Skip to Content

<

Papirenska

A cache by JirkaSPQ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/1/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš Vás přivede nedaleko k místu, kde se po staletí vyráběl papír a zároveň se dozvíte několik informací o jeho výrobě.

Keš na výchozích souřadnicích rozhodně nehledejte, jedná se o soukromý, veřejnosti nepřístupný objekt.


Nadpis

Historie výroby papíru

Papír, tak běžná a každodenní součást našeho života, ale jen málokdo se zamyslí nad tím, kde se tady vzal a jak se vlastně vyrábí...

Lidé odnedávna toužili zaznamenat své myšlenky či důležité události. Důkazem toho jsou různé malby a rytiny nalezené v jeskyních. S rozvojem civilizace se začaly používat hliněné, kovové, dřevěné a jiné destičky, do kterých byly důležité záznamy vyryty. Za vynálezce papíru bychom mohli považovat vosy, jejichž hnízda jsou postavena z částí rostlin, které rozmělňují pomocí svých slin. Skutečný papír byl vynalezen v Číně kolem roku 105 n.l., kdy se úředník Tsai Lun v císařské knihovně pokusil nahradit neskladné destičky jiným materiálem. Papír, který vyrobil, obsahoval dřevěnou kůru, konopné odpady a zbytky rybářských sítí. Nový materiál byl lehký, skladný a dalo se na něj snadno psát. Císaři se jeho vynález zalíbil, a tak začal být v Číně všeobecně využíván. S rozmachem ohromné čínské říše začíná umění jeho výroby pronikat i za hranice říše. První zemí, do které dorazila znalost výroby papíru byla Korea, kde došlo ke zdokonalení technologie ruční výroby papíru.

V Egyptě byl dlouho používán materiál zvaný papyrus. Název papyrus pochází ze staroegyptštiny, v níž slovo papuro znamená „patřící králi“. Staří Egypťané vyráběli papyrus ze stébel rostliny šáchoru papírodárného. Vnitřky stonku byly po několik dní máčeny ve vodě, aby změkly, a posléze byly skládany vedle sebe. Na ně se napříč kladla další vrstva a následně se vše slisovalo a usušilo v ručním lisu. Papyrus se používal přibližně do roku 1100 n.l., kdy v Egyptě došlo ke změně klimatu, která způsobila nedostatek této rostliny. Papyrus poté začal být nahrazován novým psacím materiálem, pergamenem. Pergamen je nevydělaná, při napětí sušená a hlazená zvířecí kůže. Papyrus dal ovšem název materiálu, který používáme dodnes, papíru.

Pergamen byl používán po dlouhá století až do doby, kdy se v průběhu čínsko-arabské války tajemství výroby papíru díky zajatým Číňanům dostalo do Samarkandu. Odtud se v následujících letech rozšířilo do asijských zemí a následně se přes Afriku dostalo do Evropy. V následujících stoletích byla technologie výroby papíru mnohokrát upravována a vylepšována, avšak podstata nápadu Tsai Luna, nabírání papírové masy na síto, zůstala zachována dodnes. První dílny na výrobu papíru byly založeny Araby na území dnešního Španělska. První písemnou zmínku, která má vztah k výrobě papíru v Čechách, nalézáme v registru královské kanceláře z doby krále Vladislava II. z let 1498 až 1502. Jde o výpis z konceptu listiny ze dne 24. května 1499, dané v Budíně, podle níž král povoluje mlynáři opata cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi Jana, aby "týž mlynář šatuov starých, kteréž k dělání papíru příslušejí, jinam ze země voziti a prodávati nedopúštěl, než sám, aby je kupoval a papier z nich pro obecný užitek země České dělal".

Papír se tedy v té době vyráběl především rozemletím starých lněných hadrů, dřevo a ostatní materiály byly používány v malé míře. S vynálezem knihtisku a rozmachem využívání papíru začal být starých hadrů pro výrobu nedostatek, a tak se hledaly jiné materiály pro jeho výrobu. To se podařilo s vynálezem kamenného brusu a dalších technologických postupů.

papyrus Pergamen

Moderní výroba papíru

Papír je převážně vyráběn pomocí papírenských strojů, ručně vyráběný papír se používá pouze pro speciální účely(důležité dokumenty apod.)

Mezi dnešní nejdůležitější suroviny pro výrobu papíru patří:

 • Mechanická celulóza(dřevovina) - odkorněné kmeny dřeva jsou tlačeny na rotující brusný kámen za neustálého přítoku vody.
 • Chemická celulóza - vlákna jsou získávána chemickou cestou (štěpky jsou vařené s příslušnými chemikáliemi). Buničina je kvalitnější, ale její výroba má nižší výtěžnost a více zatěžuje životní prostředí.
 • Recyklovaná celulóza - vlákna jsou získávána ze sběrového papíru (starý vytříděný papír se rozvlákní a zbaví nečistot). Opakovaným rozvlákňováním se snižuje bělost a dochází ke zkracování vláken. Proto nelze papír recyklovat donekonečna a nepoužitelné kaly se lisují a odváží do cihelen, kde jsou využívány při výrobě pálených cihel.

Celulóza se dále upravuje a dle potřeby se chemicky bělí. Složení dnešního papíru odpovídá jeho určení, a tak jsou suroviny míchány v potřebném poměru, dále mlety a upravovány, k rozmíchané suspenzi jsou dále přidávány chemické přísady zlepšující pevnost, bělost a ostatní vlastnosti papíru. Odtud surovina putuje na nekonečné síto papírenského stroje, kde voda protéká sítem, zatímco papírovina na něm zůstává. Za sítem je papír lisován a přebytečná voda odsávána. Poté mokrý papír putuje do sušící části, což je řada válců vyhřívaných horkou parou. Na konci papírenského stroje bývá papír hlazen a končí na navijáku, kde se navíjí na jumbo roli (tambor).

Pro zájemce je zde odkaz s krátkým filmečkem o výrobě papíru: http://www.stream.cz/video/2263-jak-se-co-dela-papir.

 

Papírny Bělá p. B.

Historie bělských papíren

Historie bývalých papíren Bělá p.B. sahá až do dob založení města Bělé. První zmínku můžeme nalézt v obdarovací listině pana Hynka Berky z Dubé a Lipé z 24. dubna 1337, kde je mezi jiným psáno toto: „Dali jsme Ješkovi k rychtě v Novém Bezdězí mlýn s jedním vodním kolem, který obecně Walkmühl (Valcha) slove se všemi důchody jemu i nástupcům jeho k volnému a věčnému užívání“

Mlýn byl později bělskou obcí darován soukenickému cechu k valchování suken. V roce 1696 vystavěl hrabě Arnošt Josef z Valdštejna, tehdy majitel bělského panství, pod rybníkem Vlkem nedaleko Valchy papírnu. Prvním papírníkem byl r. 1700 Tobiáš Jagl, který vyráběl ruční papír s vodoznakem W uprostřed pro potřebu kanceláří valdštejnského panství. Vyráběný papír byl velmi dobré kvality a byl dovážen i do Prahy.

Nejvýznamnější změnou v uplynulých 300 letech bylo postavení nové továrny na místě původní valchy v na přelomu 19. a 20. století rodinou továrníka Menzela.

Mokrá část PS5 Naviják PS5

Další velkou změnou v charakteru výroby bylo odstavení celulózky v roce 1969. Tímto krokem došlo ke zlepšení životního prostředí v okolí Bělé pod Bezdězem. Po odstavení celulózky se část buničiny používané k výrobě papíru dovážela ve formě lisovaných archů. V sedmdesátých letech 20.století byla provedena rozsáhlá modernizace některých provozů, od té doby se však zde příliš neinvestovalo, ba některé méně efektivní a zastaralé provozy byly postupně odstavovány. Investice tehdy směřovaly ke zvýšení finální kartonážní produkce(nové tiskové a výsekové stroje).Vyjímku tvořil papírenský stroj PS2, který byl po rekonstrukci a modernizaci schopen vyrábět kvalitní filtrační a hygienické papíry.

V roce 1992 došlo k oddělení papírny od společnosti SEPAP a byla založena a.s.SEPAP Bělá pod Bezdězem, jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem byla a.s. SEPAP se sídlem ve Štětí. Vzhledem k odlišnému výrobnímu programu mateřské společnosti bylo záhy po založení a.s. SEPAP Bělá rozhodnuto o jejím prodeji. K tomuto kroku došlo 20.září 1996, kdy se majitelem 100% akcií stala společnost P-Obal s.r.o. a následně od 1.10.1996 došlo ke změně obchodního jména na Papírny Bělá a.s. Bohužel ani tento krok nebyl pro papírnu nejlepším řešením. V roce 1999 byl tehdy nejmodernější papírenský stroj č.2, pro který tehdejší vedení podniku nedokázalo sehnat dostatek zakázek, prodán za směšnou cenu kamsi do jižní ameriky. Majitelé i nadále viděli budoucnost firmy ve finální kartonážní produkci a tak se investovalo zejména do nových tiskařských, výsekových a podobných strojů.

Papírnu trápila od dob její existence také vysoká ekologická zátěž, především znečišťování potoka Bělé. Po roce 2000, kdy došlo ke zpřísnění ekologických limitů, se musel podnik rozhodnout, zda odstaví i zbývající 2 papírenské stroje, nebo zda za cenu vysokých investic do snižování ekologické zátěže zde bude výroba papíru pokračovat. Bylo rozhodnuto investovat. Postupně bylo provedeno zokruhování technologických vod, byla postavena nová úpravna technologické vody a roce 2005 byla spuštěna nová biologická čistička odpadních vod. Proinvestovalo se 42 milionů korun, od fondu životního prostředí získaly bělské papírny dvanáctimilionovou dotaci. Potok Bělá byl po mnoha desetiletích opět čistý.

Narůstající výkupní ceny sběrového papíru a zvyšující se cena energií nutily papírnu snižovat výrobní náklady. Zastaralý PS4, kde se vyráběl papír nižších gramáží, byl odstaven a sešrotován. Spolu s tím ovšem došlo modernizaci zbylých výrobních zařízení a dalšímu snížení spotřeby energie.Vše vypadalo nadějně až do poloviny roku 2008, kdy se vedení podniku náhle rozhodlo ukončit veškerou mokrou výrobu a odstavit zbývající PS5, který v té době přinášel firmě největší zisk. Nikdo nechápal, co se to děje. Byly zde i snahy část papírny odkoupit a pokračovat ve výrobě, ale vedení firmy nechtělo tento krok za žádnou cenu připustit. Mezi lidmi se povídalo, že došlo k dohodě s konkurencí a k vyklizení trhu. Spolu s PS5 byly odstaveny i veškeré související provozy(úpravna vody, kotelna, linka sběrového papíru, rozvlákňovací a třídící linky, přípravny materiálu, natěrací stroj, řezací stroj a biologická čistička vody). Veškerá snaha udržet zde výrobu tak přišla vniveč, nová čistička, která byla pouhé 3 roky v provozu, zarůstá vegetací, PS5 byl prodán lacino do Vietnamu, část technologie byla rozprodána, část skončila ve šrotu a zbytek začal být postupně rozkrádán. Tak skončila více jak třistaletá tradice výroby papíru v Bělé pod Bezdězem...

Z původního zařízení je nyní v provozu asi čtvrtina, tedy zpracovatelská část produkce. Z dovezeného kartonového papíru zde zejména pomocí tiskařských a výsekových strojů vyrábějí obaly na nejrůznější výrobky, tácky a podobné výrobky. Další nedávnou změnou vlastníka, je prodej 100% akcií jedinému majiteli v dubnu roku 2011. Téhož roku k 1.10 proběhla fůze s firmou Kavalierglass a.s. Poté byla část firmy(výroba tácků) odprodána firmě HIT office s.r.o.

 


Pár slov o keši:


Všechny indicie lze zjistit na internetu. Keš je tak trochu "drive in" a kousek od ní lze pohodlně zaparkovat. U obou parkovišť si můžete prohlédnout, jak skončil ještě před nedávnou dobou fungující podnik s dlouhou tradicí.

Keš se nenachází v areálu bývalých papíren! Nevstupujte do areálu!


Pro odlov keše je potřeba zjistit následující indicie:


Zařízení, ve kterém dochází k rozvlákňování starého papíru se nazývá:
a)tampela A=7
b)stoupa A=8
c)rafinér A=9

Kolikrát lze recyklovat papír?
a)méně než 10x B=0
b)30x-40x B=4
c)donekonečna B=8

Stroj určený mletí hadrů(nebo polotovaru-buničiny) za účelem výroby papíru se nazývá:
a)frakcionátor C=5
b)holandr C=7
c)rekuperátor C=9

Jak vzniká vodotisk?
a)tiskem na hotový papír za pomocí vody D=1
b)na offsetovém tiskařském stroji D=5
c)pomocí upraveného papírenského síta přímo při výrobě papíru D=9

Jak se nazývá válec, umístěný na papírenském stroji, který slouží k hlazení a leštění papíru?
a)mandl E=0
b)kalandr E=1
c)gaučový válec E=2

Na konci papírenského stroje je papír navíjen na válec a produktem je veliký kotouč papíru. Jak se tento kotouč nazývá?
a)kalandr F=0
b)roleta F=2
c)tambor F=4

Keš naleznete na souřadnicích:

N 50° 29.ABC'
E 014° 52.DEF'

Kontrolní součet všech číslic finálních souřadnic je 56.

Additional Hints (Decrypt)

Xberal fgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

 • Navijak_PS5Naviják PS5 - zde už se hotový kartonový papír navíjí na tambor.
 • Papir
 • PapírnyPapírny Belá pod Bezdezem
 • PapyrusUkázka zápisu na papyru
 • PapyrusUkázka zápisu na papyru
 • PergamenVýroba pergamenu, 1568
 • PergamenVýroba pergamenu, 1568
 • PS5-mokra_castPapírenský stroj PS5 - mokrá cást se specialitou - kulatými síty. Zde se vyrábel petivrstvý kartonový papír.
 • PS5-navijákPS5-naviják

172 Logged Visits

Found it 155     Didn't find it 3     Write note 4     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 7     

View Logbook | View the Image Gallery of 40 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.