Skip to Content

<

Certovy kameny / The devil´s stones

A cache by Pavelsni Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/05/2013
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zvu vás na procházku krásnou přírodou, která vám poodhalí tajemství čertových kamenů na Blatensku a přiblíží některé geologické procesy. Tato keš je určená hlavně pro ty, kteří mají kladný vztah k neživé i živé přírodě a kteří rádi loví kešky na klidných místech daleko od lidí.


Jedná se o earthcache, při které je třeba zastavit se u dvou z četných kamenných útvarů na Blatensku a zjistit nějaké informace. K vytvoření earthcache mě inspirovaly parádně udělané earthcache v Kanadě a USA, kde se autoři skutečně vyřádili a jejich splnění nebylo vůbec jednoduché. Ale nebojte se, tato earthcache je poměrně jednoduchá.

Není třeba, abyste navštěvovali všechny čertovy kameny na Blatensku. Pro splnění této earthcache stačí, když navštívíte Čertův náramek a Čertův cestovní vak. Výchozím bodem může být Kadov nebo Slatina, to záleží na vás. Čeká vás příjemná procházka nebo projížďka hezkou krajinou dlouhá zhruba 2 km jedním směrem (4 km zpáteční). Cesta je vhodná jak pro pěší, tak pro kolo (které doporučuji!) S kočárkem nemám zkušenosti, ale myslím, že je cesta s ním sjízdná. Když přijedete autem, můžete ho zanechat buď v Kadově (N 49°24.169, E 013°46.481) nebo ve Slatině (N 49°23.318, E 013°44.624). Budete se pohybovat po žluté turistické značce a navíc po naučné stezce, takže se rozhodně neztratíte. Na začátku i na konci vás čekají zajímavé výhledy do kraje. Dávejte pozor za deště, sněhu a náledí, kameny jsou kluzké!

14.3.2014 Vzhledem ke skutečnosti, že otázky byly určeny spíše odborné veřejnosti a na popud některých kačerů jsem jednu otázku vyškrtl a první otázku upravil tak, aby na ní dokázalo odpovědět více kačerů. Nechci po vás dlouhosáhlé studium geologie, stačí mi váš názor z toho, co jste na místě viděli. Jde hlavně o návštěvu Čertových náramků a o zamyšlení, proč tam asi jsou. Tímto se omlouvám první třem kačerům, kteří museli odpovídat na jednu otázku navíc.

Ke splnění této earthcache odpovězte přes můj profil na tyto otázky:
 1. Na místě Čertova náramku a u Čertova cestovního vaku se vyskytují dva typy stejné horniny, které jsou tvořeny stejnými minerály (živec, křemen a slída – muskovit nebo biotit). Jsou to jednak obrovské celistvé balvany (viz „odolnější jádra“ zmíněné níže), které tvoří vlastní Čertovy náramky, jednak rozpadlé kusy horniny (zbytky menších kamenů až kamínků), které byly z velké části erozí rozrušeny a odneseny. Zkuste porovnat velikost krystalů minerálů neboli zrnitost v těchto dvou typech stejné horniny (menší kameny se hojně vyskytují např. u Čertovy brány poblíž Čertova cestovního vaku, v menší míře pak všude okolo obou kamenných útvarů). Stačí napsat, jestli si myslíte, že je zrnitost stejná nebo se u těchto dvou typů horniny nějak liší. Pro inspiraci se podívejte do obrázků v listingu na příklady zrnitostí žuly. Použijte pouze vaše oči!
 2. Zkuste změřit nebo odhadnout nadmořské výšky Čertova náramku a Čertova cestovního vaku a porovnat je. Jsou stejné nebo se nějak liší?
 3. Která významná blatenská osobnost je zmíněna na informační tabuli před Čertovo cestovním vakem?
 4. Nepovinný úkol:
  Budu rád, když vložíte do logu fotku sebe nebo vaší skupiny u jednoho z čertových náramků nebo u jakéhokoliv čertovo kamenu na Blatensku. Můžete také zmínit, které čertovy kameny už jste navštívili.
  Logujte rovnou, když se mi něco nebude líbit, ozvu se vám.

Koncem druhohor a začátkem třetihor, asi před šedesáti miliony lety, postihlo oblast českého masivu vrásnění a při jeho poslední fázi začátkem čtvrtohor se vytvořila Blatenská kotlina, příznačná měkce utvářenými pahorky a menšími rovinami. V kotlině je mnoho rybníků. Vodní osu skoro celé Blatenské pahorkatiny tvoří říčka Lomnice, odvádějící vody z jižních výběžků Brd.

Blatensko patří ke středočeskému plutonu, k území hlubinných vyvřelých hornin, z nichž je nejvíce přítomen drobnozrnný biotitický granodiorit, kterému se běžně říká žula. Je to šedá stejnoměrně zrnitá hornina, směs nerostných zrn světlého křemene, tmavého živce a lesklé slídy.

Žula vyvřela v mladších prvohorách, v geologické éře dlouhé asi 330 milionů let v nadloží starohor a v podloží druhohor jako velké hlubinné těleso při horotvorném pochodu. Horotvorným tlakem bylo vyvoláno pronikání magmatu, žhavotekuté taveniny hlavně křemičitanů, do vyšších chladnějších částí zemské kůry. Magma použilo při své cestě hlavně zlomů. Upravilo si prostor zčásti nadzvedáváním pohybujících se ker, zčásti i natavováním hornin ve svém okolí. Pozvolným ochlazováním magma tuhlo a zrnitě krystalizovalo. Dlouhotrvajícím působením rušivých sil byl plášť, pod kterým se v hloubce masivy ukrývaly, snesen a hlubinná tělesa obnažena.

Na zemský povrch stále působí činitelé, které jej rozrušují. Je to nestejné oteplování povrchu, mráz, déšť, sníh a vítr. Změny teploty a trhavé účinky mrazu rozrušují horniny mechanicky, vzdušný kyslík, oxid uhličitý a voda zase chemicky. Souborně je označujeme jako zvětrávání. Žula má mnoho puklin, podél nichž proniká do horniny voda. Přeměnou vody v led dochází k jejich rozšiřování a oddělování jednotlivých částí horniny od pevné skály. V důsledku petrografické odlišnosti a nestejnorodosti některých partií horniny vznikla v průběhu věků odolnější „jádra“, která dlouhotrvajícím působením rušivých sil a po odstranění zvětralin vyčnívají z povrchu zemského.

Svým neobvyklým tvarem upoutávaly velké kameny pozornost lidí odpradávna. Lidé byli jimi přitahováni, budily v nich úctu a obdiv. Dlouho si však nedovedli jejich vznik správně vysvětlit a považovali je za dílo nadpřirozených bytostí, zejména čertů. Ve své fantazii je opřádali jednoduchými příběhy, v nichž se snažili vylíčit jejich vznik a původ. K nejvýznačnějším kamenům na Blatensku se váže několik pověstí. Z pokolení na pokolení si je lidé sdělovali a ústní podání nám je uchovalo jako vzácnou památku po našich předcích. Podle obrazotvornosti různých vypravěčů získaly několikerou podobu; ve všech verzích vystupuje jako hlavní aktér čert.

Na Blatensku je celá řada geologických útvarů tohoto druhu, nejzajímavější a zároveň také nejromantičtější sestavy se nacházejí v jihozápadní části Blatenska. Balvanitý rozpad porfyrové žuly se stal charakteristickým znakem zdejší krajiny. Remízky a ostrůvky, tvořené jednotlivými balvany zapuštěnými hluboko do terénu a na vrchu často opatřenými miskou, člení tuto pahorkatinu, bohatou na údolí, rybníky a nádherné výhledy na Brdy a na Šumavu. Nejvýznamnější geologický útvar je Kadovský viklan, který patří k největším a nejlépe zachovaným viklavým kamenům v Čechách. Bližší info o něm najdete na těchto stránkách. Můžete u něj odlovit další earthcache GC1YG5E. Dalším velmi známým kamenem (zejména u Blateňáků) je Čertův kámen (N 49°25.671, E 013°53.123) který se nachází přímo uprostřed sídliště v Blatné.

V mapce, která se po rozkliknutí zvětší, najdete lokaci různých „čertových“ kamenů na Blatensku. U mnoho z nich se již kešky nacházejí. Jsou to Poustevna, Mužík, Zkamenělá kráva, Kátlperk, Žižkův kámen a Obětní kámen.

Tato earthcache je věnována především dvěma pozoruhodným kamenným útvarům mezi obcemi Kadov a Slatina. Jedná se o Čertův náramek a Čertův cestovní vak (v některých zdrojích Malý a Velký čertův náramek). Odlov se dá spojit s odlovem této pěkné multikeše GC15F9K.

Čertův náramek (nebo také Malý čertův náramek,N 49°23.930, E 13°45.828) je skupina obrovitých balvanů jakoby ledabyle naskládaných do třímetrové výšky. Nachází se v lesním ostrůvku asi 50 m nalevo od polní cesty z Kadova do Slatiny. V obvodu dosahuje 16 m a vznikl stejně jako ostatní útvary postupným zvětráváním původní horniny – biotického granodioritu a následným odnosem zvětralin. Čertův náramek nebyl ještě koncem 19. Století obklopen lesním porostem, a proto byl zdaleka viditelný a pomáhal k lepší orientaci v terénu. Byl ještě krásnější, neboť měl svrchní desku neporušenou. Stopy narušení pocházejí od kameníků, kteří se pokoušeli použít kameny jako stavební materiál.

Nedaleko Čertova náramku leží na protější straně v severozápadním směru na kopci nad dětským táborem velký žulový balvan, kterému se říká Obětní kámen (N 49°23.992, E 13°45.510). Má na horní straně prohlubeň v podobě mísy, v níž se po většinu roku udržuje dešťová voda.

Ještě mohutnějším útvarem než Čertův náramek je seskupení několika oblých skalních bloků pojmenované Čertův cestovní vak (nebo také Velký čertův náramek,N 49°23.558, E 13°45.140). Nachází se na výchozích souřadnicích v lese u Slatiny asi 200 m od polní cesty z Kadova. Tento útvar je tvořen zaoblenými balvany nejrůznější velikosti, rozložených po obvodu 28 m a trčících do výše 6 m. Všechny jsou na povrchu pokryty tmavou zvětralinovou kůrou. Jak dokazují historické fotografie, okolo náramku dříve také nerostl les, krajina byla zemědělsky využívána. Díky tomu byl z náramku pěkný výhled zejména na Prácheňsko a za jasného počasí na Šumavu. Částečný výhled je z vrcholu náramku zajištěn i dnes. V bezprostřední blízkosti Čertova cestovního vaku se nalézá přírodní dolmen vytvořený z velkých kamenných bloků s krytem. Vyhlíží jako umělá skalní brána složená z čistě rozpůleného podpěrného balvanu s masivní kamennou plotnou místo „střechy“. Lidé jí říkají Čertova brána.

K obou náramkům se váže i mnoho pověstí. Uvádím jednu z nich:

Před mnoha lety působil na škole v Kadově mladý kantor. Svědomitě učil a děti ho rády poslouchaly. Jednou jim jim vyprávěl něco vzrušujícího, když tu zčistajasna chlapec z poslední lavice zvolal: „Čert!“. Kde se vzal tu se vzal, za oknem stál černý rohatec a prstem učiteli naznačoval, aby vyšel ven. Dlouho se pak o něčem přeli.

Druhý den se lidé dozvěděli, že čert uzavřel s učiteli sázku, kdo bude rychlejší. Čert tvrdil, že přinese z Brd náruč kamení dřív, než se učitel s žáky pomodlí otčenáš. Už se viděl vítězem a pánem nad jeho duší.

Odletěl s obrovským vakem do vrchů pro kameny. Když se vracel zpátky, uslyšel, že se už modlitba chýlí ke konci, a proto spěchal. V tom spěchu a chvatu vypadl mu jeden balvan z vaku a zabořil se u vesnice Pole do země tak hluboko, že se jej marně pokoušel vyzvednout. Otiskl na něm své kopyto, ale kámen se ani nepohnul. Tím se zdržel a sotva doletěl s nákladem před Kadov, uslyšel jak děti říkají: „Amen.“ To ho tak rozčílilo, že shodil kamení na zem, opodál odhodil i svůj cestovní vak a zmizel, protože poznal, že sázku prohrál.

Většina informací o kamenech je převzata z knihy Čertovy kameny na Blatensku z roku 2011, kterou napsali Mgr. Jiří Sekera a Ing. Jan Kurz. Tímto bych jim chtěl poděkovat za svolení k použití části knihy jako zdroje do listingu. Koho tato oblast zajímá, tuto knihu mu vřele doporučuji. Dá se koupit v infocentru v Blatné nebo na této adrese http://www.lnare.cz/zamek/fotograf/kameny.html.

Přeji vám příjemný lov!

English version

For full english version, please, contact me via profil.

I am inviting you to walk in the beautiful countryside which will uncover secrets of the Devil's stones on the Blatensko region and which will introduce some geological processes. This cache is designed especially for those who have a positive relationship with the inanimate and living nature and who like to hunt for caches in a quiet places away from people.

In this earthcache is necessary to stop at two of the numerous rock formations in the Blatensko region and find out some information. To create earthcache inspired me perfectly done earthcaches in Canada and the USA , where the authors actually enjoyed themselves and their compliance was not easy. But don´t worry, this earthcache is quite simple.

It is not necessary to visit all the Devil´s stones of the Blatensko. To meet this earthcache it will be enough to visit the Devil´s bracelet and the Devil´s travel bag. The starting point may be either Kadov or Slatina, it´s up to you. You can expect a pleasant walk or ride through a nice landscape approximately 2 km long one way (4 km return). The trip is suitable for both pedestrian and bike (which I recommend!). I have no experience with strollers,but I think it is OK. When you come by car, you can either leave it in Kadov (N 49°24.169 E 013°46.481) or in Slatina (N 49°23.318 E 013°44.624). You will move along the yellow marked trail and also the educational path, so you definitely can´t lose. At the start and at the end, you will find interesting views of the countryside. Watch out for rain, snow and ice, rocks are slippery!

To meet this earthcache reply via my profile these questions:
 1. In place of the Devil´s bracelet and Devil's travel bag, there are two types of the same rocks, which are formed by the same minerals (feldspar , quartz and mica - muscovite or biotite). There are the large solid blocks (see "resilient core" mentioned below) that make up own Devil´s bracelets as well as broken pieces of rock (small stones), which were largely destroyed and carried away by erosion. Try to compare the size of the crystals of minerals (grain) in these two types of the same rocks (small stones frequently occures next the Devil's gate near Devil's travel bag, to a lesser extent everywhere around both rock formations). Just write, what do you think, is it the grain the same or somehow different? Use just your eyes!
 2. Determine the approximate difference of altitude between the Devil´s bracelet and the Devil's travel bag.
 3. Which significantly personality of Blatensko region is mentioned on the information board in front of the Devil´s travel bag?
 4. Optional task:
  I'll be glad when you post a photo of yourself or your group at one of the Devil´s bracelets or any Devil´s stone in the Blatensko region. You can also mention what Devil´s stones have you already visited.
  You can log straight, if I don´t like something , I'll tell you .

  The Devil's bracelet (or little devil´s bracelet,N 49°23.930, E 13°45.828) is a group of giant boulders as if carelessly stacked to a height of three meters . It is located in a forest isle about 50 m left of the dirt road from Kadov to Slatina. The circuit is 16 m and it was achieved due the gradual erosion of the original rock - biotic granodiorite and subsequent removing of erosed stones as well as other formations. The Devil's bracelet was not even in the late 19th century surrounded by forest, and therefore was visible from afar and helped to better orientation in landscape. It was even more beautiful , because it had intact upper plate. Traces of disruption come from stone masons who tried to use stones as a building material.

  There is a large granite boulder called the Sacrificial stone near Devil's bracelet on the northwest direction opposite side above campground (N 49°23.992, E 13°45.510). It has a bowl-like depression on the upper side, in which most of the year keeps rainwater .

  Even more powerful formation than the Devil's bracelet is a group of several rounded blocks of rock named the Devil's travel bag (or the Big devil´s bracelet ,N 49°23.558, E 13°45.140). It is located on the starting coordinates in the wood near Slatina about 200 m from the dirt road from Kadov. This formation is made up of rounded boulders of various sizes, spaced around the circumference of 28 m and sticking to 6 m hight. All of them are covered with dark erosed bark on the surface. As demonstrated by historical photos, there wasn´t forest previously around the Devil´s bracelet and the landscape was used for farming . Because of that, there was a nice view from the bracelet particular to Prácheňsko region and in a clear weather to the Bohemian Forest. There is a partial view from the top of the bracelet in present, too. In the immediate vicinity of the bracelet is found a natural dolmen created from large stone blocks with cover. It looks like an artificial rock arch composed of pure halved supporting boulder with a massive stone platter like "a roof ". People call it the Devil's Gate.

  Enjoy the hunt!

Additional Hints (Decrypt)

Meavgbfg - iryvxbfg mea žvipr, xerzrar n fyíql fr qá hepvg h gégb žhyl cbhuýz bxrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

91 Logged Visits

Found it 88     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 160 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.