Skip to Content

This cache has been archived.

Dr.Soptik: Všem kačeřicím a kačerům děkuju za přízeň. Bylo fajn číst Vaše logy.
Lovu zdar ;)

More
<

Kalhotky (pro damy starsi 18 let!)

A cache by Dr.Soptik Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/03/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vymenna keska venovana zenam

Dlouho jsem premyslel, co by si mohly zeny vymenovat. Když jsem prolezl satnik pritelkyne, zjistil jsem, že hezkych kalhotek neni nikdy dost. Napadlo me udelat kes prave s touto casti odevu. Doufam, ze se damy neurazite.

No a pro poucení jsem Vam okopiroval zajímavosti z Wikipedie.


Exchangeable caches dedicated to women
I have long thought that would enable women to exchange. When I went through the wardrobe girlfriend, I found that pretty panties is never enough. It occurred to me to do just with this kes of the garment. I hope that damy offense.

Well, for instruction, I will do plagiarized from Wikipedia.

Kalhotky

Panties

Kalhotky jsou druh spodního prádla, obvykle jsou lehké a přiléhavé, vytvořené pro každodenní nošení žen či dívek. Kalhotky se obvykle skládají z elastického pásku, dále pruhu látky, který má za úkol zakrýt oblast genitálu (obvykle je pokryt vložkou s absorpčními vlastnostmi například z bavlny), a páru otvorů pro nohy, které jsou stejně jako pásek často vyrobeny z elastického materiálu. Kalhotky buď nohavičky nemají, anebo je mají velice krátké.

Panties are a type of underwear, usually are light and tight, designed for everyday wearing by women or girls. Panties usually consist of an elastic strip, strip of fabric which is intended to hide the genital area (usually covered with the insert such as absorption properties of cotton), and a pair of leg openings, which are like tapes often made of elastic material. Panties leg loops either have, or have them very short.

 

Typy

Types

 

Styly kalhotek

Styles of panties

Existuje hned několik stylů kalhotek. Dělit je můžeme například podle míry krytí zadečku, šířky po stranách a výšky. Tyto kategorie nejsou striktně dány. Rozdělení může být u různých značek odlišné.

Klasické dámské kalhotky jsou střižené do pasu nebo pod pupík a pokrývají celý zadeček. Klasická (1) varianta je rozšířená pod boky. Kalhotky s vysokým výkrojem (2) jsou nižší.

Zeštíhlující kalhotky (3) jsou speciálním typem kalhotek, které byly vytvořeny za účelem zeštíhlujícího efektu. Materiály jsou hrubší a pevné, většinou elastické směsi, obsahující zejména nylon, doplněný bavlnou. Kalhotky mohou sahat až nad pas.

Kalhotky Hipster (4) jsou podobné klasickým dámským kalhotkám, ale střižené jsou od beder, vždy se sníženým pasem. Jsou střižené buď rovně, nebo do písmene V, s výkrojem na stehnech nebo s krátkou nohavičkou.

Bikiny (5) jsou střižené od beder, většinou nemají nohavičku nebo je velmi krátká. V pase mají elastické pásky nebo krajky. Bikiny jsou nejrozšířenějším typem kalhotek a nosí je ženy opravdu po celém světě.

Kalhotky Boyshorts (6) jsou jemnější podobou pánských šortek/trenýrek, přiléhají k tělu a jsou střižené od pasu vždy s nohavičkou.

Tanga (7) jsou střižená od beder nebo od pasu a vždy mají výkroj na stehnech. Mezi hýžděmi mají tenký proužek látky nebo šňůrku.

Thonga (8) jsou většinou bederní kalhotky, které mají na zadní části proužek látky mezi hýžděmi.

G-stringa (9) jsou miniaturní kalhotky, v pase mají tenký pruh látky a jsou vysoce vykrojené na stehnech. Mezi hýžděmi mají tenký proužek látky nebo šňůrku.

Kalhotky se vyrábí z různých materiálů a látek, jako například satén, hedvábí, pvc, bavlna, nylon, krajka, kůže, latex, lycra, a/nebo polyester.

There are several styles of panties. For example, we divide them according to the degree of protection bum, width and height of the sides. These categories are not strictly determined. Severance may be different for different brands.

Classic women's panties are cut to the waist or below the navel and cover the entire bottom. Classical (1) variant is extended below the hips. Panties with high cutting (2) are lower.

Slimming panties (3) are a special type of panties that were created for the purpose of lean effect. The materials are coarse and hard, mostly elastic mixture containing mainly nylon, complete cotton. Briefs may reach above waist.

Hipster Panties (4) are similar to classic ladies' panties, but they are cut from the loin, always low-waist. They cut either straight or in a V, with cut-on thighs or short-leg.

Bikini (5) are cut from the loin, leg loops have mostly or very short. The waist has elastic straps or laces. Bikini briefs are the most common type and is worn by women truly worldwide.

Boyshorts panties (6) are subtler form of men's shorts / trunks, close to the body and are always cut from the waist with loops.

Tanga (7) are cut from the loin or from the waist and always have edging on the thighs. Between the buttocks have a thin strip of material or a lanyard.

Thong (8) are usually lumbar panties that have a rear strip of cloth between the buttocks.

G-String (9) are tiny panties, waist have a thin strip of cloth and are highly notched on his thighs. Between the buttocks have a thin strip of material or a lanyard.

Panties are made from various materials and substances such as satin, silk, vinyl, cotton, nylon, lace, leather, latex, lycra, and / or polyester.

 

Historie

History

Ve 40. letech 20. století začaly být v Západní Evropě k dostání nové typy dámského spodního prádla, což vedlo k většímu důrazu na lidskou sexualitu zaměřenou na pohodlí a individualitu, navzdory funkčnosti a přizpůsobivosti k určitému tělesnému typu.

Nový styl dámského spodního prádla přinesl barvy, jas a třpyt. Začaly se používat látky jako bavlna, satén, krajka a hedvábí, po kterých ženy více toužily a v mužích vzbuzovaly větší touhu. Toto byl zřejmě zlomový okamžik, kdy se kalhotky přeměnily z hygienického doplňku na symbol potěšení a sexuality po celém světě.

V dnešní společnosti se díky kalhotkám těší průmysl spodního prádla velké popularitě. Řetězce luxusního spodního prádla jako například Victoria's Secret pořádají každoroční modelingové show, aby představily nové řady kalhotek a dalšího spodního prádla.

In the 40s of the 20th century began to be in Western Europe available new types of lingerie, which led to a greater emphasis on human sexuality focused on comfort and individuality, despite functionality and adaptability to a specific physical type.

New style of lingerie brought the color, brightness and sparkle. Began to use substances such as cotton, satin, lace and silk, after which women are more eager to men and aroused greater desire. This was probably the turning point, when the panties transformed from a health supplement on the symbol of pleasure and sexuality worldwide.

In today's society, thanks panties underwear industry enjoys great popularity. Chain of luxury lingerie such as Victoria's Secret hold annual modeling show to present the new series of briefs and other underwear.

 

Keš:

Cache:

Keš se nachází na relativně frekventovaném místě, nicméně samotný odlov může proběhnout poměrně nenápadně a nerušeně. Přístup by měl být celý den.
Připomínám, že keš je výměnná, takže jestli si chystáte něco odnést, doplňte prosím zase něco na oplátku.
Takže lovu zdar!

The cache is located on a relatively busy place, but the catch itself can be done relatively quietly and undisturbed. Access should be all day.
I note that the cache is removable, so if you want to take something, please add back something in return. So hunting success!

 

PS: Abych vyvrátil pochybnosti, které v listingu zazněly: Obsah keše je nový, nenošený, větsina má cedulky.
A prosím vás, nikdo nečeká, že si na místě sundáte své kalhotky a vyměníte je za ty v krabičce! Předpoklad byl, že se na odlov připravíte a přinesete nový, nenošený, pokud možno čerstvě koupený kus.
Pro Nellas of Doriath: Kluci si opravdu trenky vymenovat nebudou, pro ne plánuju krabku s pivem ;)

No a (doufám) poslední poznámka pro všechny, kdo nadávají na obsah keše: Dostatečný popis (varování) je v listingu, včetně informace o výměnné keši, o věkovém limitu. Nechápu tedy, co za člověka jde na keš, u které si nepřečte listing, potažmo ještě s sebou vezme děti i přes to, že je výslovně napsáno, že pro děti není a pak si ještě stěžuje. Nezlobte se na mě, ale to není moje blbost. Nezasírejte listing blábolama o tom, jak je to nevhodné téma. Spodní prádlo nosí (skoro) každý. Nevidim na tomhle tématu nic závadného. Jestli Vy ano, vraťte se do středověku ;) Nikdo vás na keš nenutí chodit.

PS: To disprove the doubts that sounded listing: The contents of the cache is new, unworn, most have a placard.
And please, nobody expects you to take your spot my panties and replace them with those in a box! The assumption was that the catch prepare and bring new, unworn, if possible freshly purchased item.
For Nellas of Doriath: Guys really do not shorts to exchange for not plan to cache with beer ;)

And (hopefully) final note for those who complain about the contents of the cache: Sufficient description (warning) is listing, including information exchange cache, the age limit. I do not understand, therefore, what kind of person goes to the cache for which you read the listing, hence there with him to take the children despite the fact that it is explicitly written that children are not, and then he complains. Excuse me, but that's not my shit. Nezasírejte listing blábolama how it is inappropriate theme. Lingerie wear (almost) everyone. I do not see anything objectionable about this topic. If you do, go back to the Middle Ages ;) No one is forcing you to hunt the cache.

Moje další keše: / My other caches: Libice nad Cidlinou

Additional Hints (Decrypt)

ancenib anq boybhxrz / evtug nobir gur nepu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

2,399 Logged Visits

Found it 2,347     Didn't find it 12     Write note 22     Archive 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 5     Owner Maintenance 7     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 100 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.