Skip to content

<

Aņģīšu Velnakmens/ Devils Stone/ Ancientsites#39

A cache by spongefinger Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/14/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Slēpnis pie īpatnēja akmens - ar iegrebtiem aitu pēdu nospiedumiem

EN Cache near an odd stone, with carved sheep footprints


LV Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2484). Pēdakmens, saistīts ar nostāstiem par Velnu, ko par mājas kundziņu turējuši tuvējo Dreimaņu māju saimnieki. Samērā neliels, virsmas izmēri: garums 1,3 m un 1,2 m. Tuvumā atrodas vēl citi palieli akmeņi, no kuriem šis atšķiras ar septiņiem palielinātiem aitas nagu nospiedumu atveidojumiem. Visas pēdas izvietotas 1 m garā rindā. Citas dziļākas, citas seklākas (garums 8–10 cm, platums 4,5–6 cm, dziļums 1–3,5 cm). Akmens kādreiz spridzināts. Iespējams, pēdu veidojumi ir dabīgas izcelsmes, bet cilvēks vēlāk tos pielīdzinājis. Aņģīšu velnakmens ir tipisks Latvijas pēdakmeņu paraugs — ne pārāk liels, pēdu iekalumi ir shematiski, tas atrodas nomaļā vietā — mežā vai purva malā. (J. Urtāns. Pēdakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi. 1990.)Teika no P. Šmita pasaku un teiku sakopojuma. „Tuvējo Dreimaņu māju saimnieks par mājas dievu jeb „mājas kundziņu” turējis Velnu, kas palīdzējis saimniekam krāt un sargāt naudu. Par to saimnieks Velnu ēdinājis. Sākumā Velns dzīvojis ozolā pie mājas, vēlāk viņš pārvācies uz dzīvi rijā un beidzot pašā mājā. Velns mēdzis baidīt vēlīnus garāmgājējus, un tie, nelabā atpirkdamies, nesuši tam ziedojumus un ēdienu. Bet reiz naktī izcēlies ugunsgrēks, Velns nobijies un mucis prom pār lauku uz Aņģa ezera pusi, meties ezerā un nozudis. Vien skrienot ezermalas akmenī atstājis savas pēdas.” Stāsts par pēdām liek uzlūkot šo par pēdakmeni. (Emma Vēbere, Sēļu pag.; sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas.1999.; J. Urtāns. Pēdakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi. 1990)

EN State archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2484). A footprint stone associated with tales about the Devil that was held for the homestead's master by the proprietors of the nearby Dreimaņi homestead. It is quite small, the dimensions of the surface: length of 1.3 m and 1.2 m. Nearby are other quite large stones, from which this one differs with seven enlarged sheep footprint reproductions. All footprints are placed in a 1 m long row. Some are deeper, others are shallower (length of 8–10 cm, width of 4.5–6 cm, depth of 1–3.5 cm). The stone used to be detonated. It is possible that footprint formations are of natural origin, but people levelled them out later on. The Aņģīši Devil's Stone is a typical example of a Latvian footprint stone — not too large, footprint carvings are schematic, it is located in a remote place — in the woods or swamp. (J. Urtāns. Footprint Stones, Boundary Stones, Trough Stones (Pēdakmeņi, robežakmeņi, muldakmeņi). 1990.)

LV BYOP, bet ir vieta maziem apmaiņas nieciņiem

EN BYOP, but there is place for small exchange items

Additional Hints (Decrypt)

abyhmvf pryzf / oebxra fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.