Skip to Content

<

100 let vodovodu Káraný-Praha

A cache by von Bronin Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/14/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Na úvodních souřadnicích cache se nacházejí velice zajímavé odvzdušňovací věže káranského vodovodu - dnes již technické památky. Káranská vodárna právě slaví 100 let - v současnosti dodává asi 25% vody do Prahy. Zajímavou historii si můžete přečíst níže.
VODA PRO PRAHU

Ve druhé polovině 19. století prožívala Praha dlouhodobou zdravotní krizi, zdroje pitné vody byly znehodnoceny a vznikaly epidemie. Proto byla r. 1899 na základě císařova rozhodnutí ustavena správní rada Společné vodárny, která se začala zabývat přípravami k projektu a stavbě vodárny pro Prahu.

Projektem byl pověřen Adolf Thiem, který provedl hydrologická měření v oblasti Lysá – Káraný – Sojovice – Tuřice – Stará Boleslav a předložil Správní radě předběžný projekt vodárny v Káraném o výkonu 800 l/s a možností rozšíření kapacity až na 1200 l/s. Výstavba vodárny byly zahájena v roce 1908. Po smrti stavebního rady a projektanta Adolfa Thiema řídil stavbu Emil Prinz, někdejší Thiemův žák. Realizoval mnohá zlepšení a přispěl k vysoké technické úrovni tohoto díla.První káranská voda byla sice přivedena v omezeném množství do Prahy už na podzim 1912, ale více než rok trvalo, než došlo k řádnému proplachu stávajícího, závadnou vltavskou vodou infikovaného pražského rozvodného potrubí. Teprve po dosažení hygienické nezávadnosti vody začalo obyvatelstvo Prahy od 1. 1. 1914 bez obav používat káranskou pitnou vodu. Pitná voda byla v té době získávána 2 způsoby: přirozenou infiltrací a z artéských studní.

Čerpání vody zajišťovala hlavní strojovna parními stroji a dvoučinnými plunžrovými čerpadly, které musely tlačit vodu do 23 km dlouhého výtlačného řadu a překonat přitom výšku více než 120 m.Ve 30. letech 20. století byl postaven druhý výtlačný řad DN 1100 do Prahy a železobetonový most přes Jizeru. Nová odželezovna artéské vody postavená v 70. letech nahradila dosluhující objekt. Od roku 1968 je v provozu umělá infiltrace. Od roku 1986 do roku 1993 byl stavěn třetí výtlačný řad DN 1600 do pražského vodojemu Ládví a vybudovány nové studňové řady pro podchycení úniků z umělé infiltrace. V letech 1996 a 2001 byla v hlavní čerpací stanici vyměněna dvě hlavní čerpadla za nová s regulovanými pohony, zřízen nový velín a postupně rekonstruovány rozvodny. Od roku 2005 je v provozu řídící systém, který ovládá technologie umělé infiltrace z velínu v Káraném. Rekonstrukce filtrace a čerpací stanice proběhla v letech 2011 – 2012.

Za sto let existence vodárny v Káraném, tj. od roku 1914 do roku 2013 tu bylo vyrobeno 3 803 475 698 m3 pitné vody. Velkým přínosem pro lokalitu vždy byly pracovní příležitosti. Káranská vodárna zaměstnávala dlouhodobě i celé rodiny. Celkem je známo 28 rodin, jejichž příslušníci pracovali ve vodárně více než padesát let.VĚŽE V HORNÍCH POČERNICÍCH

První odvzdušňovací věž byla postavena v letech 1910 - 1912 firmou Bří Pažoutové podle projektu Projekční kanceláře Společné vodárny 1910 na nejvyšším bodě přívodního řadu DN 1100 pitné vody Káraný - Praha. Stavba chránila vertikální technické zařízení sloužící k automatickému odvzdušňování. V roce 1939 byla věž vyřazena z provozu, když byly v souvislosti se stavbou druhého přívodního řadu Káraný – Praha v jejím sousedství postaveny dvě nové odvzdušňovací věže, i když původní projekt počítal s pozdějším využitím staré věže i pro druhý vodovodní řad. Štíhlá hranolová 15 m vysoká věž o půdorysu 4,20 x 4,20 m postavená v novobarokním slohu má dvě poschodí, fasáda je členěna výraznými římsami, rohy zdobí nepravá bosáž, dveře a okna zdobí profilované římsy. V nejvyšším patře a ve vikýřích jsou kruhová okna, střecha je mansardová, krytá prejzy.V rámci výstavby druhého přivaděče pitné vody DN 1100 Káraný – Praha byla v roce 1939 na starém i novém vodovodním řadu postavena další dvoudílná odvzdušňovací věž. Jejím autorem byl ing. Ivan Dobřický z projekčního oddělení Vodáren hl. m. Prahy. Tuto věž tvoří dva kovové 15,5 m vysoké komolé kužele nahoře s ochozy, které jsou spojené lávkou. Severněji postavený kužel je opatřen kovovým žebříkem. Oba kužele vycházejí z oválné zděné přízemní budovy. Věže nahradily starou odvzdušňovací věž a svou funkci plní dodnes.

SOUŘADNICE CACHE JSOU JEDNODUŠE UKRYTY V LISTINGU. POZOR NA MUDLY! DÍKY

FINÁLKA: N 50° 06.660 E 14° 37.540


Zdroje: www.pvk.cz, www.vodarenskeveze.cz, www.karany.cz, wikipedia, www.nase-voda.cz

Additional Hints (Decrypt)

ORGBA
pnpur arav an mnqarz fbhxebzrz cbmrzxh!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.