Skip to content

Ilbatu zeltkalna bedrīšakmens Traditional Geocache

This cache has been archived.

plumite_and_upenite: Private property, private road, private air in the atmosphere.

More
Hidden : 08/11/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Slēpnis ir maza izmēra pārtikas kārbiņa ar standarta slēpņa saturu. Lai atrastu slēpni, nekas nav jālauž, jārok vai jābaksta.
[ENG] The cache is a small food box with a standard cache content. To find the cache, you do not need to break, dig or poke anything.

[LV] Bedrīšakmens attiecināms uz bronzas (1500-1 g.p.m.ē) vai agro un vidējo dzelzs laikmetu (mūsu ēras sākums – 800 g.) un šādu akmeņu izveide ir saistīta ar somugru kultūru. 
Bedrīšakmeņi izplatība pasaulē ir ļoti plaša - šādi cilvēku pārveidoti akmeņi ir atklāti Skandināvijā, Britu salās,  Ziemeļvācijā, Vidusjūras piekrastes zemēs, Kaukāzā  un Altajā. Līdzīgi bedrīšakmeņi ir atrasti arī Indijā, Sibīrijā, Ķīnā, Austrālijā un Amerikā. Tomēr visplašākā izplatība šāda tipa cilvēku pārveidotiem akmeņiem ir tieši Ziemeļeiropā.
Šajā akmenī ir izveidotas 5 bedrītes. Par bedrīšakmeņu izveides iemesliem vēsturnieki ir izvirzījuši vairāk nekā 30 dažādas versijas, bet kura no tām īstā, ir vēl zinātnei noskaidrojams jautājums. Viens no populārākajiem skaidrojumiem  ziedojumu ievietošanai. Citas versijas skaidro, ka bedrītes veidotas kulta rituāla laikā, kas veikti, atzīmējot cilvēku dzīves gaitas — piedzimšanu vai nomiršanu. Vēl pieļaujama ir versija, ka bedrītes ir saistītas ar maģiskiem auglības rituāliem.
[ENG] The Cup-Marked Stone is attributed to the Bronze Age (1500-1st century BC) or Early and Middle Iron Age (beginning of our age – the year 800) and the carvings of cup-marked stones is related to the Finno-Ugric culture. 
Cup-marked stones are widespread in the world – such stones have been discovered in Scandinavia, British Islands, Northern Germany, Mediterranean countries, in the Caucasus, and Altai. Similar cup-marked stones have been discovered in India, Siberia, China, Australia, and America. Still the widest prevalence of such type of stones hewn by humans is in Northern Europe.
Historians have proposed more than 30 different hypotheses about formation of cup-marked stones. One of the most popular explanations why cup marks were made is that for placing offerings. Other versions suggest that cup-marks were formed during cult rituals that were held to commemorate a human being’s life circle — birth and death. One more credible version is that cup marks are related to magical fertility rituals

Additional Hints (Decrypt)

Nxzrav cvr I fghzoen / Fgbarf ng gur I-funcrq gehax

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)