Skip to content

This cache has been archived.

Silesian Reviewer: Archiwizacja

More
<

#04 CZ/PL - Hradby Glubczyc

A cache by LucMon Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/12/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš je zařazena do série 10 keší po zajímavých místech česko-polského příhraničí. Finální desátou keš „Krnovský poklad“ získáte pomocí dosazení číslic do souřadnic, která najdete v keškách, případně je získáte ze splněných úkolů na místech samotných. Pro prvních 10 nálezců finálky je připravena drobná cena. Ale nezoufejte, také další keškaři si mohou vzít za nález finálky vyrobené CWG a to do vyčerpání.


Prstenec městských obranných hradeb byl postaven v 2. polovině 13. století z jílovité břidlice. Po obvodu se nacházelo 19 bašt a 3 městské brány. Tři dochované bašty byly postaveny ve tvaru lomeného oblouku. Je to jediný příklad takového typu městských hradeb v Polsku.

V blízkosti městských hradeb se nachází park. Nejzajímavější část parku je mezi ulicemi Parkowa a Psina, vznikla po zasypání druhého koryta řeky Psiny v roce 1844. V této části byl v roce 1852 odhalen pomník zakladatele parku Dr. Josefa Lauffera. Pomník připomínal otupený obelisk na čtyřhranném podstavci. Autorem pomníku byl sochař Menzel z Nysy.  Zajímavá  je fontána s kamennými zvířaty z let 1911 – 1912. Výstavbu fontány sponzoroval majitel pivovaru Eduard Beyer. Dalším pomníkem, který zde najdeme je pomník známého básníka Johannese Reinelta narozeného v Goľuszowicích u Hlubčic. Pomník je dílem Josefa Obetha z Jeseníku, který jej vytesal z granitu a slezského mramoru v letech 1922 – 1923.

Za ním na druhé straně ulice Parkowa stojí budova internátu integrovaných zemědělských škol, postavená v letech 1903 – 1904 jako útulek pro chudé. Matka Boží s dítětem na fasádě domu je vytesána z pískovce, jedná se o dílo Paula Ondrusche.

Ve 20. a 30. letech 20. století vznikla nejmladší část parku. Jedná se o úsek od ulice Powstańców ke Svatyni Dumanie (kterou místní obyvatelé nazývají také „Hřib“), tj. kamenný altán v západní části města, dále na sever k cestě na Gazdowice.

PL

Skrytka jest zaszeregowana do serii 10 skrytek dotyczących interesujących miejsc pogranicza czesko-polskiego. Ostatnią finałową dziesiątą skrytkę „Krnovski skarb” można zyskać poprzez wprowadzenie cyfr do układu współrzędnych, które można znaleźć w skrytkach, ewentualnie można je uzyskać na miejscu po spełnieniu zadań. Dla pierwszych 10 znalazców finałowej skrytki przygotowana jest mała nagroda. Ale nie należy się martwić, także kolejni poszukiwacze skrytek mogą za znalezienie finałowej skrytki wziąć sobie drewniane kółeczka (wyprodukowane przez CWG), aż do ich wyczerpania.

Pierścień miejskich murów obronnych zbudowano w II poł. XIII w. z łupków iłowych.´ W obwodzie było 19 baszt i 3 bramy miejskie. Trzy zachowane baszty, podobne jak pozostałe od północy, wzniesiono na planie ostrołuku – to jedyny przykład takiego planu murów miejskich w Polsce. 

Najbardziej interesujący fragment Parku Miejskiego pomiędzy ulicą Parkową a Cyną powstal po zasypaniu drugiego koryta rzeki Psiny w 1844 roku. W tej części u wylotu ul. Wałowej w 1852 roku postawiono pomnik założyciela parku dra Josefa Lauffra przypominający stępiony obelisk na czworokątnym cokole. Autorem tego pomnika był rzeźbiarz Menzel z Nysy. Pomnik ogrodzono w 1895 roku. Interesującym obiektem jest także fontanna z kamiennymi zwierzętami z 1911-1912 roku ufundowana miastu przez właściciela browaru Eduarda Beyera oraz pomnik-fontanna “Filozofa z Lasu” (Philo von Walde) - znanego śląskiego poety gwarowego Johannesa Reinelta (1858-1906) urodzonego w Gołuszowicach (Kreuzendorf) koło Głubczyc.zbudowany ze śląskiego marmuru i granitu przez Josefa Obeth z Jesenika w latach 1922-1923.

Za nim, po drugiej stronie ulicy Parkowej stoi budynek internatu Zespołu Szkół Rolniczych, zbudowany w latach 1903-1904 jako przytułek dla ubogich. Wyrzeźbiona w piaskowcu Matka Boska z Dzieciątkiem na fasadzie budynku jest dziełem Paula Ondruscha.

W latach 20 i 30-tych XX w. powstała najmłodsza część parku wg planów miejskiego rajcy budowlanego Paula Klehra. Jest to odcinek od ulicy Powstańców do “Świątyni Dumania” - kamiennej altany na zachodzie miasta, zwanej również “Grzybem” i dalej na pólnoc ku drodze na Gadzowice.

EN

A complex of town defensive ramparts was built in the second half of the 13th century and it was made of shale. The ramparts consisted of 19 bulwarks and 3 town gates. The three preserved bulwarks were built in a shape of a broken arch. This is a unique type of ramparts in whole Poland. 

Near the defensive ramparts is park situated. The most interesting part of the town park arose between Parkova and Cyna Streets by the filling up the second bed of Psina river in 1844. In this part,  the memorial of the park founder, Doctor Josef Lauffer, was exposed in 1852. The memorial was reminded by a blund obelisk on the square pedestal. The author of the memorial is a sculptor Menzel from Nisa.  Another attraction is a fountain with animals made of stone built between 1911 and 1912, sponsored by a brewery owner Eduard Beyer.  Another memorial found here, is the one of a famous Silesian folk poet Johannes Reinelt,who was born in Goluszowice nearby Głubczyce. It was made of silesian marble and granite by Josef Ober from Jeseník between 1922 and 1923.

Behind the memorial, just on the other side of Parkowa Street, there is a boarding house of integrated secondary schools focusing on agriculture. It was built between 1903 and 1904 as a poorhouse. The work of Paul Ondrusch, the Mother of God with a child, is inscribed into the sandstone on the house frontage.

The youngest part of the park was established between 20´s and 30´s of the 20th century. It is the section from Powstańców street to Svatynia Dumanie (which local people also call “Hřib”). It means a stone summer-house in the western part of the town and further on  towards Gazdowice in the north.

V keši najdete číslo k finálce celé série = N.

W skrytce znajdą Państwo numer do skrytki finałowej = N.Do série patří tyto keše:

Additional Hints (Decrypt)

Fgbar / ebu an xbapv fgral / anebmavx an xbaph fpvnal / pbeare bs gur raq bs gur jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.