Skip to content

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost or completely damaged. Usually caches are visited and maintained within 30 days after disabling.
If you wish to unarchive your cache then please contact me using GC code or link of this cache.

If there are still leftovers from container I would appreaciate if other players could collect them so that there are no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
<

Olaine Chemical

A cache by kurbulis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/27/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Slēpnis veltīts Olaines ķīmiskās rūpniecības vēsturei.

[EN] This cache is dedicated to the history of Olaine chemical manufacturing.

B.Y.O.P.


[LV] Pirmās rūpniecības pazīmes Olainē parādījās ap 1939. gadu, līdz ar kūdras ieguves attīstību. Taču īstā darba duna un intelekta koncentrācijas paaugstināšnaa industriālos apjomos šajā teritorijā sākās 20. gs 50-o gadu beigās, kad Padomju Savienības Komunistiskā partija un valdība pieņēma lēmumu strauji attīstīt ķīmisko rūpniecību un par ķīmiskās rūpniecības centru izvēlējās Olaini. Tika uzsākta vairāku jaunu rūpnīcu celtniecība.

Nākamās desmitgades beigās Olainē jau aktīvi strādā plastmasas pārstrādes rūpnīca, ķīmisko reaktīvu rūpnīca (vēlāk „Biolar”), eksperimentālā līmes rūpnīca, kā arī uzsākās ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas (vēlāk „OlainFarm”) celtniecība. 60-o gadu beigās puse no Olaines iedzīvotājiem bija nodarbināti ķīmiskajā rūpniecībā.

Daži fakti:

1959. gadā uz Olaini no Rīgas pārcēla Līmes fabriku, kas pārstrādāja dzīvnieku kaulus un ražoja galvenokārt kaulu līmi un želatīnu.

1961. gadā darbu uzsāka plastmasas pārstrādes rūpnīca, kuras produkcijas galveno daļu sastādīja polietilēns un amino un fenola plastmasas. 1963. gadā Olaines plastmasas pārstrādes rūpnīcā sasniegts lielākais strādājošo skaits rūpnīcas pastāvēšanas vēsturē - 1914 un pārstrādāts lielākais plastmasas daudzums – 13000 tonnas.

Olaines ķīmisko reaktīvu rūpnīca strādāt sāka 1963. gadā.  Lielāko daļu tās produkcijas veidoja dažādi ķīmiskie reaģenti, jonu apmaiņu sveķi, bioķīmiskie preparāti un itakonskābe.

Rūpnīcas zinātniskās pētniecības korpusā izvietoja 150 atsevišķas laboratorijas.

Lai iegūtu 1kg fermentu peroksidāzes, kas nepieciešama medicīnai un klīniskajiem pētījumiem, rūpnīcai bija jāpārstrādā 30 tonnas mārrutku.

Olaines ķīmiski farmaceitiskās rūpnīcas sākotnējai celtniecībai 1968. gadā paredzēja 55 miljonus rubļu. Padomju gados galvenokārt šeit tika ražoti dažādi antibakteriālie līdzekļi, pretvīrusu preparāti (t. sk. Remantadīns), pretvēža preparāti un sirds līdzekļu medikamenti.

1976. gadā Olaines ķīmiski-farmaceitiskās rūpnīcas ražošanas jauda deva iespēju nodrošināt visas Padomju Savienības teritorijā esošās rūpnīcas – ražotājus ar attiecīgo grupu aktīvajiem ķīmiskajiem ingredientiem un pusproduktiem.

2009. gada laikā Olainfarm akciju cena pieauga par 160%

Izmantotie informācijas avoti: www.olaine.lv, www.biolar.lv, www.olainfarm.lv, http://ortus.rtu.lv/science/en/publications/10844/fulltext

p.s. slēpņa konteinera sagatavošanā izmantoti ķīmiskie materiāli no OlainFarm :)

Slēpnis atrodas pie ceļa, pa kuru darba dienu rītos un vakaros intensīvi pārvietojas gājēji. Esiet uzmanīgi!

===================================================

[EN] First industrial activities in this region started around 1939 with increasing volumes of peat extraction in nearby mires. However the real rush and brain power concentration here started in late 50’s of last century when Communist party of Soviet Union made a decision in favor of fast development of chemical production and decided to make Olaine the regional center of chemical manufacturing. At this time construction of several new chemical factories started here.

At the end of next decade plastic manufacturing plant, chemical reagent factory (now chemical plant „Biolar”) and experimental glue factory are working in Olaine. At this time also a decision was made to start construction of a new chemical-pharmaceutical factory here (now „OlainFarm”). At the end of 1960’s half of Olaine population was employed in chemical industry.

Few facts:

Glue factory was moved from Riga to Olaine in 1959. This plant mainly produced gelatin and animal glue (aka bone glue) from animal bones and tissues.

Plastic manufacturing plant started operation in 1961. The main part of its production was composed of polyethylene, amino and phenol plastics. In 1963 the plant reached its peak number of employees – 1914 and managed to produce 13,000 tons of plastic.

Olaine chemical reagent factory started operation in 1963, producing mainly different sorts of chemical reagents, ion-exchange resins, biochemical preparations and itaconic acid. There were 150 scientific laboratories located in research building of the plant.

In order to produce 1kg of peroxidase enzyme which was used in medicine and clinical research, the plant had to process 30 tons of horseradish.

Initially 55 million ruble budget was allocated for construction of chemical-pharmaceutical factory in 1968. During soviet times this plant mainly produced different sorts of antibacterial  agents, antivirus drugs (incl. Remantadine, which is still produced), anti-cancer drugs and heart disease medications.

The production volume of the factory in 1976 was sufficient to supply all manufacturing plants in Soviet Union with respective active chemical ingredients, intermediates and substances.

During 2009 the stock price of “OlainFarm” was raised by 160%.

Information sources used: www.olaine.lv, www.biolar.lv, www.olainfarm.lv, http://ortus.rtu.lv/science/en/publications/10844/fulltext

p.s. some chemical substances from OlainFarm were used in preparation of this cache container :)

Cache is located near a trail which seems to be quite busy on weekday mornings and evenings. Beware of mugglers!

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Zntargvfxf, arfxngvrf yrwn!
[ENG] Zntargvp, qba'g ybbx qbja!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.