Skip to content

<

Challenge - 360 degrees of the Czech Republic

A cache by Netorack Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/13/2013
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZ]

Challenge cache

Keš není na výchozích souřadnicích, na těch naleznete geografický střed České republiky. Keš samotná je umístěna na přiloženém waypointu. Jedná se o takzvanou challenge cache, takže před logováním nálezu musíte splnit níže uvedenou podmínku. Logy „found it“ od nálezců, kteří nesplňují podmínku, mohou být smazány. Pokud keš navštívíte před splněním podmínek, logujte prosím pomocí „write note“. Více o challenge keších se můžete dočíst na české geowiki nebo přímo na webu Groundspeaku.

Pravidla

Pro zalogování této keše logem „found it“ musíte splnit následující podmínku: Mít nalezenu alespoň jednu keš v každé výseči, vymezené dvěma stupni azimutu od výchozích souřadnic této challenge cache. Jinými slovy, musíte mít nalezenu alespoň jednu keš jakéhokoliv typu, jejíž azimut od challenge cache je mezi 0 a 1 stupněm, jednu keš v azimutu 1 až 2 stupně a tak dále, až po jednu keš v azimutu 359 až 360 stupňů.

Nejmenší možný počet nalezených keší potřebných pro splnění této výzvy je tedy 360. Pro splnění lze použít jakékoliv typy keší včetně eventů, archivované keše nevyjímaje. U keší, které nejsou na výchozích souřadnicích (mysterky, multiny a další), se počítá s výchozími souřadnicemi.

Samozřejmě se počítají pouze keše v České republice.

Nástroj pro ověření

Protože obrázek řekne více než tisíc slov (zde doslova), můžete použít nástroj po ověření (checker) pro zjištění, jak na tom aktuálně jste. V neodlovených červených výsečích lze také zobrazit keše, které by danou výseč splnily. Checker využívá data z webové stránky project-GC.

Samotný log

V logu není nutné uvádět seznam keší, splnění podmínky je snadno ověřitelné uvedeným checkerem. Pokud budu mít pocit, že Vaše nálezy výzvu nesplňují, ozvu se Vám a domluvíme se, v čem je rozdíl (například pokud pro výpočet azimutu používáte jiný nástroj). V případě nedoložení rozdílu je ale směrodatný stav podle checkeru a logy jemu nevyhovující mohou být smazány.

Stav při publikaci

Při publikaci měli splněno tři kačeři, dalších 13 mělo zeleno ve více než 340 výsečích. Owner challenge cache měl k datu publikace splněno v 264/360 výsečích, nicméně pilně pracuje na zazelenání celé republiky.

Sesterské cache

Keše na stejném principu lze nalézt i v dalších zemích:
Švédsko (první keš tohoto typu) | Skane (SWE) | Gotaland (SWE) | Stockholm (SWE) | Dánsko | Nizozemí | Norsko | Nordrhein-Westfalen (GER)

Poděkování

Rád bych tímto poděkoval Magnusovi (ganja1447) za originální myšlenku, souhlas s povolením využít jeho nápad, vytvoření checkeru a v neposlední řadě za skvělý project-GC.


Splnění ze strany ownera při publikaci

[EN]

English summary

The cache is located on disclosed final waypoint coordinates, but since this is a challenge cache you will have to fulfil a requirement before logging the cache as a „found it“. „Found it“ logs from visitors who do not fulfil the requirement might be deleted. If you visit the cache without fulfilling the requirements, please log with a „write note“. You can find more information about challenge caches at Groundspeak website.

The requirement is to have logged at least on cache for each degree interval around the Challenge cache. Only caches within the Czech Repubic count. All cache types including events may be used, including archived caches. For caches with different starting and final coordinates (e. g. unknown or multi caches), the starting coordinates count.

In other words, you must find at least one cache of any type, which is within 0-1 degrees bearing from the challenge cache itself. And at least another one for 1-2 degrees bearing and so on, up to the 359-360 degrees span. You will therefore need at least 360 logged Czech caches to reach the requirement.

You can check your progress and the caches you need to fulfil the challenge using this checker tool (the tool utilizes data by project-GC website).

Caches using the same principle can be found in other countries as well:
Sweden (the first and original cache, inspiring also this one) | Skane (SWE) | Gotaland (SWE) | Stockholm (SWE) | Denmark | Netherlands | Norway | Nordrhein-Westfalen (GER)

If you need any additional support with this cache, please feel free to contact the cache owner via e-mail.

I would like to express my gratitude to Magnus (ganja1447) for the original idea, consent to open its franchise in the Czech Republic, creating the checker and last, but not least for great and powerful project-GC.

- - - - - - - - - -

Pokud máte směrem ke keši něco na srdci, směřujte prosím své dotazy, připomínky či cokoliv dalšího do tohoto vlákna na geocaching.cz. Write note nejsou k diskuzi příliš vhodné. Děkuji.

Additional Hints (Decrypt)

znyl qhgl cnerm // fznyy ubyybj fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.