Skip to content

<

Skābumķērne/ Souring Tub/ Ancientsites #48

A cache by spongefinger Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/14/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Ar avotu nav sasitīti nostāsti par dziedniecību Avots tiek saistīts teikām par Velnu kā iecienīta slāpju remdēšanas vieta. Ala, no kuras iztek avots ir 20 m gara.

EN No healing properties have been attributed to the spring in tales, rather the power to confirm or deny fulfilment of future desires. The spring is related to tales about the Devil as a favourite site for satiating one's thirst.


LV „No Skābumbaļļas jeb Rūguma ķērnes iztek dzidrs avotiņš. Turpat galda vietā dzirnakmens. Agrāk bijusi arī krūzīte, jo bijis jādzer ūdens, iepriekš iedomājot domu. Ja ūdens bijis skābs — doma piepildīsies, ja ne — viss palicis pa vecam.” (Atis Sloka Mazsalacā; Sast. I. Ruberte. Valmieras novada teikas.1999.) „Senos laikos Mazsalacas Skaņākalna Velna alā dzīvojos Velns, kas nav paticis vietējiem mācītājiem, un tie par katru cenu gribējušu viņu no tās izdzīt. Bet tas nav bijis viegli izdarāms. Kad mācītājs pie alas ieejas skaitījis tēvreizi, Velns skaitījis līdz un lūgšanas vārdi neko nelīdzējuši. Beidzot mācītājs iedomājies tēvreizi skaitīt no otra gala. To Velns nevarējis un meties bēgt. Bēgdams uz Salacu, viņš apgāzis savu skābumbaļļiņu, kas vēl tagad klintī redzama kā avotiņš, kas ietek Salacā.” (S. Laime,2009)

EN "From the Skābumbaļļa (Souring Tub) or Rūguma ķērne (Brewing Churn) a clear spring flows out. Right on the site instead of a table there is a millstone. In former times there was also a cup, because one had to drink water before making a wish. If the water was sour - the wish would come true, if not — everything would remain as formerly” (Atis Sloka in Mazsalaca; compiled by I. Ruberte. Valmiera County Tales (Valmieras novada teikas).1999) "In ancient times in the Devil's Cave of the Skaņākalns Hill of Mazsalaca the Devil dwelled, but this was not appreciated by local priests and they wanted to expel him from the cave at all costs. But this could not be easily done. When the priest said the Lord's Prayer at the entrance to the cave, the Devil prayed along and the prayer's words did not help. Finally, the priest decided to say the Lord's Prayer from the other side round. The Devil could not do the same and fled away. When fleeing to Salaca, he knocked over his souring tub that is still seen in the cliff as a spring flowing into the Salaca.” (S. Laime, 2009)

LV Slēpnis atrodas Salacas pretējā krastā. No slēpņa labi var redzēt alas ieeju, bet, ja vēlaties paši alā ieet, jādodas uz Skaņākalna dabas parku, un par ieeju jāmaksā.

EN The Cache is situated in the opposite bank of Salaca. From the cache the entrance to the cave is well seen, but, if one wishes to enter the cave one must head for Skaņākalna park anp pay entrance fee.

LV Pieejamībai jāizpēta Mazsalacas karte - var piebraukt ar piemērotu transportu 200 m attālumā. ja slēpni var pārāk labi redzēt, jutīšos pagodināts, ja palīdzēsiet to noslēpt labāk:)

EN For the access one must study the Mazsalaca map. There is dirt road within 200 m from the cache. If the cache is in too plain sight, will be grateful if you will help to hide it better:)

Additional Hints (Decrypt)

fgnec cevrqv ha pvgh xbxh / orgjrra cvar naq bgure gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.