Skip to Content

<

Pobrenču svētavots/ Holy spring/ Ancientsites#45

A cache by spongefinger Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/14/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Slēpnis netālu no Pobrenču avota vietas, skaistā priežu mežā

EN The cache is near old site of Pabrenči spring, in a nice pine grove


LV Vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 2452). Sena kulta vieta. Nostāsti vēstī gan par avota ūdens izmantošanu dziedniecībā, īpaši pavasara saulgriežu laikā, gan par avotu kā plašas pulcēšanās vietu citos nozīmīgos svētkos. Nostāstos minēta arī ziedošana avotam un tas, ka tuvējie saimnieki apkārtni īpaši kopuši. Uz avota vietu ved ceļi no vairākām pusēm; avots pats šobrīd nav ļoti labā stāvoklī. Pabrenča veselības avots atrodas mežainā apgabalā Gaujas labajā krastā, netālu no Pabrenča mājām Koku pagastā, Valmieras apriņķī. Avots iztek no ļoti stāva kalna un ar troksni. Agrāk bija un ir vēl tagad, kas iet uz avotu palīdzību meklēt, visvairāk priekš acīm. Agrāk ap avotu pulcējušies vārdu, dzimumdienās, Jāņos, Vasarsvētkos utt., kur tuvumā rīkojuši rotaļas un dejas. Ziedojuši avotam gan dziju gabalus, dzīparus, naudu utt. Sevišķi Māras dienā gājuši mazgāties. Kādreiz kāds palaidnis ganuzēns esot avotu piegānījis, un tas apstājies tecēt. To pieredzējusi esot tagadējā saimnieka māte. Tā avotu iztīrījusi, iemetusi ziedu, un viņš sācis atkal tecēt.” „Ka avotam ir kāds sakars ar nostāstiem, to pierāda tas, ka uz viņu pa kalniem un lejām ved ceļi un celiņi, kas gan pa daļai aizauguši, bet vēl ir redzami. Tad laukums, kur pat puķes tikušas stādītas; ir redzams, ka tur pielikta kopšana, cilvēka rokas; tagad gan jau ar krūmiem apaudzis, no kalniem ieslēgts. Pats avots ir ļoti grūti pieietams, pār viņu pārstiepusies vesela zemes kārta, lēsa un kalna nobrukums.” (23, 2537, Valmieras apkārtnē, pier. K. Bukums, 1925. Novadu teikas. Vidzeme. Sast. Laura Rezakova. – Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2007) Salīdzinoši netālu ved marķēts dabas velomaršruts, taču objekts tajā nav iekļauts. Nokļūt objektā var pa meža ceļu(-iem); pie paša objekta dabā manāma taciņa (taču ne no ceļa). Avots atrodas Mežuļu strauta gravas kreisajā pusē. Pašlaik avots ir aizbiris, un vizuālā pievilcība ir relatīva. Apkārtne diezgan aizaugusi.

EN

Local archaeological heritage (State Inspection for Heritage Protection, No 2452). An ancient cult site. Tales narrate both about using the spring water for healing purposes, especially during the summer solstice, and about the site as a gathering place during important festivities. In tales also sacrificing to the spring was mentioned and that the nearby landowners took care of the surroundings. Several roads lead to the spring site; the spring itself is not in a good condition now. Other nearby objects: Sietiņiezis Rock, Mežuļi Springs, Straupnieki Pits. Gauja National Park's Reserve Area, territory of Natura2000.

"The Pabrenči Health Spring is situated in forested area, not far from the Pabrenči homestead in the Koki Parish, in Valmiera County. The spring flows out of a very steep hill loudly. In former times and also nowadays there are people who seek help at the spring, mostly for eyes. In former times people gathered at the spring during festivities related to name days, birthdays, at Jāņi (summer solstice celebration), Summer Festivities, etc., they played games there and danced. They sacrificed to the spring wool threads, worsted, money, etc. Especially on Māra's Day they went there to wash themselves. Once some mischievous shepherd boy befouled the spring and it stopped flowing. It was witnessed by the mother of the proprietor of that time. She cleaned up the spring, threw a flower into it, and the spring started to flow again.” "The fact that the spring has some relation to tales is proved by the paths and trails leading to it over hills and valleys, which are partially overgrown but still visible. Also a ground were they even planted flowers; you can see that it used to be spruced up by people; but now it is overgrown with bush, enclosed by hills. It is very difficult to access the spring itself, a whole layer of ground has covered it, ground slids.” (23, 2537, In the Surroundings of Valmiera, recorded by K. Bukums, 1925. County Tales. Vidzeme (Novadu teikas. Vidzeme). Compiled by Laura Rezakova. – Rīga, Jāņa Rozes apgāds, 2007)

LV BYOP, mazs, labi nomaskēts, bet redzams no maza attāluma

EN BYOP small, well masked, but seen from near distance

Additional Hints (Decrypt)

vmtnmgn xbxn fnxar / ebbg bs n snyyra gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

108 Logged Visits

Found it 103     Didn't find it 3     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 10 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.