Skip to content

HASICI Mystery Cache

Hidden : 09/23/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

HASIČI LANŠKROUN

 Tato keš je věnovaná Sboru dobrovolných hasičů v Lanškrouně. 


"Sbor dobrovolných hasičů" je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů. V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových firem. Kromě hašení požárů, zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují i jinou technickou pomoc.

První sbor dobrovolných hasičů na území Rakousko-Uherska a tedy i Česka je "Sbor dobrovolných hasičů Zákupy", vytvořený roku 1850. Tento sbor byl složen převážně z německých občanů Zákup. Nejstarší český sbor dobrovolných hasičů je ve Velvarech, založen roku 1864.

Sbor dobrovolných hasičů je organizační složkou občanského sdružení s názvem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Sbor dobrovolných hasičů v Lanškrouně byl založen 20.června 1869 jako reakce radních na nepořádek který panoval při častých požárech ve městě. Záznamy o činnosti hasičského sboru jsou převážně kusé. Kronika psaná od roku 1895 až do roku 1933 se zabývala jen výročními schůzemi a jmény činovníků , ostatní písemný materiál byl zničen. 15. ledna 1939 byla činnost zastavena a sbor byl zapojen do požární policie. Po válce byla činnost sboru obnovena a bez přerušení pokračuje dodnes. Za tuto dobu se sboru nevyhnulo ani stěhování.

Budova na ulici Strážní kde Sbor dobrovolných hasičů sídlil od roku 1947 do roku 1963.

V roce 1963 byla dokončena stavba požární stanice na ulici Dobrovského. Tuto stanici si členové sboru postavili za cca 2.5roku v rámci "akce Z". V roce 1974 v rámci nové koncepce organizace požární ochrany ve státě bylo i v Lanškrouně ustanoveno stálé pracoviště "Veřejného požárního útvaru" v počtu deseti stálých členů.

V průběhu let byly vypracovány dva návrhy na rekonstrukci budovy zejména pro nevyhovující rozměry garáží a nevyhovující sociální zázemí. Celý problém nakonec vyústil ve stavbu nové hasičské stanice na ulici Janáčkova. Slavnostní otevření stanice se konalo 26.2.1999. Od této doby sídlí sbor v budově Hasičského Záchranného Sboru na ulici Janáčkova.

Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů vyjíždí na výzvu operačního střediska společně s jednotkou HZS, nebo zůstává na stanici jako záloha. Ročně je to 20-30 zásahů. V roce 2002 zasahovala jednotka týden v Protivíně při odstraňování následků povodně.

V roce 2007 bylo sboru slavnostně předáno zásahové vozidlo Tatra 815 zakoupené z dotace a prostředků města. Kromě výjezdů se sbor věnuje také sportovní činnosti. Každoročně pořádá soutěž v požárním útoku zařazenou do Velké ceny Ústeckoorlicka které se také sám se střídavými úspěchy účastní.
 K samotné keši Keška se nachází na úvodních souřadnicích. Jediné co budete potřebovat pro úspěšné odlovení je zapátrat v paměti a vzpomenout si na tel. číslo na které se hlásí požár. 
Keška je krabička, do které se dostanete bez použití násilí - stačí otočit víčkem. Vejdou se do ní menší TB, GC a menší předměty na výměnu. Samozřejmě také CWG, kde bych byl rád, aby zůstávalo pravidlo kus za kus. Místem v logbooku klidně šetřit nemusíte. Chovejte se ke kešce slušně, ať nám co nejdéle vydrží!


POZOR - PRO PARKOVÁNÍ POUŽIJTE PARKOVIŠTĚ. NEODSTAVUJTE SVÁ GEOVOZIDLA PŘED VRATA. KDYKOLIV BĚHEM VAŠÍ NÁVŠTĚVY MŮŽE BÝT VÝJEZD HZS A VĚŘTE, ŽE JEJICH VOZIDLA JSOU VĚTŠÍ A SILNĚJŠÍ, TENTO SOUBOJ NEMŮŽETE VYHRÁT:-) ZÁROVEŇ VÁS PROSÍM, NEVSTUPUJTE DO AREÁLU. PŘÍSLUŠNÍCI HZS O KEŠI VĚDÍ, PŘESTO RESPEKTUJTE JEJICH SOUKROMÍ.

Additional Hints (Decrypt)

FGBQINANPGGBARAV

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)