Skip to content

This cache has been archived.

Bamboleon: Wystarczy.
Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli tego kesza i pozdrawiam serdecznie.

More
<

Pałac Biskupi/Palace of Kraków Bishops

A cache by BAMBOLEON Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/31/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

[PL]

Pałac Biskupi

Początkowo siedziba biskupów krakowskich mieściła się na Wzgórzu Wawelskim obok katedry. Dopiero w XIV wieku, w miejscu gdzie biskupi mieli swoją posiadłość, stanął pierwotny pałac. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z roku 1384. Niestety, podczas pożaru tej części miasta w XV wieku pałac niemal doszczętnie spłonął, a jedyną pamiątką po nim są kamienne piwnice z gotyckimi portalami. Kilka prób odbudowy kończyło się niepowodzeniem i dopiero prace prowadzone przez Gabriela Słońskiego (ok. 1567 r.) dały efekt w postaci nowej, dwuskrzydłowej budowli z renesansową arkadową loggią od strony dziedzińca.

Kolejną gruntowną przebudowę przeprowadzono w latach 1642-1647 na zlecenie biskupa Piotra Gembickiego. Pałac uzyskał wtedy kształt zbliżony do obecnego. Z tego okresu pochodzą m.in. obydwa rustykowane portale wejściowe i klatka schodowa. Po zniszczeniach dokonanych podczas najazdu szwedzkiego (1655 r.) pałac był odnawiany i rozbudowywany do końca XVII w. Po raz kolejny odrestaurowany został z inicjatywy biskupa Jana Pawła Woronicza (proj. Szczepan Humbert, 1817-1820), w duchu romantycznej rezydencji wypełnionej narodowymi pamiątkami, które wyeksponowano w 16 salach. Z tamtego okresu zachowały się częściowo klasycystyczne wnętrza, z rodzajowymi malowidłami, historyczne płótna Michała Stachowicza oraz relikwie króla Bolesława Chrobrego. Większość ówczesnego wyposażenia i zbiorów spłonęła niestety w tragicznym pożarze miasta, w lipcu 1850 roku, a kolejną odbudowę zakończono w roku 1884.

Pałac związany jest nierozłącznie z osobą metropolity krakowskiego Karola Wojtyły, który rezydował tu w latach 1963-1978 i gościł później, w czasie pielgrzymek do Krakowa, już jako papież Jan Paweł II. Swoistym kultem otoczone jest słynne „papieskie okno", znajdujące się nad głównym wejściem pałacu od strony ulicy Franciszkańskiej. Wieczorne rozmowy, które Ojciec Święty - stojąc w oknie - prowadził ze zgromadzonymi na placu przed pałacem ludźmi, gromadziły tłumy wiernych.

 

 

[EN]

Palace of Kraków Bishops

Initially, the Bishop of Kraków quartered on top of Wawel Hill, next to the Cathedral. The first bishop’s palace was only built in the 14th century; it was first mentioned in 1384. Alas the palace was nearly entirely consumed by flames during the fire in this part of the city in the 15th century; the only remnants surviving being the stone cellars with Gothic portals. Successive attempts at rebuilding ended in setbacks, until the works carried out by Gabriel Słoński around 1567 resulted in a new building with two wings and a Renaissance arcaded loggia in the courtyard.

A thorough reconstruction followed in 1642-1647 to the order of Bishop Piotr Gembicki at which time the Palace acquired a shape similar to the one seen today. Both the rusticated portals and the staircase were constructed at that time. After the damage caused by the Swedish invasion in 1655, the Palace was renovated and improved in the period up until the end of the 17th century. It was restored one more time in 1817-1820 to a design by Szczepan Humbert at the initiative of Bishop Jan Paweł Woronicz who saw it in the spirit of a romantic residence filled with national mementos displayed in 16 rooms. Some classicist interiors survive from this time which contain painted decoration, historical paintings by Michał Stachowicz, and relics of King Boleslaus the Brave (Bolesław Chrobry). Most of the furnishing and the collections were burnt, however, in the tragic fire of the city in July 1850, after which the palace was rebuilt again, with work only being completed in 1884.

The Palace is very closely connected to the person of the Metropolitan Bishop of Kraków, Cardinal Karol Wojtyła, who resided here from 1963 to 1978 and was a guest at the Palace during his pilgrimages to Kraków, once he had become Pope John Paul II. The famous “pontifical window” – situated over the main entrance to the Palace in Franciszkańska Street – receives particular reverence. The late-night dialogue which the holy father – standing in the window – conducted with the crowds of people gathered in the square before the Palace, attracted Poles by their thousands.

 

Powodzenia :)

 

 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

aba yn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.