Skip to content

Vy över Tuna slott Traditional Geocache

This cache has been archived.

mjaje: Eftersom trädet är nedhugget och loggen inplockad så får jag nog arkivera nu.

More
Hidden : 06/18/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Här får du lite utsikt över platsen som en gång i tiden innehöll ett slott.

Kräver utrustning.


Tuna slott, Lunds första och genom tiderna mest påkostade villa, uppfördes 1866-67 för änkefru Emelie Thomander efter ritningar av Helgo Zettervall.


Egendomen bestod ursprungligen av ett antal lotter i Galgevången. I norr följer Tunavägen rätt väl den gamla gränsen medan västgränsen på ett ungefär motsvaras av Tornavägen. I söder gick egendomen ned till en markväg i Östervångsvägens förlängning, medan den åt öster sträckte sig fram till den gamla stadsgränsen, nu ungefär mitt i Tunaskolans tomt.


När området 1836 köptes av magister Pål Boström var det obebyggt och benämndes "jord i Galjevången och Kockalyckan". Ute vid Tunavägen uppförde Boström senast 1846 en gård som döptes till Sophieberg och däromkring anlades en trädgård..

Additional Hints (Decrypt)

hcc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)