Skip to content

<

Sælen Gård

A cache by Pandaklanen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/01/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Gårdshusene på Vestre Sælen ligger fremdeles slik de lå da Fyllingsdalen ble innlemmet i Bergen, likeså deler av innmarken. I dag kalles innmarksarealet for ”bondemarken” og er mye brukt som akebakke om vinteren.


Utmarken strekker seg i øst til Gjeddevannet, nordover langs Bjørndalsvannet til Myrholtet via lille Krokatjern til Vestre Sælen. Innmarksarealet var ca. 25 da. Dyrket, og ca 10 da. beite, mens utmarksarealet var 900 da.

Utbyggingen startet i utmarksarealet i 1965, seinere kom Sandeidevegen tett innpå husene. Den delen av innmarken som ikke er berørt av utbyggingen, er blitt drevet av gården på Sælehaugen, der det frem til 2006 har vært gårdsdrift.

Gården er godt vedlikeholdt og ligger som en perle i landskapet. 
De første gårdene i Fyllingsdalen ble allerede ryddet ca 400 e. Kr., og Sælen gård er den eldste. Opp gjennom tidene har gårdene vært på ulike hender, alt etter hvilket styresett som har rådet. På 1300 tallet var gårdene på kirkens hender delt mellom Munkeliv kloster på Nordnes og Nonneseter kloster.

Etter reformasjonen 1537 overtok kongen alt kirkelig gods. Jorden ble da leid ut eller gitt til adelsmenn. Den norsk-danske adelsmannen Vincent Lunge og hans slekt eide Sælen gård helt frem til 1645. Fra midten av 1600-tallet måtte den dansk-norske staten selge jord pga kostbare kriger mot Sverige. Pengesterke byborgere kjøpte gårder i Fyllingsdalen, bl. a. fordi de ønsket seg regelmessig tilgang til ferske landbruksprodukter. En annen motivasjon var også ønske om å få seg et landsted med vakre parkanlegg.

Den eksentriske skotten, legen John Morris Sterling eide Sælen gård fra midten av 1800-tallet. Han eide også Nattland på den andre siden av Nordåsvannet og grov ut kanal mellom Sælenvannet og Nordåsvannet.

Sælen er trolig den eldste gården i Fyllingsdalen. Gården kan ha blitt ryddet i folkevandringstiden, ca. 400 e.kr. Noe senere ble Fyllingen skilt ut fra Sælen. Gårdsnavnet har hatt ulik utforming, Seel (1610), Sellen (1668) og Sællen (1723). O. Rygh antyder at navnet kommer av sæla: overflod, guds velsignelse. Jmf. Gammelnorsk: fullsæla, som betyr lyksalighed, overflod, rikdom. En annen forklaring er at navnet kan være et to-stavingsord, der første stavingen kan være sæ som betyr sjø. Den andre stavingen kan da være lo - engslette - som ofte er brukt i sammensette stedsnavn, Dersom dette er riktig skulle navnet bety engsletta ved sjøen.

De første spor etter menneskelig aktivitet på Sælen er blant annet funnet av en flintskive ved veiarbeid på Sæleide i løs grus. Det er også funnet en rekke bosetninger og aktivitetsområder fra steinalder på østsiden av Gjeddevann.
Additional Hints (Decrypt)

Onx fgrva

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.