Skip to content

KK 2014 - Sv. Marketa u Dlazova Traditional Geocache

Hidden : 12/05/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška se nachází poblíž kaple sv. Markéty, u které je nová rozhledna a dětské hřiště pro malé geo-robůtky. Okolí kaple je zejména teď, po otevření rozhledny, dosti „zamůdleno” a tak si keš musíte dojít odlovit kousek do lesa.

Den 17. 5. 2014 budou pro rychlé nálezce do keše přidána limitovaná CWG „Klatovský karafiát”!


Sv. Markéta u Dlažova

Vrch nad Dlažovem s kaplí sv. Markéty a dnes i rozhlednou je nejen významným orientačním bodem v okolní krajině, ale především známé poutní místo. Pouť se zde koná v červenci na sv. Markétu. Místo samo má zvláštní energii a lidé jej vyhledávají i jako překrásné vyhlídkové místo. Každoročně na Nový rok se zde koná novoroční výstup ke kapli. Stejně tak místo ožije při červencové pouti a v průběhu celého roku je častým turistickým (a nyní snad i „kačerským”) cílem.

horizont s vrcholem

KAPLE

kaple sv. Markéty dnes
Kaple sv. Markéty dnes
zdroj: [4]

Historie kaple

Na vrchu nad Dlažovem byla roku 1886 postavena kaple, která byla zasvěcena sv. Markétě. Kaple byla postavena v gotickém slohu a její výstavba započala z podnětu pana Josefa Jokla, rolníka z Dlažova, který věnoval na stavbu 600 zlatých. Roku 1887 byla kaple slavnostně vysvěcena při účasti 25 kněží a veliké účasti lidstva z celého okolí.

V srpnu 1905 udeřil do kaple blesk, sjel po drátu zvonu a poškodil zeď a dveře. Roku 1909 byla střecha kaple pokryta eternitem, dříve šindelem. 20. srpna 1911 vyhořel les kolem kaple ve výměře 8,7 ha a byl osázen břízami. Ve 30 letech byla vedle kaple postavena dřevěná rozhledna. V roce 1947 byla kaple opravena za pomoci osadníků. Zadní stěna byla kryta šindelem. Byly odstraněny římsy okolo oken, gotické konzole u zadní části a po stranách při oknech.

interiér kaple
Interiér kaple sv. Markéty
zdroj: [6]

„Nenechavci” na Markétě

V roce 1990 byla kaple vyloupena, přičemž byla poškozena postranní okna. Druhé vloupání bylo 1. listopadu 1990, při kterém byly zcizeny svícny a sochy sv. Vojtěcha a sv. Šebestiána. Třetí vloupání bylo zaznamenáno 3. července 1991, při kterém byl poškozen oltář, vylomeny vchodové dveře a rozbito gotické okno v průčelí. Lapka byl však vyrušen a stačil poškodit při vyndávání z rámu obraz sv. Markéty, který byl poté z kaple odvezen a uložen do bezpečí. V červnu 1995 došlo k pokusu o zcizení litinového zvonu ve věži. V březnu 2007 byla kaple poškozena zcizením klempířských měděných prvků.

V současné době již nejsou v kapli žádné cenné předměty. Obrazy na stěnách v kapli, které věnovali místní občané, jsou vystaveny pouze o pouti, která připadá na 13. července.

 

Poslední rekonstrukce kaple

7. května 2001 začala celková rekonstrukce kaple. Tesařské práce provedl Josef Soběhart z Koryt, zednické práce Karel Šlechta z Koryt, truhlářské práce Václav Bejvl z Nové Vísky, klempířské práce Josef Trefanec se synem oba z Klenové, opravu střechy provedl Miroslav Polák ze Soustova a vnitřní a venkovní malby pak provedl Jiří Antonín z Dlažova. Stavba byla financována z dotací Ministerstva pro místní rozvoj, programu PHARE. Dále se na opravě finančně podílela obec, ale i samotní občané přispěli ve veřejné sbírce.

Po rekonstrukci proběhlo 6. července 2002 nové svěcení kaple. Zúčastnilo se ho přes 300 lidí. Slavnostního vysvěcení se též zúčastnil biskup plzeňské diecéze František Radkovský, který sloužil mši.

zdroje [2], [3]

ROZHLEDNA

 

stavba rozhledny
Průběh stavby rozhledny
zdroj: [4]

 

Na dobových fotografiích lze zjistit, že na vrchu u obce Dlažov poblíž kaple sv. Markéty byla ještě v roce 1947 vojenská hláska, která také bývala využívaná jako rozhledna. Pro špatný stav pak byla odstraněna. Impulsem k výstavbě rozhledny nové bylo překrásné vyhlídkové místo u kaple, které vyhledávalo stále více lidí, ale bohužel nastala doba, kdy okolní les začal dosahovat takové výšky, že výhled do krajiny už žádný nebyl.

Příprava výstavby rozhledny začala již v roce 2010. Projektant Ing. A. Olšina vypracoval studii, kterou pak ještě po osobní návštěvě na místě výstavby pozměnil, aby stavba nerušila prostředí v okolí kaple sv. Markéty. Od roku 2010 byl projekt kompletně připraven (projektová dokumentace, stavební povolení) a čekalo se na vhodnou dotaci, která by uhradila většinu nákladů na výstavbu. Obec Dlažov je malá obec a do stavby takového rozsahu bez dotace by se určitě nepustila. Koncem roku 2012 byla podaná žádost o dotaci z ROP NUTS II Jihozápad. Začátkem roku 2013 projekt postoupil do 2. kola a v jarních měsících pak byla dotace přislíbena. Koncem června 2013 byla podepsaná smlouva s firmou Teplotechna Ostrava a.s. a práce byly zahájeny 17. července 2013.

zdroj [1]

kaple a rozhledna
Kaple a rozhledna (podzim 2013)
zdroj: [5]

V těsné blízkosti kaple sv. Markéty v nadmořské výšce 642 m. n. m. tak začala vznikat 25,4 m vysoká dřevěná krytá rozhledna na kamenném soklu s vyhlídkovou plošinou ve výšce 19,2 m, na kterou můžete vystoupat po 94 schodech. Dne 2. října 2013 v 15:45 hod byla na hlavní konstrukci rozhledny umístěna pomocí autojeřábu střecha rozhledny. Tím byla dokončena hlavní stavební část a horizont nad obcí Dlažov tak získal novou dominantu. Vaše ratolesti jistě potěší nejen přítomnost krásné rozhledny, ale i malé dětské hřiště, které vyrostlo u její paty za kaplí.SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ROZHLEDNY se konalo 1. ledna 2014, stejně jako spuštění této keše.

otevření rozhledny
Novoroční procházky a slavnostního otevření se zúčastnilo přes 800 turistů!


Zdroje:
(text)
[1] Rozhledna sv. Markéta Dlažov. Dlažov: oficiální stránky obce [online]. 2013 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://www.dlazov.cz/rozhledna/
[2] Dlažov - kaple Svaté Markéty. Poznej svého souseda: Mapový informační portál území MAS Pošumaví [online]. 2007-2013 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://www.mapin.uhlava.cz/index.php?page=126&idp=274&idrr=108&str=1&lang=cz&task=detail&sm=2
[3] Kaple sv. Markéty. Výletník.cz: trasy-mapy-ubytování [online]. 2013 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://mapy.vyletnik.cz/kaple-sv-markety-9630/
(foto)
[4] Fotogalerie. Dlažov: oficiální stránky obce [online]. 2013 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://www.dlazov.cz/fotogalerie/
[5] Rozhledna Dlažov. Rajče: album uživatele Michjak [online]. 2013 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://michjak.rajce.idnes.cz/Rozhledna_Dlazov/
[6] Kaple sv. Markéty – interiér. Foto Mapy.cz: fotografie uživatele Petrnat [online]. 2008 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://foto.mapy.cz/48852-Kaple-sv-Markety-interier

KEŠ / CACHE

Na tomto místě již bývala dříve keš (GC1GQG0). Když však byla archivována, bylo jasné, že vrchol s kaplí sv. Markéty si zaslouží keš novou. Jak z listingu jistě vyplývá, jedná se o dost frekventované místo a nyní po otevření rozhledny zde bude dost „zamudleno”. Z tohoto důvodu byla keš umístěna dál od cesty -cca 40 m do lesa. Terén je díky tomu trochu těžší, alespoň do doby, než se vydupe nějaká ta „geo-dálnice”. Buďte tedy při odlovu opatrní a obezřetní. Rozhodně se nepokoušejte kešku odlovit 13. července, kdy se zde pořádá pouť.

CZ
Keš je poměrně dost veliká krabka a tak je umístěna v krycím „geo-objektu”. Ten, prosím, otvírejte podle Hintu! Raději více důvtipu než násilí.

EN
The cache is quite large box and it is placed in the cover "geo-object". Please, open it by HINT! Rather more ingenuity and skill than violence.

DE
Der Cache ist recht groß und es in der Abdeckung „Geo-Objekt” gesetzt ist. Bitte, öffnen Sie es durch HINT! Etwas mehr Einfallsreichtum und Geschick, als Gewalt.

Díky větší velikosti keše bychom byli rádi, kdyby se keš stala významným bodem při cestování různých TravelBugů a nebo CWG měnírnou.
Ale znáte to, jak to často v takových případech dopadá…

SÉRIE „KK” - KLATOVSKÝ KARAFIÁT

Členové turistického odboru KČT Klatovy se v roce 2010 rozhodli založit určitou „keškovou” tradici. Ta se sestává ze založení keše vždy poblíž trasy aktuálního ročníku tradičního turistického pochodu Klatovský karafiát, ke kterému je vydána i speciální limitovaná série CWG. Tyto CWG jsou vždy vložena a připravena pro první nálezce aktuální „karafiátové” kešky daného ročníku a pak v den konání turistického pochodu.

V rámci této tradice již vznikly tyto keše:

Additional Hints (Decrypt)

PM: Ir ilfv bpv. RA: Ng rlr yriry. QR: Nhs Nhtraubrur.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)