Skip to content

<

#08 CZ/PL - Bohusov, pamatny strom

A cache by LucMon Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/12/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš je zařazena do série 10 keší po zajímavých místech česko-polského příhraničí. Finální desátou keš „Krnovský poklad“ získáte pomocí dosazení číslic do souřadnic, která najdete v keškách, případně je získáte ze splněných úkolů na místech samotných. Pro prvních 10 nálezců finálky je připravena drobná cena. Ale nezoufejte, také další keškaři si mohou vzít za nález finálky vyrobené CWG a to do vyčerpání.


Dub u Bohušova   

Na konci obce za přejezdem úzkokolejky směrem na Hrozovou se nachází památný strom - dub letní s výškou kmene 22 m.

Dub letní (Quercus robur), česky též křemelák, je mohutný listnatý strom z čeledi bukovitých. Přirozeně se vyskytuje v Evropě a Malé Asii, na Kavkaze a v některých lokalitách severní Afriky. Roste od nížin do podhůří, kde může vytvářet doubravy nebo růst jako solitér. Roste-li v lese, snadno ztrácí spodní větve.

Koruna je mohutná, nepravidelně a mohutně rozložitá, protáhlá směrem nahoru.

Křemelák kvete v dubnu až květnu. Plodem je žalud (jednosemenná nažka) sedící v číšce. Stopka je 3-7 cm dlouhá.

Dub letní dorůstá výšky až 45 metrů. Roste v téměř jakémkoli typu půdy včetně písčité, daří se mu i na vlhkých hlinitých půdách. Má hluboké kořeny, které mohou tvořit spojení se spodní vodou, proto bývá častěji zasažen bleskem než jiné stromy. Je mimořádně odolný proti větru. Lépe snáší střídání podnebí než dub zimní.


Tato keš je součástí série 10 keší, v rámci které hledáte číslice nebo plníte úkoly pro dosazení do vzorce k nalezení finálky. Zde na vás čeká úkol v podobě změření obvodu dubu. Výsledek zaokrouhlete na celé metry = S.


 PL

Skrytka jest zaszeregowana do serii 10 skrytek dotyczących interesujących miejsc pogranicza czesko-polskiego. Ostatnią finałową dziesiątą skrytkę „Krnovski skarb” można zyskać poprzez wprowadzenie cyfr do układu współrzędnych, które można znaleźć w skrytkach, ewentualnie można je uzyskać na miejscu po spełnieniu zadań. Dla pierwszych 10 znalazców finałowej skrytki przygotowana jest mała nagroda. Ale nie należy się martwić, także kolejni poszukiwacze skrytek mogą za znalezienie finałowej skrytki wziąć sobie drewniane kółeczka (wyprodukowane przez CWG), aż do ich wyczerpania.

Dąb obok Bohušova

Na końcu wsi za przejazdem kolejki wąskotorowej w kierunku na miejscowość Hrozová znajduje się chronione drzewo – dąb o wysokości pnia 22 m. Współrzędne 50° 14' 412” N, 17° 43'013” E.

Dąb szypułkowy (Quercus robur), jest dużym drzewem liściastym z rodziny bukowatych. Występuje w warunkach naturalnych w Europie i Azji Mniejszej, na Kaukazie i na niektórych obszarach Afryki Północnej. Rośnie zarówno na nizinie jak i u podnóża gór, gdzie może tworzyć dąbrowy bądź też występować samotnie. Gdy rośnie w lesie, łatwo traci dolne gałęzie.

Korona jest masywna, rozłożona nieregularnie, wydłużona u góry. Dąb szypułkowy kwitnie w od kwietnia do maja. Owocem jest żołądź na szypułce. Szypułka posiada 3-7 cm długości. Dąb rośnie do wysokości 45 metrów. Spotkać go można na niemal każdym rodzaju gleby, w tym piaszczystych, rośnie także na wilgotnych glebach gliniastych. Ma głębokie korzenie, które często łączą się z wodami gruntowymi, dlatego uderzają w niego pioruny częściej niż w inne drzewa. Jest niezwykle odporny na działanie wiatru. Lepiej znosi zmiany klimatu niż dąb bezszypułkowy.


Ta skrytka jest częścią serii 10 skrytek. W ramach tej serii poszukuje się cyfr lub wykonuje zadania w celu wprowadzenia danych do wzoru służącego do znalezienia finałowej skrytki. Tu czeka na Państwa zadanie zmierzenia obwodu dębu. Wynik należy zaokrąglić do pełnego metra = S.


 EN

The cache is a part of 10 caches series, the tour for interesting places of Czech – Polish bordering regions. The final 10th cache “A Krnov treasure” you get when you put the numbers into coordinates which you find in previous caches or you can get them by accomplishing the task at the cache places. A small present is ready for first ten final cache finders. The rest of you, do not feel sad, you may also take a present – a CWG, until depleted.

At the end of the village, just behind the narrow-gauge railway crossing towards Hrozová, a memorial oak tree is located. Its stem height is 22 m.

An oak (Quercus robur), in Czech language called “křemelák”, is a massive broadleaf tree of a beech family. Naturally, it occurs in Europe, Asia Minor, Caucasus and some areas of Noth Africa. The range of occurrence is from lowlands to foothills, where it may form oak woods or it grows as a solitaire. As it grows in forests, it easily looses its bottom branches.

The treetop is very mighty, irregular and burly, elongated towards the top.

“Křemelák” blooms in April or May. The fruit is an acorn (a monospermous achene) sitting in a goblet. The peduncle is long from 3 to 7 cm.

The oak may reach the length of 45 m. It is able to grow up in almost any type of soil, a sandy and wet clayey soil included. Its roots are very deep and may be linked with a groundwater. This is the reason why this tree suffers from a lightning strike more often than other trees. It is highly wind resistable. It accepts better climate changes than durmast oak.

About the cache

This cache is a part of 10 caches, within you search for numbers or complete tasks to put them into a formula to find the last cache. This time, your task is to measure the tree circumference. The result round off to whole meters = S.Do série patří tyto keše:

Additional Hints (Decrypt)

Anab / zntarg / zntarf / zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.