Skip to content

This cache has been archived.

Penelope: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan en/of het niet vindbaar kunnen zijn gedurende lange(re) tijd.

More
<

The Mobile CellPhone

A cache by Peppertje Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/25/2014
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na 2 pogingen eindelijk een goede verstopplaats gevonden
Deze cache heb ik gelegd ter ere van mijn vrouw die haar nieuwe Samsung Galaxy S4 tot 2 keer toe heeft laten vallen.

De cache ligt niet boven op het spoor en let een beetje op met het verkeer hier.

Spoorbrug Maastricht: Om de spoorlijn Aken-Maastricht door te verbinden naar Hasselt wordt in 1856 de spoorbrug gebouwd: twee aparte banen met sierlijke torentjes op de landhoofden en middenpijler. De brug sneuvelt in de Tweede Wereldoorlog en pas in 1957 wordt een nieuwe gebouwd. De afgelopen jaren zijn regelmatig geluiden opgegaan om de spoorbrug te slopen. De brug is momenteel niet meer in gebruik maar mogelijk wordt de brug ook weer in gebruik genomen. Als de plannen voor een lightrailverbinding met Hasselt doorgaan, is deze Maas-oversteek onmisbaar. Als de spoorlijn Maastricht-Lanaken weer in gebruik wordt genomen, dan zal Prorail de monumentale spoorbrug aan de Brusselseweg aanpassen om aan de huidige geluids- en arbonormen te voldoen. Met de gemeente Maastricht is overeengekomen dat ProRail de brug over de Brusselseweg dan meteen ook volledig zal restaureren. Met de restauratie krijgt de entree tot de stad Maastricht een bijzondere historische aanblik terug. Typische 19e eeuwse bouwstijl in eerste internationale spoortraject De spoorbrug over de Brusselseweg is een voor Nederland uniek en bijzonder bouwwerk dat van het rijk de status van Rijksmonument meekreeg. Met name de typische kasteelachtige bouwstijl uit de 19e eeuw met haar Franse en Engelse invloeden maakt de spoorbrug bijzonder. Zo zijn de acht achthoekige mergelstenen torentjes die als verdedigingswerk dienst deden, kenmerkend voor de smaak en het denken uit de 19e eeuw; net zoals het massieve metselwerk van de brug en de gietijzeren spitsen op de torentjes. De spoorbrug over de Brusselseweg is een van de eerste kleinere spoorbruggen in zijn soort waarvan er in Nederland later nog veel meer zouden volgen. De spoorbrug over de Brusselseweg is bijzonder te noemen omdat hij onderdeel uitmaakt van de eerste internationale spoorwegverbinding van Nederland (de lijn Maastricht-Aken) die van grote betekenis was voor Maastricht als industriestad. Doordat de spoorbrug over de Brusselse weg in de loop der jaren allerlei ingrepen heeft ondergaan, is het oorspronkelijke beeld van de brug aangetast. Bovendien verbergt de onstuimige begroeting rond de brug veel van de bijzondere schoonheid.

English

After two attempts finally found a good hiding place This cache I made ​​in honor of my wife that her new phone has been dropped. To 2 times This cache has been adjusted , and he is not that exciting but safer . Railway bridge Maastricht : To the railway Aachen - Maastricht by connecting to Hasselt in 1856 the railway bridge built two separate jobs with ornate turrets on the abutments and central pier . The bridge was killed in World War II and until 1957 , a new build. In recent years, regular sounds merged to demolish . Railway bridge The bridge is currently not in use but may also be the bridge back into use . If the plans for a light rail connection to continue Hasselt , this Meuse crossing indispensable. If the railway Maastricht and Lanaken is put into use again, then ProRail will adjust the monumental railway bridge on the Brusselseweg to meet . The current noise and health and safety standards With the city of Maastricht was agreed that ProRail the bridge over the Brusselseweg immediately will be fully restored. With the restoration of the entrance to the city of Maastricht will get a special historical look back . Typical 19th century architecture in the first international railway line The railway bridge over the Brusselseweg is a unique and special building for the Netherlands that the empire was given the status of a national monument . In particular, the castle- like architecture of the 19th century with its French and English influence is particularly the railway bridge . Thus, the eight octagonal towers marlstone which acted as a defense , characteristic taste and thinking out of the 19th century , just as the massive stonework of the bridge and cast iron spiers on the towers . The railway bridge over the Brusselseweg is one of the first smaller railway bridges of its kind which would follow in the Netherlands. Later more The railway bridge over the Brusselseweg is particularly significant because it is part of the first international railway in the Netherlands ( Maastricht - Aachen line ), which was of great importance to Maastricht as an industrial city . Because the railway bridge over the road in Brussels over the years has undergone various interventions is the original image of the bridge affected. Furthermore, the boisterous greeting around the bridge hides a lot of special beauty .

Additional Hints (Decrypt)

4 Gerrf 1 Ebpx / onggrel

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)