Skip to content

Embūtes upurkalns Traditional Geocache

Hidden : 08/11/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Auto var novietot Pilskalnu piebraucamajā ceļā, jo māja pagaidām netiek apdzīvota. Ja kas mainās, lūdzu ziņot, lai varam runāt ar īpašniekiem par vienkāršās piekļuves iespējām.
Lai piekļūtu pašam slēpnim, nepieciešamas labas kokā kāpšanas prasmes, entuziasti var arī paķimerēties ar virvēm. Esiet saudzīgi pret slēpņa nostiprinājumu, pēc apmeklējuma pārloki un aizknaģē.


[LV] Pirms Livonijas krusta kariem Embūte atradās kuršu Bandavas valsts dienvidu malā. Livonijas atskaņu hronikā minēts, ka ordenis iekarojis Embūti drīz pēc Kuldīgas pils uzcelšanas, taču vācu garnizons Embūtē nav palicis. Ap 1244.—1245. gadu Embūtes pilij uzbrucis Lietuvas karaļa Mindauga karaspēks (Embūtes kauja), taču kurši kopā ar no Kuldīgas ataicinātajiem vācu spēkiem to sakāvuši.
Senā kuršu pils atradās tagadējā Embūtes pilskalnā, savukārt Upurkalns  ir senais kulta kalns, kāds raksturīgs pie daudziem Kurzemes pilskalniem.
[ENG] 
You can park your car at the road leading to the hill-fort, because the homestead is currently uninhabited. Should there be any changes, please let us know about them for us to negotiate with the owner about the possibility of easier access.
To reach the cache itself, you will need good tree-climbing skills, enthusiasts have a chance to practise with ropes.  Please be cautious with the fixture of the cache, it has subtle nervous system.
 
Prior to Livonian crusades, Embūte was situated in the southern part of the Curonian   Bandava state. In the Livonian Rhymed Chronicle, it is mentioned that the Holy Order conquered Embūte soon after the construction of the Kuldīga Castle, although the German garrison did not stay in Embūte. About the years 1244—1245, the Embūte Castle was attacked by the troops of the Lithuanian King Mindaugas (the Embūte Battle), but the Curonians together with German forces invited from Kuldīga smashed them.
The ancient Curonian castle was located in the nowadays Embūte Hill-fort, but the Sacrificial Hill is an ancient cult hill typical to many other hill-forts of Kurzeme.
 

Additional Hints (Decrypt)

Ghe nhtšn cvr xnwnf / Hc gurer ol gur srrg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)