Skip to content

The Ox Mystery Cache

Hidden : 07/17/2014
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slēpnis, protams, neatrodas norādītajās koordinātās. Tu, droši vien, uzreiz arī nojaut, kāda ir šī uzdevuma būtība...
Cache is not located at the given coordinates. And You probably can already sense the nature of this mystery...

Picture - The Ox
[LAT] Šis tēls mākslā un heraldikā ir sens un plaši izplatīts. Tas vienmēr simbolizējis spēku, mērķtiecību, pārliecību par sevi un izvēlēto ceļu. Viņam piemīt darba spars, nepiekāpība un spēja tikt galā ar grūtībām, turklāt, bez liekas agresijas un niknuma. Tas simboliski attēlo arī materiālo labklājību, stabilu pārticību un turību.
Lai atrastu slēpni, uzzini, kur Rīgā uzturas šis dzīvnieks, dodies pie tā pakaļgala, uzmanies, lai neiesper, un veic projekciju no dibena X metru un Y grādu azimutā.
Lai uzzinātu X un Y, jāiet pie Orākula vai arī jānoskaidro daži skaitļi:
A - Cik gadu jubilejai dzīvnieks veltīts;
B - Iegravēts gadaskaitlis pie kreisās pakaļkājas;
C - Valodu skaits, kurās dzīvnieks prot rakstīt vairāk par trim vārdiem;
D - Tuvumā esošo karogmastu skaits;
E - 1. stāva logu skaits blakus esošās ēkas fasādes daļā, kas vērsta pret dzīvnieku;
F - Minētās ēkas ielas numurs;
G - Atļautais maksimālais braukšanas ātrums, ar kādu var dzīties pakaļ bullim apdzīvotā vietā;
H - Sarkanu automašīnu skaits stāvvietā.
X=H+A+C+D+E+F-H
Y=B-F*G-A*C*E-A-D-E

Izmanto geočekeri, lai noprecizētu savu projekciju un lai iegūtu papildus informāciju! Slēpņa vieta ir diezgan publiska, tāpēc pārliecienies, ka tevi nenovēro vientieši. Slēpnis ir magnētisks.

[ENG] In arts and heraldry this symbol is widely spread and exploited since ancient times. Traditionally it symbolizes strength, determination, confidence in oneself and in the chosen way. Being hard-working, persistent and able to pull through, it is neither aggressive nor cruel. It is also a symbol of prosperity and affluence.
In order to find the cache, at first find out where in Riga 'lives' this particular animal. Then pay it a visit and do a projection - X m, Y° azimuth right from it's backside.
You can ask an Oracle the values of X and Y or you can just do some looking around:
A - To which anniversary this animal is dedicated;
B - Engraved year number by the left hind leg of the animal;
C - Number of languages which tell about the animal;
D - Number of nearby flag poles;
E - Number of windows in the ground floor of the nearby building (count only the part of facade which faces the animal);
F - Street number of the building;
G - Speed limit that you have to obey while chasing the ox in town;
H - Number of red cars in the parking lot.
X=H+A+C+D+E+F-H
Y=B-F*G-A*C*E-A-D-E

Use the Geocheck to verify if your projection is right and to get additional info! The cache location is fairly public so watch out for muggles! The cache is zappingly magnetic.
GeoCheck.org

Additional Hints (Decrypt)

Zrf gevf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)