Skip to content

<

Tajemství bludiček / Secrets of mysterious lights

A cache by subajan & smetici Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/13/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ: Krátká noční multikeš se dvěma stanovišti. Než se vydáte odhalit tajemství bludiček, důkladně zvažte, zda jste řádně připraveni a vybaveni. Pohyb za tmy v daném terénu a překonávání nástrah, které vám připravily bludičky, není procházka růžovým sadem. EN: Short night multicache. Movement in the dark in the field is not a cakewalk. Listing is only in English .


V poslední době byly v členitém neprůstupném lesním terénu v blízkosti vrcholu Krkavce (www.krkavec.cz) pozorovány hodné i zlé bludičky. Prokazují již značný stupeň socializace a lákají kačery vyzbrojené kapesními svítilnami pomocí odrazek do temných lesních zákoutí porostlých neprůstupnou vegetací. Jen těm nejodvážlivějším odhalí hodné bludičky své tajemství.

Bludičky

Bludičkou jsou nazývány nadpřirozené bytosti, které se zpravidla objevují jako světýlka nad bažinami, v hustých lesích, někdy i na hřbitovech. Podle pověstí na sebe berou podobu krásných dívek. Pocestného buďto vedou hlouběji do bažin nebo tůní, aby tam utonul (zlá bludička, z rodu Ignis greeneo fatuus) nebo jej vyvedou ven z nebezpečných míst (hodná bludička, z rodu Ignis whiteo fatuus).

Nejčastěji se objevují v lichém počtu, zpravidla za temných nocí, když se schyluje k bouři. Hodné bludičky tančí v kruzích na tajemných pasekách nebo v místech, kde je uschován poklad. Vždy ale potrestají toho, kdo na ně zapíská.

Výskyt a rozšíření

Bludičky (obecně Ignis fatuus) jsou v Červené knize zařazeny mezi druhy kriticky ohrožené vyhubením a nejinak je tomu i u nás, přestože v nedávné minulosti šlo o všeobecně rozšířený a místy dosti hojný druh. Nyní se vyskytují velice vzácně. Jejich zdaleka největší populace u nás o několika desítkách jedinců přežívá na Šumavě, kde má přirozený zdroj potravy v četných zbloudilých turistech. Dále je bludička dokumentována v oblasti Mariánských lázní a Podkrušnohoří (rezervace Soos). Zde se patrně jedná o bludičku Ignis fatuus mineralofilus libující si v minerálních slatích.

Na Plzeňsku byly bludičky pozorovány v lesích okolo Radyně GC2BY7E, v Plzni v okolí Seneckého rybníka GC378R2, v lesích na Valše GC1J21W, na kopci kde stával hrad Komberk GC4FCAQ, na Březině u Radnic GC1MCHP a v lesích u Horní Břízy GC48QY1. Určitý menší počet jedinců se dále ostrůvkovitě vyskytuje na vhodných stanovištích např. u Hradce Králové GC2ZJB7 nebo Pardubic GC2RPN2. Všeobecně se však považují za vyhubené mimo výše zmíněné lokality.

Ochrana bludiček a chov v zajetí

Všeobecně se soudí, že drastický úbytek bludiček během 20. století (ještě v polovině 19. století byly bludičky místy zcela běžné) způsobilo především světelné znečištění, které zásadně omezilo účinek hlavní metody lovu, tj. přilákání kořisti na světelnou vábničku. Proto bludičky naprosto zmizely z okolí velkých měst a hustě osídlených (a tudíž i za noci přesvětlených) oblastí. Bludička je navíc potravní specialista, živící se převážně člověkem, a s rozšířením kapesních osvětlovacích těles s velkou svítivostí mezi lidmi úspěšnost svedení kořisti do močálu dále poklesla.

Bludičky jsou kriticky ohroženým druhem, jejich zákonná ochrana zatím nebyla prosazena. Problematikou socializace nadpřirozených bytostí se zabýval Adam Hauner GC276VC. Přes významné úspěchy však nebyly výsledky přesvědčivé.

Tajemství bludiček

Jen těm nejodvážnějším může být tajemství bludiček vyjeveno. Seberte všechnu odvahu, projděte lesní branou mezi dvěma borovicemi a vydejte se hledat tajemnou paseku. Ta leží 20 dlouhých kroků severním směrem a je posledním známým místem výskytu hodných bludiček. Na pasece je jen jedno místo, ze kterého můžete pozorovat všech 5 tančících bludiček najednou.

Až toto místo najdete, nepískejte, jen se potichu vydejte 70 dlouhých kroků směrem, kde slunce zachází. Pozor dejte na bludný kořen, jen tak najdete další dvě hodné bludičky. V jejich blízkosti hledejte drobné divoké zvíře, které zná bludiččina tajemství. Buďte však opatrní, zvířata často žijí ve společné symbióze se zlými bludičkami. Ty by vás mohly přelstít, vlákat do temných hlubokých bažin, ze kterých už nevyváznete. Bludný kořen není to největší nebezpečí.

Tajemství bludiček, které tak důkladně střeží, je poklad. Místo jeho ukrytí hlídají bludičky ve velkém kruhu a jejich světla září již z velké dálky. Pokud se vám podaří dojít potichu až k němu, můžete mluvit o neskonalém štěstí. Odolali jste vábení zlých bludiček a nenechali se zlákat na scestí. Hodné bludičky vám tak na malou chvíli odhalí svá tajemství. Dejte však pozor, i truhlici ještě střeží všelijaká lesní havěť. Poklad pak ukryjte zpět, tak jak jste ho našli, ať se nedostane do rukou kdejakým pobudům. A mluvte o štěstí, protože toto se podaří jen málokomu.

Použité zdroje:

http://necyklopedie.wikia.com/Bludička

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Fgntr 2: Abpaí uzlmbženirp / Avtug vafrpgviber
SVA: Cbq onyinarz / Haqre fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.