Skip to Content

<

Urząd Miejski / Municipal Office

A cache by GeoFreak PL Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:PL POLSKI

Gmach Urzędu Miejskiego został wybudowany z przeznaczeniem na siedzibę głównego urzędu administracyjnego Prowincji Pomorskiej (niem. Landeshaus). Decyzję o konieczności budowy nowego gmachu podjął Sejm Prowincji Pomorskiej (niem. Landtag) 17 marca 1921 r. Od początku przewidywano tu realizację układu urbanistycznego, którego centrum miało stanowić kompleks budowli administracyjnych, powiązanych ciągiem widokowym z terenem parku od strony północnej i z zabudową miejską centrum od południa. Teren został zakupiony od radcy handlowego Martina Quistorpa i 31 maja 1923 wydano zezwolenie na budowę. Projektantem i wykonawcą budowli był dr inż. Georg Steinmetz. Realizacja obiektów trwała od 1924 do 1927 r., kiedy to nastąpiło uroczyste poświęcenie nowej siedziby sejmu Prowincji Pomorskiej. Już w 1924 r. powstał środkowy, główny budynek urzędu, w 1925 r. skrzydło wschodnie, rok później zachodnie, a w 1927 dobudowane zostały pozostałe obiekty do skrzydeł oraz wykończono pomieszczenia gospodarcze i wewnętrzny dziedziniec. W latach 1933-45 siedzibę miały tutaj hitlerowskie władze NSDAP.

Budynki główne okalały niegdyś czworoboczny dziedziniec, który był otwarty w kierunku parku. Od wschodniej strony wykonano dodatkowy zabudowany dziedziniec wewnętrzny. W środku budynku mieściły się gabinety generalnego gubernatora, syndyka prowincji, dyrektora urzędu, kierowników działów technicznych oraz głównego kanclerza. Na poszczególne kondygnacje prowadziła reprezentacyjna dwubiegowa klatka schodowa. Na drugim piętrze w środkowej części umieszczona została biblioteka, która znajduje się tam do dzisiaj. Na parterze znajdowała się automatyczna centrala telefoniczna, a w piwnicach duża kuchnia, która obsługiwała m.in. uroczystości organizowane w lewym skrzydle, oraz kantyna dla urzędników. Skrzydło lewe nazywane było skrzydłem z wielkimi salami bowiem były w nim główne sale posiedzeń i uroczystości urzędowych. Najładniejszą z nich, wyłożoną boazeria z drzewa orzechowego zajmuje obecnie Filharmonia Szczecińska. Na głównej ścianie sali znajduje się odnowiony niedawno wraz z elewacją barwny herb z piaskowca, wykonany przez rzeźbiarza H. Hosaeusa. W prawym skrzydle budynku znajdowały się głównie pomieszczenia biurowe i kasowe. Budynek zachował się do dziś w praktycznie niezmienionym stanie, a pomieszczenia pełnią funkcje zbliżone do pierwotnie przewidzianych.

Proszę o informację jeśli w logbooku zostanie tylko 10 wolnych miejsc, abym mógł zaplanować wizytę serwisową z wyprzedzeniem.

EN ENGLISH

The edifice of the Municipal Office was designed for the seat of the main administrative office of Pomeranian Province (Ger. Landeshaus). The decision of the need to build the new edifice was taken by the Pomeranian Province Government (Ger. Landtag) on the 17th of March 1921. From the beginning, the idea was to create a complex of administrative buildings, which would be opened to the view of the park from the North side and urban buildings from the South. The area was bought from the merchant Martin Quistorp and on the 31st of May 1923 the building permission was granted. Engineer Georg Steinmetz was the designer and executor of the design. The development of the project lasted from 1924 to 1927 when the formal consecration of the building took place. The main middle building of the office was finished in 1924, the East wing in 1925, the West wing one year later and in 1927 the remaining buildings were added and both the utility rooms and the inside courtyard were finished. From 1933 to 1945 the NSDAP authorities had its seat here.

The main buildings used to surround a courtyard opened into the park. From the Eastern side an extra inside courtyard was built. Inside the building there were located the offices of the general director, governor, provincial syndic, managers of technical departments and main chancellor. You could enter the particular floor via a double staircase. On the second floor, in the middle, a library is present to this day. On the ground floor there also was an automatic switchboard and in the basements a big kitchen, serving, among others, celebrations organized in the left wing and a canteen for the office workers. The left wing was called “big rooms’ wing” because the main meeting rooms were located there. The biggest of them, decorated with walnut panels, is now occupied by Szczecin Philharmonics. On the main wall there’s a recently renovated colorful coat of arms made of sandstone, made by the sculptor H. Hosaeus. In the right wing mostly offices and cashiers’ rooms were located. The building survived in an almost untouched state and the rooms have similar functions as the original ones.

Please notify me if there are only 10 empty places in paper logbook left, so I can plan maintenance visit in advance.

Translation: seaneczka


Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Eót / Gur pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.