Skip to Content

<

Zrna vsude

A cache by Konec Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/25/2015
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zrna všude kam se podíváš

 


Obřany - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Obřany
Mapové listy: 2432, 24324
Oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Opuštěný lom na konci Mlýnského nábřeží v Obřanech.
Charakteristika objektu: Východní granodioritová oblast brněnského masivu
ID : 3309

Geologie

Geologická charakteristika: Intruzivní,(Intruze - je termín z geologie, kterým se označuje pronikání magmatu do okolních hornin, respektive do okolního prostředí. Rozdílem teplot žhavého magmatu a okolního prostředí dochází často ke kontaktní metamorfóze, během které vznikají například rohovce), horniny východní granodioritové,(Granodiorit- je intruzivní hrubozrnná hornina, která se objevuje v bílé, šedé nebo černé barvě), oblasti. Převažující horninou jsou šedé načervenalé, středně až hrubě zrnité amfibol biotitické granodiority.(Amfibol- Barva černozelený, černohnědý až černá . Optické vlastnosti - hlavním poznávacím znakem pro amfiboly jsou kosočtverečné až šestiúhelníkové tvary) Jejich minerální složení zahrnuje křemen (25–30 obj. %), plagioklas (30–35 obj. %), amfibol (25 obj. %), biotit/chlorit (10–15 obj. %) a K-živec (do 5 obj. %). Hojnou akcesorií,(Akcesorie - minerály vyskytující se v hornině v nepodstatném množství (např. pod 1 %) ), je titanit, relativně časté jsou akcesorické magnetit a apatit. Epidot, který je v horninách taktéž relativně hojný, je sekundární. Pro tyto horniny je charakteristická epidotizace. Místy je možno pozorovat nevýraznou magmatickou foliaci. Do granodioritů intrudují středně zrnité, světle šedé, načervenalé granity až granodiority složené z křemene, draselného živce, plagioklasu a vzácného biotitu, akcesorický je opakní minerál. Křemen tvoří velká xenomorfní, slabě undulózní zrna -(Undulózní zhášení -je zvláštní forma optického chování některých minerálů pod zkříženými nikoly v mikroskopu, které se projevuje postupným zhasínáním částí zrna a jejich opětovným rozsvěcením. Nejčastěji se undulózní zhášení projevuje u křemenu a živců), draselné živce jsou tabulkovité s nerovnými okraji, často perthitické a místy až albitizované. Plagioklas tvoří zakalené, obvykle sericitizované tabulky. Biotit je vzácný, tvoří drobné, světle hnědé, slabě chloritizované lupínky. Kontakty mezi oběma tyy granodioritů jsou často tektonicky přepracované.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum - brněnský masiv - brněnský masiv - vých. granodioritová oblast
Stratigrafie: neoproterozoikum
Témata: geologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: C - Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Východní granodioritová oblast.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Není.
Stav lokality: špatný

Literatura

GADAS, P. – GREGEROVÁ, M. (2006): Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, 89–94.` Hanžl P. et al., 2011: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24324, Brno sever.- Český geologický ústav Praha.

 

Amfibol biotitické granodiority v opuštěném lomu na konci Mlýnského nábřeží v Obřanech.   Amfibol biotitické granodiority v opuštěném lomu na konci Mlýnského nábřeží v Obřanech.

Dlažební kostka- je vyrobena z materiálu, který se tu získával

Dlažební kostka je stavební materiál vyrobený z kamene, ve tvaru krychle či kvádru. Využívá se jako materiál pro stavbu dlažby, druhu pevného povrchu pozemních komunikaci. Dlažební kostky jsou vyráběny nejčastěji ze žuly,vápence, či převážně dříve z křemence. Kostky mají různý rozměr a tvar v závislosti na použitém materiálu a na účelu dlažby. Dlažební kostky se ke zpevnění ulic a silnic používala již od starověku a ve středověku.

Dlažební kostky ve funkci zbraně

Dlažební kostky se stávají často zbraní, která je používána během demonstrací či nepokojů. Je snadno dostupná, nachází se přímo pod nohama demonstrantů. Jejich předností je relativně malý rozměr a dostatečná hmotnost, která z nich dělá ideální vrhací zbrań. Dlažební kostky jsou také používány jako materiál pro stavbu barikáda.

Výhody

· Dobrá rozebíratelnost pro rekonstrukce

· Vysoká odolnost vůči zatížení (nevyjíždějí se "koleje")

· Trvanlivost materiálu

Nevýhody

· Vysoká pracnost montáže

· Nerovnost povrchu

· Propustnost vody do podloží

· Nebezpečí smyku (hlavně za mokra u kostek z čediče

Pro uznání logu

Úkoly :

Pro lepší orientaci použij náčrt-Hint

 A0. Jaká je nadmořská výška místa u infotabule .

A1. Urči výšku skalního nároží + - 1m ( ze předu je na něm namalovaná brána).

A2. Napravo od nároží, ve výšce kolen je ve skále obrazec, který tvoří spousta diorytů pohromadě (takove šedočerné místo na skále(špatně viditelné). Co je to za obrazec?.

A3. vpravo od nároží je spousta krystalků amfibolu (má černou barvu), napište v mm průměrnou velikost těchto zrn. ( + - ).

A4.Mezi jaké horniny se zařazuje hornina z této lokality.

a)Metamorfované (přeměněné)

b)Usazené

c)Vyvřelé

 B. Před lomem za cyklostezkou se nachází několik útvaru. Tipněte kčemu sloužil ( kde se nacházel)

 C. Budu rád když zašlete foto vás nebo vaší GPS s lomem.

A- hlavní ukol, B dobrovolný ( doplňkový) C - dobrovolný . Děkuji za odpovědi a doufám že se vám tu líbilo :-)

Gratulace kačerům, kteří ji odlovili jako jubilejní:

Mikri (400 keš)

Additional Hints (Decrypt)

Ivm aápeg :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

289 Logged Visits

Found it 281     Didn't find it 2     Write note 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 256 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.