Skip to content

[GC Park]: #12 Red Trail Traditional Cache

This cache has been archived.

Ridler & Cmokica: Trail se poslavlja. Hvala za obisk! [:)]

More
Hidden : 09/21/2013
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ta geocache sta postavila člana Geocaching kluba Geosledec.
Obišči našo » spletno stran in se nam pridruži tudi ti!


slovenski opisenglish description


[GC Park]: Red Trail

Red Trail je težji power trail na območju GC Parka Ljubljana. Sestavlja ga 15 geocachejev, ki imajo višje stopnje težavnosti, nekateri so postavljeni na terenu s težavnim dostopom, večinoma pa so kombinacija obojega.

Izhodišče Red Trail-a je pri gradu Jablje v Loki pri Mengšu in v večjem delu sledi pohodniški poti na vrh Staneta Kosca na Rašici. Geocacheji so mestoma postavljeni tudi izven označene poti.

Posebnosti Geocacheja #12

Geocache #12 se nahaja v Keškovem gozdu na Rašiškem vrhu. Postavljen je v kraški jami, z imenom "Keškova sapnica". Keškova sapnica je v jamski kataster vpisana pod številko 4717. Gre za poševno, skoraj vertikalno brezno, njegova uradno izmerjena globina pa znaša 35m.

OPOZORILO

Cache je na terenu ocenjenem s težavnostjo 5 in zahteva uporabo posebne opreme. Ne iščite ga, če za premagovanje težkih terenov niste ustrezno opremljeni in usposobljeni.

Vaše približevanje in gibanje na lokaciji naj bo skrajno previdno, saj obstaja velika nevarnost padca v globino!

Dodatna navodila

- Za vpis v dnevnik potrebujete svoje pisalo. Če pisala nimate, zadostuje tudi foto-log, nikakor pa kot dokaz vašega obiska v cache ne odlagajte raznih kamenčkov, vejic, listkov, ipd.!
- Cacheji Red Traila niso namenjeni menjavi predmetov.
- Pred iskanjem preverite označeno težavnost cacheja in oceno težavnosti terena, objavljene atribute in morebitne druge opisane posebnosti.
- Iskanje prilagodite svojim izkušnjam, znanju in sposobnostim.
- Težkih cachejev se lotevajte zbrano in previdno ter upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe!

[GC Park]: Red Trail

Red Trail is the hardest power trail within GC Park Ljubljana. The trail is made of 15 geocaches with higher level of difficulty, some of them are placed on hard terrain, but most of them are combination of both.

Red Trail starts near castle Jablje in settlement "Loka pri Mengšu" and in most of the time follows the hiking trail towards the peak "Staneta Kosca" on Rašica. Some of the geocaches are placed off the mentioned trail.

Additional information about geocache #12

Geocache #12 is placed in the karst cave named "Keškova sapnica". Cave depth is 35m and it's almost completely vertical abbys.

WARNING

This cache has a 5 star terrain rating and requires use of special gear. Do not attempt to reach it if you have no proper gear and required skills.

Approach and move around the area with caution because there is a high risk of falling into the abbys!

Additional instructions

- Cache does not contain a pen so bring your own one. If you don't have a pen, you can also do a photo-log, but do not leave any objects in the cache as a proof of your visit!
- Red Trail caches are not intended for trading with items.
- Before the search make sure to check the difficulty & terrain ratings, published attributes and any other special notes written in the description.
- When searching for hard caches use caution and make sure to follow all required safety measures!Additional Hints (Decrypt)

An qah ---------- Ng gur obggbz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)