Skip to content

Gimnazija Jurija Vege Mystery Cache

Hidden : 11/01/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SI Prva slovenska realka

EN First slovenian non-classical high school


SI

V petstoletni zgodovini Idrije pripada šolstvu pomembno in častno mesto. Dejstvo je, da je bila vednost o vrednosti izobraževanja in znanja vseskozi globoko vgrajena v sistem vrednot rudarskega življa. Težnja po razgledanosti je nedvomno izvirala iz povezanosti rudnika z velikim svetom, soočanja s tehniškimi dosežki in prisotnosti uglednih  izobražencev, ki so spodbujali idrijsko vedoželjnost in nagnjenje k inovativnosti.

Idrijčani so se že od začetka 18. stoletja vztrajno potegovali za redno in javno priznano srednjo šolo, vendar trajnega uspeha skoraj 200 let niso dosegli. Šele zaslužni župan Dragotin Lapajne je okrog leta 1900uspel premostiti mnoge finančne, birokratske in tudi politične prepreke in tako si je rudarska Idrija leta 1901 priborila prvo slovensko realko. V času avstrijske vladavine je šlo za resnično veliko dejanje, saj je na neki šoli prvič prevladal slovenski učni jezik nad nemškim. Gradnja novega realčnega poslopje je bila zgrajena leta 1903.

V tistem času je dobil svoje mesto nad portalom pred vhodom tudi kip znamenitega slovenskega matematika Jurija Vege. Po njem se šola vseskozi tudi imenuje. Znameniti matematik svetovnega slovesa Jurij Vega (1754-1802) je zaščitni znak kakovosti idrijskega šolstva. Čeprav veliki mojster logaritmov ni bil nikoli v Idriji, pa so narodno zavedni ustanovitelji prve slovenske realke preudarno in pomenljivo umestili njegov kip na šolski portal, saj jim je simboliziral vrednote znanosti, dela in slovenstva.

Poleg samega gimnazijskega poslopja je bila v sklopu zgrajena še telovadnica. Predračun za celotno gradnjo je znašal 250.000 kron, presežen pa je bil za vsega 900 kron ali 0,36%.

Idrijska realka je delovala do leta 1926, ko so jo italijanske fašistične oblasti nasilno ukinile. Med drugo svetovno vojno je bila stavba delno porušena. Po obnovi je v njej najprej zaživela tehnična šola, nato pa nižja gimnazija.

Po ukinitvi prve slovenske realke je morala Idrija čakati dolgih 30 let, da je lahko znova pozdravila maturante, naslednike nekdanjih realčanov. Leta 1956 je končala šolanje prva generacija dijakov Gimnazije Jurija Vege Idrija.

Leta 2008 je bila zgradba popolnoma prenovljena

Doslej je šolo zapustilo že okrog 5000 maturantov in drugih srednješolskih absolventov.

Prinesi svoje pisalo!

EN:

Through the 500 year history of the town, education and knowledge have always been highly revered among all its inhabitants – an honorable trait, whose cause some trace to the important place the mine held on the world map, the technological wonders and novelties and the important and educated people it brought to the valley.

From the brink of the 18th century the Idrians have persistently tried to obtain a publicly recognized and permanent high school institution, but have failed for more than 200 years. Only in 1900 has the then mayor of Idrija, Dragotin Lapajne, overcome all the financial, bureaucratic and political obstacles to establish the first nonclassical secondary school in Austria-Hungary with Slovenian as the prevailing language in which the lessons were conducted. The building was completed in 1903.

From the very beginning, the school was named after the much famed Slovenian mathematician Jurij Vega, who despite never being in Idrija, became the trademark of the school's quality. The founders chose Vega because in their view, he symbolized the virtues of science, work and national awareness.

The school worked until 1926, when it was forcibly closed by the fascist regime, and the building was damaged in World War II. After hosting several other educational programs, it returned to its original mission in 1952, with now over 5000 students having completed their secondary education on the school. The building was given a thorough renewal in 2008.

Bring your own pen!

 

Za rešitev uganke moraš uporabiti nekaj znanj, ki jih je vpeljal Jurij Vega. / To solve the puzzle you will have to use some of the knowledge Jurij Vega wrote about.

Končne koordinate / Final coordinates

A= Number of days in the life of Jurij Vega/Število dni v življenju Jurija Vege

B= Founding year of the high school/Leto ustanovitve šole

C= Leto izgradnje gimnazije/Year in which the school was constructed

N 46°00'XXX

E014°01'YYY

N (XXX):   Logaritem z bazo 1.12 števila A / Logarithm to base of 1.12 of number A

E (YYY): Naj bo v=(B+C+170)/100 m/s začetna hitrost topovske granate. Izračunaj maksimalni doseg izstrelka.

Let v= (B+C+170)/100 m/s be the muzzle velocity of a cannon shell. Calculate the maximum range of such projectile.

You can check your answers for this puzzle on GeoChecker.com.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Ybt_n(o) = Ybt_p(o)/Ybt_p(n). Ebhaq gur ybt inyhr. Pnyphyngr gur zhmmyr irybpvgl gb 4 cynprf bs cerpvfvba (v.r. 12.34 z/f). Gur znkvzhz enatr vf jura gur onyy vf fubg ng 45°. Nffhzr ab nve erfvfgnapr naq t=9.81z/f^2. Be rnfvre: vafvqr gur ohfurf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)