Skip to content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera. Odarchivace se v těchto případech neprovádí.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
<

Kasarna Beroun

A cache by jungito Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/05/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato cache tě zavede do objektu bývalých kasáren v Berouně.


Tato cache tě zavede do objektu bývalých kasáren v Berouně, kde se natáčely scény do filmu Tankový prapor. Areál postupně chátrá.

Něco málo z historie kasáren v Berouně:
- po celý středověk bývali během válek v Berouně ubytováni vojáci. Ti byli rozmístěni po městě v domech měšťanů. Beroun sloužil pouze jako místo jejich dočasného pobytu
- dne 24. 10. 1870 přišla do Berouna 7. baterie od 10. dělostřeleckého pluku (66 mužů, z toho desátník, nadporučík, poručík, 2 šikovatelé, 8 desátníků + 106 koní, ostatní vojáci a koně byli ubytováni v Králově Dvoře a Počaplích). V opuštěném piaristickém klášteře byla vojenská kancelář a kuchyně. Bydlel tam 1 šikovatel
- v květnu r. 1873 je v Berouně ubytován 34. prapor zeměbrany pod vedením majora Prošíka.
- pravidelně na jaře a na podzim se konala cvičení, kdy se scházeli branci ze 3 hejtmanství: Hořovického, Rakovnického, Smíchovského. Přes 800 vojáků. Protože nejsou kasárna, vojsko ubytováno v domech měšťanů

- dne 8. 9. 1884 se v Berouně uložil prapor se štábem pěšího pluku č. 88. Pro toto vojsko nechala obecní správa postavit r. 1887 velké kasárny na Hrnčířském předměstí

- na začátku srpna r. 1914 odešel z města 88. regiment zeměbrany a nastoupil na severní frontu proti Rusku v počtu přibližně 4000 mužů. Během 2 let z nich žádný nepřežil
- průběžně byli posíláni na frontu noví vojáci. Od 27. 3. 1916 se za nimi do Szolnoku odebralo 28 transportů (Marsch. Bataillonen)
- v Berouně zůstala jen oddělení pro strojní pušky, kterých bylo přibližně 15 a skládala se z 50 - 100 mužů, I tato oddělení odešla r. 1915

- v noci 28. 10. 1918 byl proveden vojenský převrat nadporučíkem V. Waltrem a vojenským lékařem nadporučíkem Dr. R. Rusem. Ti ozbrojili jednoroční dobrovolníky pohotovými zbraněmi ze skladiště, přepadli kasárna, zatkli inspekčního důstojníka a odzbrojili pohotovost. Okamžitě pak vyzbrojili další spolehlivé vojíny a obsadili telefonní a telegrafní úřad, skladiště, nádraží a důležité objekty. Kasárna byla obsazena silnou stráží
- dne 7. 11. 1918 převzal velení u náhradního praporu major R. Slapnička a začal ihned organizovat vlastní náhradní prapor. (Pěší pluk č. 38 vznikl z bývalého rakousko-uherského pěšího pluku č. 88 v době státního převratu - v den státního převratu byl pěší pluk č. 88 na ústupu v Albanii na jih od Skadaru.) Č. 38 obdržel při unifikaci zahraničního vojska s vojskem domácím v lednu r. 1920
- po celou dobu války duchovní správu pro posádku v kasárnách a vojenskou záložní nemocnici z ochoty a bezplatně prováděl děkan Václav Serch

- v Berouně je doplňovací okresní velitelství pěšího pluku č. 38 a 1 prapor. Oblastí velitelství jsou okresy hořovický, příbramský, rokycanský, rakovnický, kralovický, podbořanský a žlutický

- následující poválečná léta jsou vyplněna systematickou mírovou a organizační činností v armádě, směřující k vybudování pevné a spolehlivé obrany našeho státu a naší samostatnosti
- důkazem o upřímných a přátelských vztazích obyvatel berounského kraje k armádě je darování plukovního praporu r. 1926 městem Berounem. Starosta města, ředitel obchodní akademie Bednář předal prapor ministru národní obrany gen. Ing. Drobnému se slovy: "Město Beroun odevzdává Vám, pane ministře, prapor pro pěší pluk 38 a věří pevně, že pluk s hrdostí a láskou přijme jej z rukou vašich a že statečně a čestně jej ponese vždy pro blaho všech občanů a státu."

- ve 30. letech probíhají stavební úpravy Masarykových kasáren

- r. 1932 je provedena přístavba budovy pro mužstvo III, kovárna a stáj pro nemocné koně
- 6. 3. 1933 postoupí město bezplatně pozemky vojenské správě. Pozemek "Na Višňovce" je poskytnut pro stavbu muničního skladiště a kobky na pistolové rakety

- 26. 9. 1935 nabývá platnosti smlouva uzavřená ohledně vojenského cvičiště na "Veselé"

- během války jsou v kasárnách ubytovaní němečtí vojáci.
- ke konci války roste obava Němců z kapitulace. Městem procházejí a jsou v něm ubytovány velké transporty tzv. "národních hostí", tj. Němců utíkajících před postupující Rudou armádou.
- německé jednotky se soustředily a uzavřely v kasárnách.
- ve městě sílí vlna odboje, po výzvě městským rozhlasem se vojáci (dobrovolníci) shromažďují před budovou Sokolovny, jsou zapisováni a tvoří se hlídky a stráže
- do města přijel oddíl Vlasovců, kasárna jsou obklíčena a dán ultimátní požadavek ke složení zbraní
- Němci v noci z 5. na 6. 5. složili zbraně a opustili kasárna zadem přes pole
- podle pokynů majora Nováka a jeho štábu jsou stavěny první jednotky pěšího pluku č. 38, jež se ubytovávají v nových kasárnách, kde jsou shromažďováni Němci a přisluhovači + "národní hosté"
- 7. 5. volá Praha o pomoc. Na popud poručíka Antonína Fršlinky zorganizována pomocná výprava dobrovolníků, kteří se začali scházet na nádvoří v nových kasárnách
- 8. 5. Německo kapitulovalo, 9. 5. se dobojovalo i v Praze

- první poválečný rok: 5. 5. 1946 se na berounském náměstí konaly oslavy 1. výročí květnového povstání a zároveň také proběhla slavnostní přísaha příslušného útvaru
- r. 1948 pronájem pozemků "Za Šibencem" a dvora "Na Veselé" pro vojenské cvičiště
- v průběhu 50. - 90. let prováděny různé stavební úpravy

- rozkazem MOČR byly k 30. 9. 2000 odveleny jednotky v kasárnách (spojovací pluk). Zůstal zde tzv. zpětný odřad cca 30 vojáků fungujících jako likvidační skupina, kteří zde působili až do 31. 12. 2000

- 1. 1. 2001 převzala hlídání objektu civilní bezpečnostní agentura

zdroj: http://www.knihovnaberoun.cz/

Additional Hints (No hints available.)