Skip to content

This cache has been archived.

Silesian Reviewer: Dzień dobry,

Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi od właściciela skrytki, więc jestem zmuszony zarchiwizować tę skrytkę.

Silesian Reviewer
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer for Poland

More
<

#03 CZ/PL - Muzeum Prudnik 🐔

A cache by antitrust Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/12/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš je zařazena do série 10 keší po zajímavých místech česko-polského příhraničí. Finální desátou keš „Krnovský poklad“ získáte pomocí dosazení číslic do souřadnic, která najdete v keškách, případně je získáte ze splněných úkolů na místech samotných. Pro prvních 10 nálezců finálky je připravena drobná cena. Ale nezoufejte, také další keškaři si mohou vzít za nález finálky vyrobené CWG a to do vyčerpání.


Muzeum Ziemi Prudnickej je kulturní institucí města Prudniku. Bylo založeno v r. 1959 jako součást Muzeum Śląska Opolskiego a od roku 1968 funguje samostatně. Sídlo muzea tvoří obranná bašta (arsenal) z 15. století a budovy přiléhající k středověkým městským hradbám. Kdysi zde byla zbrojnice, vězení, vodárna a během okupace vězení gestapa. Sbírky archeologické, historické, etnografické a také sbírky umění prezentují komplexní historii regionu a také hmotnou kulturu obyvatel prudnického kraje.

V letech 2001-2003 došlo k renovaci objektu za financování z fondů Vojvodství Opolského a města Prudniku. Došlo k přebudování starého třetího křídla a zasklení nádvoří, jež tak vytvořilo ideální podmínky pro pořádání různorodých výstav a akcí.

Od r. 2010 má muzeum novou pobočku (Centrum Tkalcovských Tradic) a také se stará o místní vyhlídkovou věž (Vokova věž).

PL

Skrytka jest zaszeregowana do serii 10 skrytek dotyczących interesujących miejsc pogranicza czesko-polskiego. Ostatnią finałową dziesiątą skrytkę „Krnovski skarb” można zyskać poprzez wprowadzenie cyfr do układu współrzędnych, które można znaleźć w skrytkach, ewentualnie można je uzyskać na miejscu po spełnieniu zadań. Dla pierwszych 10 znalazców finałowej skrytki przygotowana jest mała nagroda. Ale nie należy się martwić, także kolejni poszukiwacze skrytek mogą za znalezienie finałowej skrytki wziąć sobie drewniane kółeczka (wyprodukowane przez CWG), aż do ich wyczerpania.

Muzeum Ziemi Prudnickiej - instytucja kultury Gminy Prudnik powstała w 1959 r. jako oddział Muzeum Śląska Opolskiego. Od roku 1968 działa samodzielnie. Siedzibą Muzeum są baszty obronne z XV w. oraz budynki przylegające do średniowiecznych murów miejskich. Niegdyś mieścił się tu arsenał, więzienie, zakład wodociągowy a w czasie okupacji więzienie gestapo. Zbiory archeologiczne, historyczne, artystyczne i etnograficzne prezentują złożone dzieje regionu oraz kulturę materialną mieszkańców dawnego Powiatu Prudnickiego.

W latach 2001-2003 z funduszy Kontraktu Województwa Opolskiego i Gminy Prudnik, obiekt wyremontowano z odbudową dawnego trzeciego skrzydła i dziedzińca pokrytego szklanym dachem, uzyskując bardzo dobre warunki do organizacji różnorodnych wystaw i imprez.

Od 2010 r. muzeum posiada jeden oddział oraz zajmuje się udostępnianiem zabytkowej wieży widokowej.

EN

Museum of Prudnik's land (Muzeum Ziemi Prudnickiej) – Prudnik's borough institution created in 1959 as branch of Opole's Silesia museum. Museum has become independent in 1968. Its head office is fortified towers build in XV century as well as buildings adjoined to The Middle Ages city walls.

At one time located here were arsenal, prison and waterworks and at the time of Occupation Gestapo prison. The archaeological, historical, artistic and ethnographic collections portray complex history of this region and material culture of former residents of Prudnik community.

In 2001 to 2003 from province Opole's and Prudnik community's contract funds, the architecture was renovated with refurbishing of old third wing and courtyard covered with glass roof, thus gaining excelent conditions for organising various exhibitions and events.

Since 2010 museum has one division dedicated to provide availibility of antic viewing tower.

 

Ke keši:

Klasická městská mikrovka. Doporučujeme navštívit i muzeum.
Pan ředitel o keši ví, sám je začínající kačer :-)

Pokud chcete najít také finálku celé této série, budete pro dosazení do vzorce potřebovat spočítat nýty, které se nacházejí na jedné půlce dřevěné brány v plotě = M.

Jeśli chcesz poznać finałową skrytkę także tej serii, musisz w celu wprowadzenia do wzoru policzyć nity, które znajdują się na jednej połowie bramy drewnianej w ogrodzeniu = M.Do série patří tyto keše:

Additional Hints (Decrypt)

Anab / fvcxn / fgemnyxn / neebj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.