Skip to Content

<

Slansky ,,stolety" hrad

A cache by Horluck Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/16/2013
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vítám vás na mé nové keši věnované výročí jedné významné slánské budovy...

Pravděpodobně si při přečtení názvu keše položíte dvě otázky - Hrad ve Slaném? A ještě k tomu ,,stoletý"?(bonusová otázka - To si z nás ten Horluck opravdu už dělá blázny?:-D)

Mé odpovědi na to budou - Ano, ano a (asi ano...:-D). Samozřejmě to není hrad v pravém slova smyslu, ale velmi výrazně ho tato budova připomíná - tyčí se na kopci nad městem, její věž dohlíží nad pořádkem v celém okolí a hlavně (a to je pro tuto mysterku důležité) je vidět prakticky odkudkoli. Kdykoli přijíždíte do Slaného, musíte jí spatřit.

Přestanu již tedy mlžit a představím vám 1. ZŠ Slaný, Háje(kterou jsem mimochodem 9 let navštěvoval). 16. září 2013 tato škola oslavila své sté narozeniny, a tak jsem se rozhodl k tomuto velkému výročí vytvořit tuto keš.

A nyní něco málo k historii školy, ale hlavně jejímu založení...

Stavba nové budovy školní:
V roce 1912 po šestiletém jednání přikročeno bylo konečně ku stavbě školní budovy pro dívky na Hájích. Stavba rozpočtena byla na 461.015 K 70 h a po slevě 10 % zadána byla staviteli Václavu Mullerovi ze Smečna za 415.000 K. Po prvé začalo se na stanovišti kopati dne 3. června 1912 a již dne 10. června 1912 přistoupeno k vyzdívání základů u tělocvičny. Ježto byly základy hluboké, brala se stavba pomalu kupředu, ale že celá stavba ukončena bude v příštích prázdninách, aby počátkem školního roku 1913 – 14 mohlo v ní vyučovati.

Školní rok 1913 - 14
Počátkem tohoto školního roku učiněn byl důležitý krok ve vývoji školy naší. Dosavadní budova školní nestačila pro 18 tříd a proto musely býti 2 třídy umístěny dole v koleji. Mimoto scházely:kreslírna, tělocvična s nářadím, kabinety a plno jiných věcí a to již od roku 1886, kdy veškeré vedlejší místnosti byly obětovány na třídy. Když i roku 1908 musel ředitel ze školy vystěhovati, aby z jeho bytu udělaly se třídy, počalo se pomýšleti na stavbu nové budovy školní. Jako všude jinde i zde nešla věc tak snadno. Konečně po delším oddalování bylo přikročeno ku stavbě dne 3. června 1912 a dne 16. září 1913 byla nynější budova posvěcena a pro školu odevzdána. Přestěhování stalo se hned druhý den a trvalo několik dní. Nový školní rok počal dne 16. září 1913 slavným Veni Sancti výjimečně v 9 hod. v děkanském chrámu Páně. Po službách Božích odebrala se dívčí mládež v průvodu ku nové budově školní, kterou posvětil důstojný Pán Ant. Frecr, děkan zde, za četné asistence duchovenstva, u přítomnosti zástupců c. k. okres. škol. Rady, míst. škol. Rady, obecního zastupitelstva města i přiškolených obcí i některých korporac. Po vysvěcení budovy promluvil p. starosta města Jan Koula přiměřenou řeč a odevzdal klíče od budovy řediteli školy. Ten poděkoval všem činitelům o vystavění školy, zasloužilým slíbil jménem sboru učitelského i jménem svým všemožně se přičinovati, aby vycházely z nové školy mládež v každém ohledu zdárná, která by byla nejen ku cti škol. obce, ale i ku prospěchu okresu a vlasti naší. Jednoduchá, ale důstojná slavnost tato zakončena byla provoláním třikráte ,,sláva“ Jeho Apošt. Veličenstvu cís. a králi Františku Josefovi I.

Historické střípky ze školství ve Slaném
,,16. září 1913 byla slavnostně otevřena dívčí škola na Hájích“

To je stručný zápis v kronice Královského města Slaného. Co bylo před tím, zjišťujeme velmi obtížně, ale přece. Školství v bývalém hejtmanství slánském vyvíjelo se tak jako v Čechách vůbec – při probošství ve Slaném byla škola podobná školám klášterním, za Karla IV. Zlepšilo se školství tím, že z university pražské byli do větších měst dosazováni učitelé. Ve Slaném se připomíná první učitel v r. 1364 Václav z Libšic a rektor Vešt, v r. 1454 rektor Mareš, r. 1576 Jiřík a po něm Jeroným ze Žatce. V době rozkvětu českého školství za Rudolfa II. uvádí se celá řada učitelů, kteří ve Slaném působili. M. Bacháček v listě Slánským daném 14. 3. 1607 píše: ,,… , že jsem se ve škole slánské nejprvnějším Začátkem a téměř abecedně učil.“ Škola ve Slaném byla již ve 14. století vyšším učilištěm, ale v husitských bouřích poklesla, takže teprve v r. 1454 se připomíná jako vyšší. Dobrou pověst měla až do r. 1620, kdy pražskou universitu ovládli jezuité. V době pobělohorské připomínáme si Eliáše Machaonského, který učil ve Slaném přes 50 let (zemřel r. 1668). V té době bylo napočteno ve Slaném pouze 44 dětí. Slaný mělo tehdy pouze 571 obyvatel. Roku 1658 založil při piaristické koleji Bernard Ignác Bořita hrabě z Martinic gymnázium, které r. 1776 bylo zrušeno a v r. 1780 přeměněno v městskou normální školu. Roku 1810 bylo obnoveno a po 22. letech znovu měněno, tentokrát na trojtřídní německou hlavní školu, v níž vyučovali tři kněží a rektor piaristického řádu. Gymnázium bylo znovu otevřeno v r. 1859. Od r. 1848 nastává obrat v národním školství, které na základě škol. zákonů z r. 1868 – 1870 dosahuje všeobecného rozvoje a nebývalého rozkvětu. V té době bylo ve Slaném na obecné škole již 748 a na měšťanské škole 174 žáci. Školy řídila volená školní rada. Že měly slánské školy dobrou úroveň, dokazuje zápis ve školní kronice z prosince 1897, kdy školní inspektor Prokop Procházka projevil svou spokojenost slovy: ,,Velice horlivě, s pílí velikou a snahou pracuje se na této škole, odnáším si dojem příznivý.“ Ovšem podmínky na práci škol ve stísněných poměrech byly velice nepříznivé. Po šestiletém jednání přikročilo město Slaný ke stavbě nové školní budovy na Hájích. První výkop 3. června 1912 byl mezníkem v rozvoji slánského školství. Stavbu prováděl stavitel Václav Muller ze Smečna za 415.000 korun. Je pro nás téměř neuvěřitelné, že školní rok v nové budově byl zahájen za patnáct měsíců. Školní rok 1913 – 1914 začal 16. září 1913 v děkanském chrámě slavným Veni Sancti a po službách Božích odebral se průvod k nové školní budově, kterou posvětil místní děkan za přítomnosti členů zastupitelstva města a přiškolených obcí. Poté předal starosta města klíče od budovy řediteli školy, který slíbil za učitelský sbor, že se budou přičiňovat o to, aby z nové školy vycházela mládež, která bude ke cti školní obce, k prospěchu okresu a vlasti.

Autoři článku:
Jaroslav Šrajer (Kronikář Královského města Slaného)
Helena Johanovská (učitelka 1.ZŠ Slaný)

A nyní můžeme konečně přistoupit ke keši samotné - nečeká vás nic moc jednoduchého, ale doufám, že to v pohodě celé zvládnete. Jak jsem psal již na začátku, hájská škola je vidět z mnoha míst. No a vy budete muset najít 4 z nich, plus budete na konci odměněni pátým, asi úplně nejhezčím výhledem, co vám můžu poskytnout. Na každém výhledu najdete dle popisu mikrošku a v ní část finálních souřadnic. Pokud budete celou keš lovit v jeden den, tak bych vám doporučoval jít od výhledu A až do výhledu D(vzhledem k tomu, že výhled D je nejblíž finálky;-) ) První dva výhledy jsou poměrně těžké, druhé dva by už měly být lehčí. Ale když použijete hlavu a nějakou internetovou mapu, měli byste všechno bez problému najít. VRACEJTE VŠE NA SVÉ MÍSTO!!!

Teď k jednotlivým indiciím:
INDICIE A - tento výhled je hodně přiblížený, ale když trochu zapřemýšlíte, kde by mohl být, tak vám vyjde jednoznačné místo. Budete k němu sjíždět z rušné hlavní silnice, takže buďte pozorní! Až dorazíte na místo, otočte se směrem k silnici, přejděte ji na druhou stranu(opatrně!!!) a dostanete se na další cestu. Budete mít před sebou závoru a u ní hledejte.

INDICIE B - než vyrazíte hledat tento výhled, připravte se doma! Pomůžu vám, že to je foceno znovu v blízkosti rušné silnice a k tomu nedaleko jedné vesnice. Zde budete muset zaparkovat na odpočívadle mimo silnici, ale pozor - je to jenom u směru ze slaného!(na mapách ho určitě najdete;-) ) Mikro pak hledejte u nejbližší hrušky, kterou vidíte(je opravdu hned vedle toho odpočívadla).

INDICIE C - zde snad nemusím moc radit. Řeknu vám jen toto - nehledejte mikrokeš, ale magnetický štítek pod plechovou stříškou elektrického rozvodu za úřední deskou, kterou vidíte na fotce. A upozorňuji, abyste byli opatrní, protože nikdy nevíte, odkud může vylézt nějaký mudla.

INDICIE D - tohle by taky měla být pro vás jednoduchá záležitost. Tedy, hlavně pro ty, kteří odlovili kešku viditelnou z tohoto místa;-). Pro mikro se vydejte 30 kroků po cestě směrem na SZ. Dojdete k větším stromům(jasanům) a v jednom z těch nejbližších dvou hledejte. A vracejte ji přesně tak, jak jste ji našli! Pokud by tam náhodou už nedržela, tak ji položte doprostřed stromu (takový malý ďůlek těsně nad zemí).

Pár slov na konec - kdybyste potřebovali s čímkoli pomoct(nasměrování ke správnému výhledovému místu či cokoli jiného), nebojte se napsat mi mail:-). Užívejte si výhledů, mějte při hledání krásné počasí a nebojte se napsat do logu vše, co vás napadne...;-) POHODOVÝ LOV!!!

P.S. Byl bych moc rád, kdybyste během svého hledání pořídili i další fotky našeho ,,hradu". Mohli bychom si tady udělat takové menší výhledové album. Jen prosím nevkládat fotky ze stagí a z finálky. Díky!!!:-)

BONUS(pro ty, co čtou listingy do konce:-D): Této kešce je věnován také jeden můj GC. Pošlu jeho fotku i s kódem tomu, kdo vyřeší mojí jednoduchou hádanku. Nedávno jsem koupil jeden obraz(viz. v galerii fotka s názvem ,,Stoletá hádanka"), který mi nyní visí nad postelí, ale je na něm jedna menší chybička. Ve chvíli, kdy budete mít keš odlovenou a budete ZALOGOVANÍ na netu, můžete mi poslat mail s předmětem ,,Stoletá hádanka" a v textu uveďte odpověď na mojí hádanku - objekt, který na obrazu chybí. Neodpovím vám hned, ale jakmile se dostanu na mail(jsem tam dennodenně), tak se ozvu. Když to bude správně, budete si moct zalogovat můj coin a když náhodou špatně, tak vám odpovím, ať to zkusíte ještě jednou;-) Nuže, hádejte...:-)

13.7.2015 - Lehce změněna umístění indicií C a D, tak na to bacha!;-)

Additional Hints (Decrypt)

VAQVPVR N - cbq bchxbilz xnzrarz h cenirub fybhcxh
VAQVPVR O - h uehfxl, i hevmyrz xzrav
VAQVPVR P - zntarg anq E 1578
VAQVPVR Q - ixyvaran i gebwfgebzr
SLANY:-) - gb fv anwqrgr cb prfgr;-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.