Skip to content

Dižlāņu Elkas kalns/ Dižlāņi Idol’s Hill Traditional Geocache

Hidden : 08/11/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Slēpnis ir mazā PET sagatave. Lai atrastu slēpni, nekas nav jālauž, jārok vai jābaksta- sekojiet norādei.

[ENG] The cache is a small PET mould. To find the cache, you do not need to break, dig or poke anything - follow the directions.


[LV] Dižlāņu Elkas kalnā, kas, pēc nosaukuma spriežot, ir sena kulta vieta, mūsdienās ir veca kapsēta un kapličas drupas. Elkas kalns, iespējams, ir netālu esošajam, iespaidīgajam Vecpils pilskalnam atbilstošā kulta vieta. Elku kalnus uzskata par tipiskām kuršu svētvietām, ko datē ar 450.–1350. gadu. Par elku kalniem stāsta senas leģendas, ka uz tiem ir nesti un dedzināti ziedojumi. 

[ENG] In Dižlāņi Idol’s Hill, which, judging by the name, is an ancient cult site, nowadays there is an old cemetery and ruins of a chapel. The Idol’s Hill, probably, is a corresponding cult site of the nearby impressive Vecpils Hill Fort. Idols’ hills are considered to be typical sacred sites of the Curonians dating back to 450 –1350. Old tales narrate that offerings were brought to idols’ hills and burnt there. 

Additional Hints (Decrypt)

Cnpry, cnpry, cnpry, vrenxfgvrf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)