Skip to content

<

Mīlakšu kulta vieta/ cult site/ Ancientsites#49

A cache by spongefinger Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/15/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Mīlakšu krustakmens ir stēlas formas akmens — sarkanīgs granīts ar 9 iekaltiem krustiem.

EN The Mīlakši Cross Stone is a stele-shaped stone — reddish granite with 9 carved crosses


LV Akmens virszemes daļas augstums ir 1,4 m, platums 0,57 m, biezums līdz 0,35 m. Akmens pārvietots, neatrodas sākotnējā vietā (VKPAI PDC materiāli) (Raunas novads, 2012, ER). Mīlakšu apkārtnē ir vairākas vietas, kas saistītas ar senām tradīcijām. 1838. gadā Drustu īpašnieks H. Hagemeisters raksta, ka vecos laikos Mīlakšās bijis tāds akmens, kur upurēts. 19. gs. beigās literāts J. Upītis raksta, ka pats jaunībā pie Kalna Mīlskšām redzējis lielu, zilu akmeni, kam austrumu pusē pieaudzis paeglis. Pie akmens upurēts. Pie Mīlakšām atrodas vēl akmenskrāvuma senkapi, kuri ir Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis (VKPAI 417) bet pats akmens nav kultūras pieminekļu sarakstā. Kaimiņu Vīļumu mājās, kā rakstīts 1739. gada dokumentos, iznīcināti 13 akmens elktēli. (Urtāns, 1990)Ir nostāsts, ka „senāk Dieviem ziedojuši labāko kumosu un katrreiz, iekāms vēl paši no tā ēdiena nebija baudījuši. Katrs saimnieks ziedojis savā zināmā vietā. Gatartiešu Kalna Mīlakšu mājas tuvumā pats jaunībā redzēju lielu, zilu akmeni, rīta pusē tam bija pieaudzis liels paeglis. Šis akmens bijis ievērojama ziedojamā vieta: tur bieži vien nesuši traukā dieviem ēst. Bet vienreiz viens cilvēks, nevar zināt, vai nu aiz bada, jeb lielgalvības ziedojumu izēdis. No tā laika tad vairs pie šā akmens un paegļa dievus nemielojuši, izredzējuši namā, pavardā ziedojamu vietu.” (J. Upītis)

EN The height of the over-ground part of the stone is 1.4 m, width 0.57 m, thickness up to 0.35 m. The stone has been moved and is not located in its original place. (materials of the Monument Documentation Centre of the State Inspection for Heritage Protection) (Rauna municipality, 2012, ER). 9 crosses have been carved in the stone block. In Mīlakši surroundings there are several places which are connected with ancient traditions. In 1838 the owner of the Drusti homestead H. Hagemeisters wrote that in ancient times in Mīlakšas homestead there had been a stone where sacrifices were brought. At the end of the 19th century writer J. Upītis recorded that in his youth he himself had seen a big blue stone at the Kalna Mīlakšas homestead with a juniper on the E side. Sacrifices had been laid on the stone. At the Mīlakšas homestead there are ancient burial mounds, however, as it is stated in year 1739 documents, in the neighbouring Vīļumi homestead 13 stone idol images were liquidated. (Urtāns, 1990)There is a legend that “in ancient times the best bite was sacrificed to the gods and it was always done before the people tried the food themselves. Each landlord laid sacrifices in his own particular place. In the vicinity of the Gatartieši Kalna Mīlakši I myself saw in my youth a big, blue stone, in the morning (eastern) side of it there was a big juniper growing. The stone was a remarkable sacrifice place where meals to gods were often brought in containers. However, once a man for an unknown reason – either because of hunger or too much confidence ate the sacrifice. Since that time gods have not been treated at the stone and the juniper, instead a sacrifice place was chosen inside the house, in the fireplace.” (J. Upītis)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.