Skip to content

<

Cmentarz wojenny nr 79 - Sękowa

A cache by Dzino Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/28/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


logo

"TA GÓRA ZAWIERA SKARBY
WIERNOŚĆ, ODWAGĘ, MĘSTWO
WIARA DAŁA SIŁĘ
BÓG DAŁ ZWYCIĘSTWO"

20
Foto:Mirosław Bystrek

PL POLSKI

O miejscu:

Cmentarz wojenny nr 79 (okręg III Gorlice). Samodzielny, o powierzchni 1893 m2. Założony według planów Hansa Mayra, głównego projektanta austriackich cmentarzy w czasie I wojny światowej, w okręgu III Gorlice. Położony na wzgórzu Kawiory, po wschodniej stronie doliny potoku Sękówka, na planie prostokąta. Ogrodzony murem z ciosów kamiennych. Brama z żelaznych prętów mocowana do kamiennych słupów, wtopionych w ogrodzenie spływami wolutowymi i zwieńczonymi kamiennymi kulami.
W 52 grobach zbiorowych i 53 pojedynczych, spoczywa, wg. J. Dragomira 491 żołnierzy w tym znanych z nazwiska 237. Pochowano 109 żołnierzy armii austro - węgierskiej, 190 niemieckiej i 192 rosyjskiej. Żołnierzy austriaccy rekrutowali się z 36 i 98 p.p. złożonego głównie z Czechów oraz Niemców, niemieccy z 3 i 22 bawarskiego p.p. oraz z 46 pruskiego p.p. Elementem centralnym jest zbudowany z piaskowca obelisk zwieńczony betonowym krzyżem.
Teren cmentarza podzielony niską skarpą i schodkami na 2 tarasy zajęte przez kwatery. Układ grobów regularny. Nagrobki: duże krzyże żeliwne, jedno i dwuramienne z datą 1914-1915, małe żeliwne -łacińskie i maltańskie, a także betonowe, dwuspadowe zamknięte stelle z żeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi.
Cmentarz ma kształt prostokąta o wymiarach około 42 m x 35 m. Żeliwne krzyże nagrobne na betonowych cokołach, z których zachowały się 3 duże (dwa wzory), 73 krzyże żeliwne średniej wielkości, na których widnieje data 1915 oraz dwa małe z wieńcem. Ponadto 14 żeliwnych tablic z nazwiskami poległych, na których wiele polsko brzmiących nazwisk.

Dodatkowe informacje i zdjęcia:
http://www.mirekbystrek.com/2011/03/sekowa-cmentarz-wojenny-kriegerfriedhof-nr-79/

Skrytka:

Pojemnik zawiera logbook, ołówek i parę rzeczy na wymianę. Znajduje się pod współrzędnymi, poza terenem cmentarza.

EN ENGLISH

About this spot:

War Cemetery No. 79 ( District III Gorlice ) . Independent , with an area of ​​1893 m2. Founded plans by Hans Mayr, chief designer at the Austrian cemeteries during World War I, in the district III Coaches. Located on a hill Kawiory the east side of the brook Sękówka , rectangular in shape . Walled with stone blocks . The gate of iron bars fixed to the stone pillars , embedded in the fence runoff wolutowymi and topped with stone balls .
The 52 mass graves and 53 individual , responsibility , by . J. Dragomir 491 soldiers including 237 known by name He was buried 109 soldiers of the Austro - Hungarian , 190 German and 192 Russian . Austrian soldiers were recruited from 36 and 98 percentage points consists primarily of Czechs and Germans , Germans of 3 and 22 Bavarian pp. and the 46 Prussian pp The central element is constructed of sandstone obelisk topped by a concrete cross.
The cemetery is divided into a low slope and steps on two terraces occupied by the headquarters. Regular arrangement of graves . Memorials : large iron crosses , single and double wishbone dated 1914-1915 , a small iron - Latin and Malta , as well as concrete , gable closed stelle inskrypcyjnymi with cast-iron plates .
The cemetery is in the shape of a rectangle measuring approximately 42 mx 35 m cast iron grave crosses on concrete plinths , which survived three large ( two models ), 73 medium-sized iron crosses bearing the date 1915 and two small with a wreath . In addition, 14 iron plates with the names of the dead , to which many Polish -sounding names.

The cache:

The container holds a logbook, pencil and a few things to swap. It is located at coordinates, outside the cemetery.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.