Skip to Content

<

Gumicuky Krucemburk

A cache by černoch Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/04/2014
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pocta firmě, která už více jak 100let vyrábí pružné a pevné stuhy v Krucemburku.

Historie

Do roku 1948 - V. Štill, mechanická tkal- covna gumového zboží,  Krucemburk.

1896 - Založení ruční výroby obuvnických pružinek. Zakladatelem byl pan VILÉM ŠTILL, dříve obchodník smíšeným zbožím v KRUCEMBURKU.

1898 - Přenesení ruční výroby pružinek do místního mlýna, kde byly v najaté místnosti ručně poháněné stávky mechanizovány na pohon silou vodního kola. Zde utkané obuvnické pružinky se přenášely do obytného domu, kde byla zřízena v budově ve dvoře malá apretura se třemi sušícími bubny, poháněná malým parním strojem. Parou zásoboval apreturu a parní stroj stojatý kotel vytápěný uhlím.

1905 - V místě dnešní tovární budovy byla postavena přízemní tkalcovna, ve které byly mechanické stuhařské stavy, poháněné transmisními převody od benzinového motoru.

1915 - Rok po vypuknutí l. světové války musela být úspěšně se rozvíjející výroba obuvnických pružinek zastavena pro naprostý nedostatek bavlněné příze, a především gumových nití, dovážených dosud z Anglie.

1919 - Zakladatel firmy, pan VILEM ŠTILL, se ze zdravotních důvodů vzdává řízení tehdy zastaveného provozu ve prospěch svého syna VLADIMÍRA ŠTILLA. Ten využívá svých dosavadních zkušeností praktických i teoretických. Je absolventem tkalcovské školy v Náchodě a před l. světovou válkou pracoval v textilních továrnách v Lyonu ve Francii a v Aarau ve Švýcarsku. Kromě získání odborných zkušeností se pan Vladimír Štill zdokonalil v němčině a francouzštině, což v pozdějších letech nemálo přispělo k rozvíjení obchodu mladé firmy do zahraničí.

1926 - Pro zajištění spolehlivého pohonu celého provozu, jeho bezpečného vytápění parním topením a přemístěním apretury z nevyhovujících prostor ve staré budově u obytného domu do vlastní továrny bylo postaveno stabilní parostrojní zařízení, tj. parní kotel, parní stroj a tovární komín. Toto zařízení dodala firma Breitfeld-Daněk z Blanska. Pro závod to znamenalo přechod k tehdy modernímu elektrickému osvětlení. Obec Krucemburk neměla v té době ještě připojení na veřejnou sít, a tak se elektrický proud vyráběl dynamem, které poháněl parní stroj. Zároveň se nabíjely akumulátory pro svícení, aby se mohlo svítit i mimo dobu, kdy byl parní kotel v chodu.

1932 - V přízemí nové budovy byl instalován opřádací stroj na gumové nitě. Opředená guma byla používána do nových druhů vyráběného sortimentu - tj. do šněrovačkové gumy v šířích 200 - 500 mm a do dámské podvazkové gumy. Dále byl v této době postaven a uveden do provozu stav na výrobu dírkové gumy.

Rovněž se rozrůstal sortiment obuvnických pružinek, kdy se pro firmu BAŤA Zlín začaly vyrábět vedle klasických "perek" obuvnické pružinky v šířkách 30 - 200 mm v nejrůznějších vazebních a materiálových kombinacích. V této době byla obec Krucemburk a tedy také továrna napojena na veřejnou elektrickou síť a byla ukončena výroba el. energie v závodě a činnost akumulátorů.

1939- protože v letech 1937 - 1939 stoupaly požadavky na výrobu pružinek, z nichž se masovým druhem staly pružinky na výrobu protiplynových masek u firmy FATRA Napajedla (jednalo se o úchyty masky na hlavu), nestačila stávající kapacita tkalcovny. Proto se v roce 1939 začalo s výstavbou nové, dvoupatrové budovy ze železobetonu, ve které jsou dnes umístěny v přízemí adjustace a zámečnická dílna, v prvním patře sál tkalcovny a ve druhém patře sál, kde je v současné době přípravna - snovárna.

Do nové budovy byly postaveny nové stuhařské stavy, které v té době dodávala firma LÜDORF Velký Šenov (pozdější závod n. p. STAP) a 12 plochých proplétacích strojů (celkem 40 chodů) na výrobu prádlové gumy, tzv. "líček", v šířkách 6 - l2mm.

1941 - Byla provedena rekonstrukce přístavby apretury, jejíž střecha navazovala již na střechu budovy tkalcovny. Vedle apretury byla vybudována samostatná zámečnická dílna.  Ve tkalcovně v nové budově z roku 1939 byl již důsledně uplatňován pohon jednotlivých tkalcovských stavů samostatnými elektromotory bez transmisních převodů. V celém válečném období 1939 - 1945 trpěla výroba nedostatkem materiálu, zvláště gumových nití, které pocházely před válkou z dovozu. Přes tyto potíže se podařilo udržet závod v chodu.

1945 - 9. května 1945 byla obec Krucemburk postižena těžkým náletem ruských letadel, který měl zmařit ústup německých vojsk na západ. Při náletu došlo v obci Krucemburk ke zničení a poškození řady obytných domů a ke značným ztrátám na životech civilního obyvatelstva.

Objekty firmy Štill byly rovněž poškozeny - tovární budova byla zasažena dvěma zápalnými pumami, ale díky rychlému zásahu se podařilo požár v zárodku likvidovat.

Těžší zásah utrpěla stará (původně obytná) budova, kde byly od r. 1936 umístěny kanceláře a sklady hotového zboží. Polovina budovy byla zcela zničena i se skladem hotových výrobků a následně vzniklý požár byl likvidován až druhý den.

1945 - 1947 - Na místě zničené poloviny staré budovy byla postavena budova nová. Byly zde umístěny kanceláře, expedice a sklad hotových výrobků.

1948 - V únoru 1948 došlo ke znárodnění firmy "V. ŠTILL, MECHANICKÁ TKALCOVNA GUMOVÉHO ZBOŽÍ" a stávající budovy i zařízení byly začleněny do nově vzniklého národního podniku STUHA v Dobrušce.

1958 - Závod v tehdejší Křížové byl začleněn do národního podniku STAP se sídlem ve Vilémově u Šluknova. Závod si podržel specializaci na výrobu pružinek pro konfekci, obuvnické výroby a výrobu šlových a opaskových pružinek, z nichž značnou část vyvážel do tehdejších kapitalistických států.

1965 - Byl likvidován parní stroj, který sloužil již jen k výrobě elektrické energie. Zároveň byly zrušeny transmisní převody po sálech a přešlo se důsledně na individuální pohon jednotlivých strojů elektrickými motory. Bylo vystavěno sociální zařízení a nová vrátnice.

1970 - Začíná postupná výměna klasických stuhařských stavů s vícenásobnými dřevěnými bidleny za moderní jehlové stavy dvou a čtyřchodé, které byly dodány jednak firmou MÜLLER ze Švýcarska, jednak závodem STAP n. p., který tyto stroje rovněž vyráběl v kooperaci s firmou MÜLLER. Tato postupná výměna a modernizace strojního parku trvala až do roku 1982. Instalací jehlových rychloběžných stavů došlo k několikanásobnému zvýšení výkonu tkalcovny a ke zvýšení přizpůsobivosti při rychlé změně výrobků.

1976 - Byla zahájena výstavba nové správní budovy, garáží a skladu pomocného materiálu. Budova byla dokončena v roce 1978.

1980 - Byla zahájena výstavba přízemní budovy expedice, skladu hotových výrobků, nakládací rampy a plošiny pro nakládku aut.

1982 - Byl postaven plechový sklad za expedicí pro uskladnění textilních materiálů.

1986 - Byl zlikvidován starý parní kotel, který sloužil od r. 1926. Zároveň byla provedena rekonstrukce budovy kotelny, byl osazen nový kotel a provedeny nové rozvody páry v kotelně. Zároveň byla vybudována krytá skládka na uhlí a nové zauhlovací zařízení.

1987 - V návaznosti na rekonstrukci kotelny se uskutečnila rekonstrukce apretury, a to jak po stránce stavební, tak i v oblasti strojního vybavení. Byly instalovány dva apretovací stroje firmy WEBTEX (velký stroj s osmi bubny a malý rychloběžný stroj se dvěma bubny).

1990 - Závod n. p. STAP v Krucemburku se osamostatnil odtržením od n. p. STAP a začíná jeho působení pod názvem ELASTA, státní podnik. Závod je řízen přímo ministerstvem průmyslu. V témže roce je uveden do provozu nový sklad na textilní suroviny x m.

1992 - Od l. listopadu 1992 je závod ELASTA privatizován přímým odkoupením syny posledního majitele pana Vladimíra Štilla - ing. Pavlem Štillem a MUDr. Vladimírem Štillem. Vzniká společnost s ručením omezeným pod názvem ELASTA-VESTIL, spol. s r. o.

1994 - Firma zřizuje podnikovou prodejnu se sortimentem textil, obuv a galanterie, která přispívá ke zlepšení zásobování obce Krucemburk.

5. 12. 1995 - Zcela náhle a nečekaně umírá pan ing. Pavel Štill, který se zasloužil o zprivatizování a navrácení továrny rodině původního majitele a dále jeho jazykové znalosti umožnily přímý kontakt s většinou zahraničních zákazníků bez dalšího mezičlánku. Za jeho působení ve firmě byly navázány i obchodní vztahy s několika německými firmami, které zajišťují závodu velmi dobrou perspektivu v budoucích letech.

Z tohoto stručného přehledu hlavních událostí v životě firmy za uplynulých 100 let je zřejmé, že závod zůstal věrný výrobě původního sortimentu - pružných stuh. V průběhu let a desetiletí docházelo k různým změnám ve výrobě a ve využití výrobních prostorů.

Samozřejmě nezachycuje tento stručný historický přehled všechno lidské úsilí a snahu o lepší uplatnění na trhu, stejně jako překonávání nejrůznějších potíží při změnách základních materiálů a vzorování nových výrobků. Byla to například změna z bavlny na polyester a nebo výroba pevných stuh, což bylo vždy provázeno nedůvěrou z řad pracovníků, ale nakonec byly všechny tyto dosti hluboké změny zvládnuty.

Firma funguje pořád a stále má co nabídnout. Je jedna z mnoha v tomto městečku. Bylo zde i více firem, bohužel zbyli už jen dvě. Z té největší firmy, co zde sídlila (Koželužna Binko), se staly sklady pro jednu nábytkářskou společnost v městečku. Doufám, že se časem z ní také nestanou jen sklady pro produkty vyrobené v Asijských zemí.

A nyní ke keši

Je to malá ptačí budka, která je tak akorát ve výšce. Bohužel děti ji vylovit nemohou, leda s dospělými, kteří jim pomůžou. Je možno do ní vkládat jak malé hračky, tak CWG i travel bugy. Toto míst jsem vybral hlavně proto, že naproti se o víkendech zdržuji. Nebojte se mudlů okolo. Jsou seznámeni s touto hrou a nic proti ní nenamítají. Prosím chovejte se k ní jako by byla Vaše a vracejte ji na místo, kde jste ji našli. Chceme, aby nám vydržela.

Additional Hints (Decrypt)

Ohqxn ifr ancbiv.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.