Skip to Content

This cache has been archived.

Alex Reviewer: As there's been no cache to find for months, I'm archiving it to keep it from continually showing up in search lists, and to prevent it from blocking other cache placements. If you wish to repair/replace the cache sometime in the future, just contact us (by email), and assuming it meets the guidelines, we'll be happy to unarchive it.

More
<

Vodni nadrz Kriz

A cache by P@s!c Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/06/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Z historie rybářství a rybníkářství na Královehradecku (dle naučné tabule u v.n. Kříž)

Mezi českými městy v 15. - 17. století mělo město Hradec Králové významné postavení po všech stránkách a rozvíjelo se v něm i rybářské řemeslo. Jeho poloha na soutoku Labe s Orlicí s rozsáhlou soustavou ramen, průlivů, blat, močálů byla k provozování rybochovu přímo stvořená.

Roku 1496 se hradečtí měšťané zřídili pod svým lesem velký rybník nazývaný Na Obci u nynější Hrázky (protože ležel na pastvinách občinách, které městu daroval král Václav IV.). Voda do tohoto rybníka byla vedena Bělečskou strouhou z rybníka Nadýmače (dnes Mlýnského rybníka). Jeho název napovídá, že byl určen k udržení zásob vody pro hlavní rybník, ale roku 1495 dostal Vilém z Pernštejna od krále Vladislava pozemky s rybníkem Nadýmačem a následně byly vedeny neustálé spory o napájení městského rybníka Na Obci Bělečskou strouhou.

Kromě toho byly největšími rybníky města Svinarský rybník sousedící s rybníkem Na Obci (oba napájeny z rybníka Nadýmače), rybník Březhradský u vsi Březhradu, Hunšovský u mlýna Temešváru, Bejšťský (Biřička) a Ruský (dnes Rusecký). Již tehdy byl také známý rybník Výskyt a rybníky Jáma, Plachta, Kříž. Pro rybník Roudničku a Datlík daroval král Jiří roku 1496 městu pozemky z pozůstalosti způstošeného opatovického kláštera. Oba rybníky napájel Černý potok dříve Býšťský potok (dnes Biřička) a na něm v první polovině 16. století vznikají další rybníky Cikán a Býšťský rybník (Biřička).

Za účast v prvním stavovském odboji zkonfiskoval král Ferdinand I. roku 1547 městu Hradci Králové četné vesnice, lesy a také rybníky. Některé rybníky byly městu brzy vráceny, ostatní město postupně kupovalo zpět.

Zásadní zlom nastává se zahájením výstavby královehradecké pevnosti v roce 1766. Obyvatelé z téměř celého Slezského Předměstí a z velké části Pražského Předměstí byli přestěhováni do nově založených předměstí Kuklen, Pouchova, Nového Hradce, Plácek a Farářství. V souvislosti s tím v podstatě zaniká rybářský obchod i živnosti. Výstavba rozlehlé pevnosti znamenala rušení sádek, regulaci obou řek, zasypání průtočných říčních ramen, a také vysušení mnoha rybníků. Tak zaniká obraz Hradce Králové jako "Benátek východních Čech" a končí rovněž éra velkého rybničního hospodářství města, které se ještě v první polovině 18. století odhaduje na 200 ha. Roku 1785 byl vysušen a zalesněn rybník Výskyt, později také rybník Na Obci a rušení pokračovalo roku 1804 rybníkem Biřičkou (nejprve přeměna v ornou půdu, později zalesněna), roku 1818 rybník Temešvár (přeměněn v pastvinu), roku 1824 byl zrušen rybník Roudnička, roku 1827 rybník Březhradský a dále i Jáma, Plachta, Kříž a rybník Svinarský (zalesněny).

Na konci 19. století se však i na Hradecku znovu budují rybníky, protože cena ryb značně stoupla (dodávaly se do Vídně) a jejich chov přinášel větší užitek než louky, pole a lesy. Roku 1897 jsou obnoveny rybníky Roudnička, Datlík a Cikán a roku 1905 rybníky Plachta, Jáma,Kříž a Biřička. V Těchto rybnících se chovali především kapři pravidelně po tři roky a jako doplňkové ryby lín, candát nebo štika, dokonce úhoří monté.

Po komunistickém převratu 1948 se městské rybníky dostávají do obhospodařování podniku Státního rybářství v Chlumci nad Cidlinou.

V roce 1991 se vracejí lesy i rybníky městu Hradec Králové a začíná na nich hospodařit nejprve příspěvková organizace Městské lesy Hradec Králové, později akciová společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. Tu v současné době i v budoucnu čeká nelehký úkol - odbahnit, prohloubit a rozšířit dlouhá léta neudržované soustavy rybníků o rozloze okolo 40 ha. Dnes se v městských lesích nachází 12 vodních ploch a dvě nově vybudované retenční nádrže "Cesta myslivců" a "Na Olšině".

Záměrem odbahnění průtočné vodní nádrže Kříž na Zámostské svodnici bylo obnovit její funkci, kterou by bylo možno manipulovat s vodou a zajistit dotaci vody pro povodí svodnice vedoucí do rybníku Jáma a Plachta, které jsou bez vlastních vodotečí. Toto bylo zcela znemožněno dvěma historickými povodněmi na konci 90. let minulého století, při kterých došlo postupně ke zničení rozdělovacího objektu pro manipulaci s vodou a úplnému zanesení nádrže Kříž splaveninami.

Obnovená retenční schopnost vodní nádrže Kříž po jejím odbahnění, spolu s obnovou rozdělovacího objektu a přivaděče, umožnila nadlepšovat průtoky v povodí svodnice vedoucí do rybníků Jáma a Plachta. Vodu je možné převést přivaděčem a částečně snížit letní pokles hladiny v rybnících a tak zajistit alespoň minimální přítok do těchto rybníků v letním období.

Investorem stavby byly Městské lesy Hradec Králové a.s. Celková cena retenční nádrže byla 3,860 mil. Kč.

Stavba odbahnění byla zahájena v létě roku 2006 přípravnými pracemi vytěžením lesního porostu z prostoru historické rozlohy vodní nádrže Kříž. Vlastní zemní a stavební práce na odbahnění nádrže a opravě veškerých objektů nádrže provedli zhotovitel, vzešlý z výběrového řízení, firma POPR spol. s.r.o. Hradec Králové. Stavební opravy ukončila firma urovnáním cest počátkem roku 2007.

Estetika lesa a lokality je podporována historickou i současnou cílenou výsadbou skupin domácích i introdukovaných lesních dřevin, které podtrhují význam této lokality.

Hlavní funkce vodní nádrže Kříž:

  • zadržení vody v povodí,
  • manipulace vody ve prospěch rybníků Jáma a Plachta,
  • polointenzivní chov ryb,
  • stabilizace spádových poměrů,
  • estetika lesa a lokality.

Technické charakteristiky vodní nádrže Kříž:

  • Celkový objem vody v rybníku při provozní hladině ... 7 682 m3
  • Plocha nádrže při provozní hladině ... 6 924 m2
  • Celkový objem vody v rybníku při maximální hladině ... 10 339 m3
  • Plocha nádrže při maximální hladině ... 7 509 m2
  • Délka obnoveného přivaděče pro dotaci vody rybníků Jáma a Plachta ... 205 m
Zdroj: http://www.panoramio.com/photo/63066779

Ke keši


Bohužel se mi nepodařilo najít vhodný úkryt keše přímo u vodní nádrže, proto je keš cca 150 metrů od vody. V keši je logbook, propiska, pravidla a náhradní pytlík. Keš prosím maskujte tak, jak jste ji našli, a pokuste se neničit okolní les. :)

Additional Hints (Decrypt)

H iryxrub cnermh an zlgvar cbq zrpubilz xnzrarz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.