Skip to content

Vester Thorup Kirke Traditional Geocache

Hidden : 08/23/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tillykke til Biskop der blev FTF.

Vester Torup kirke: Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Den retkantede norddør er stadig i brug, det nederste parti af syddøren kan stadig spores i murværket. Mod nord er bevaret to rundbuevinduer med monolitoverliggere. I tårnets nordmur ses en monokitoverligger med stregkors over buetoppen. Tårnet er opført i sengotisk tid. Våbenhuset er opført omkring år 1900. I våbenhuset er opstillet et alterbord af granit med helgengrav.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Den runde korbue er bevaret med sokkel og forskelligt profilerede kragbånd. I tårnrummet er der ansats til hvælv. Altertavlen er udført omkring år 1600, formodentlig af Tømmerbysnedkeren. Det gamle korsfæstelses-maleri er atter indsat i tavlen, et maleri fra omkring år 1900 er nu opsat på bagsiden af altertavlen, meleriet fremstiller Kristus og Nikodemus. Prædikestolen er fra omkring år 1600 i højrenæssance har i felterne relieffer af Dåben, Korsfætelsen, Kvinderne ved graven, Opstandelsen, Himmelfarten og Dommedag. Et korbuekrucifiks er ophængt i kirken. På triumfvæggen mod nord er ophængt en moderne collage med kors og avisartikler. Pulpituret mod vest fra 1716 har i felterne pietistiske allegori-malerier.

I 1978-79 afdækkedes kalkmalerier fra omkring år 1550 på korets nordvæg. Motivet er Den gamle og den nye lov som det ses på forsiden af Christian III´s bibel. Forsiden er inspireret af to malerier, som Lucas Cranach d.y. malede år 1528.

Additional Hints (Decrypt)

Hqrasbe Xvexrtåeqra.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)