem un oglītēm jauktu smilti aizpildītas bedres, uz neliela akmens novietotas dzelzs senlietas — uzmavas cirvis, kalts, divi šķēpu gali, izkapts un īlena fragmenti, mazliet tālāk — dzelzs nazis ar liektu muguru. Uzkalniņa ziemeļrietumu daļā akmeņu riņķim no iekšpuses piekļāvās neliela, no apaļiem akmeņiem sakrauta taisnstūrveida platforma. Uz tās atrada trīs nelielus cilvēka galvaskausa fragmentus — no sejas daļas, paura un pamatnes. Uzkalniņa vidū pie centrālās bedres atrastās senlietas datējamas ar m.ē. 1. g.t. otro ceturksni — agro dzelzs laikmetu. Lazdiņu kalnā neatrada ne skeletkapus, ne ugunskapus to tradicionālajā veidā, tādējādi var uzskatīt, ka šajos izrakumos J. Apals atklājis iespējamu senu kulta vietu. (J. Apals. Arheoloģiskie pieminekļi GNP. 1986.) Objekts atrodas Gaujas Nacionālā Parka un Natura2000 teritorijā.

EN In 1972 archaeologist Jānis Apals made archaeological excavations in Vaive Lazdiņi Mound, on the E coast of Lazdiņi Lake during which peculiar stone constructions were revealed as well as pits dug in the earth and filled with sand which was mixed with ash and small coal; on a small stone there were iron artefacts – a socket axe, chisel, two ends of a spear, scythe and awl fragments; slightly further there was an iron knife with a bent back. On the NW part of the hill a quadrangular platform piled of rounded stones fit close inside the stone circle. On the platform three small fragments of a man’s skull were found — from the facial part, top of the head and its base. The artefacts found in the middle of the hill date back to the 2nd quarter of the 1st millennium AD – the early iron age. In the Lazdiņi Hill neither skeleton or cremation graves in the traditional form were found. Thus it is possible to consider that in these excavations J. Apals had found a possible ancient cult site. (J. Apals. Archaeological Monuments in Gauja National Park (Arheoloģiskie pieminekļi GNP).1986. The object is situated in the Gauja National Park and in the territory of Natura2000.

LV Pieeja no Rīgas - Veclaicenes (Pleskavas) šosejas pāri laukam. Slēpnis ir ap 12 m uz DA no koordinātām. BYOP

EN Access from Riga -Veclaicene road across the field. The cache is appr 12 m from coords, direction SE. BYOP

Additional Hints (Decrypt)

vmtnmgf xbxf / snyyra gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)