Skip to content

Une histoire d'amour Mystery Cache

This cache has been archived.

natalīja: Archive

More
Hidden : 12/28/2013
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[RUS] По данным координатам тайника нет. BYOP.
[LV] Norādītajās koordinātēs slēpnis neatrodas. BYOP.
[ENG] You will not find the cache at the given coordinates. BYOP.


[RUS]

Загадка посвящается одной из самых известных пар Советского Союза. Она – невероятно красивая и талантливая актриса с мировым именем. Он – харизматичный поэт, актер, певец, еще при жизни ставший легендарным.

Удивительная история их любви началась с того, что он увидел ее в кино и был околдован сияющими зелеными глазами, светлыми локонами и неземной улыбкой. «Я добьюсь, что она будет моей», — заявил он.

Знакомство состоялось в 1967 году, когда она пришла на спектакль с его участием и была потрясена мощью его игры. Их роман продлился 12 лет. За это время им пришлось пережить многое, и все это время она была не просто любимой женщиной, женой, музой, но и его ангелом-хранителем.

Тайник спрятан N56 5А.ВСD E024 0E.FGH.

А – количество букв в названии фильма, минус два.
В – количество букв в имени героини фильма, минус два.
С – количество букв в фамилии автора произведения, по которому снят фильм, плюс два.
D – количество букв в названии спектакля, минус два.
Е – количество букв в имени персонажа спектакля, плюс два.
F – номер телефонистки международной станции, в свое время его знала вся страна, минус 69.
G – количество букв в ее и его фамилиях, минус пять.
H – год его рождения, минус год ее рождения.

Проверка: A+B+C+D+E+F+G+H=41.

В связи с тем, что ответы на все вопросы, кроме последнего, на русском языке, и искать информацию легче на русскоязычных сайтах, количество звездочек в задании увеличено.

[LV]

Mīkla veltīta vienam no pašiem pazīstamākajiem Padomju Savienības pāriem. Viņa – neticami skaista un talantīga aktrise ar vispasaules slāvu . Viņš – populārs dzejnieks, aktieris, dziedātājs, kas vēl pie dzīves kļuva par leģendāru personu.

Viņu mīlestības pārsteidzošs stāsts sākās, kad viņš ieraudzēja viņu filmā. Viņa apbūra ar mirdzošām zaļajām acīm, gaišiem matiem un debess skaistu smaidu. "Es darīšu visu, lai viņa būtu mana" – viņš teica.

Viņi satikās 1967. gadā, kad viņa atnāca uz izrādi ar viņa piedalīšanos un tika pārsteigta ar viņa spēles spožumu. Romāns ilga 12 gadus. Pa šo laiku pārim nācās piedzīvot daudz ko, un visu šo laiku viņa bija ne vienkārši iemīļotā sieviete, sieva, mūza, bet arī viņa sargeņģelis.

Slēpnis atrodas N56 5А.ВСD E024 0E.FGH.

A – burtu skaits filmas nosaukumam, mīnus divi.
B – burtu skaits filmas varones vārdam, mīnus divi.
C – burtu skaits autora darba uzvārdam pēc kura uzņemta filma, plus divi.
D – burtu skaits izrādes nosaukumam, mīnus divi.
E – burtu skaits izrādes personāža vārdā, plus divi.
F – starptautiskās stacijas telefonistes numurs, savā laikā to zināja visa valsts, mīnus 69.
G – burtu skaits viņa un viņas uzvārdos, mīnus pieci.
H – viņa dzimšanas gads mīnus viņas dzimšanas gads.

Kontrole: A+B+C+D+E+F+G+H=41.

Sakarā ar to, ka atbildes uz visiem jautājumiem, izņemot pēdējo, ir krievu valodā, un vieglāk meklēt informāciju krievijas portālos, zvaigžņu skaits uzdevumām ir palielināts.

[ENG]

Task is dedicated to one of the most famous pair of the Soviet Union. She – incredibly beautiful and talented actress with a worldwide reputation. He – the charismatic poet, actor, singer, became a legend in his own lifetime.

This amazing story of their love began when he saw her in the movie and was bewitched by shining of her green eyes, blond curls and a heavenly smile. "I will do everything to make her mine" – he said.

They met in 1967, when she came to the play with his participation and was surprised by the power of his talent. Their affair lasted 12 years. They gone through a lot for this time, she was not just the woman he loved, his wife, muse, but also his guardian angel.

Cache is located here N56 5А.ВСD E024 0E.FGH.

A – Number of letters in the movie title, minus two.
B – Number of letters in the female character name, minus two.
C – Movie is based on a novel of the famous author. Number of letters in the author last name, plus two.
D – Number of letters in the title of the play, minus two.
E – Number of letters in the male character name, plus two.
F – ID number of girl, who worked at the international phone call centre, it was known to the whole country that time, minus 69.
G – Number of letters in his and her surnames, minus five.
H – His birth year minus her birth year.

Control: A+B+C+D+E+F+G+H=41.

Answers to all questions, except the last one, are in Russian. It is much easier to find necessary information on Russian web. So the number of stars for this task is increased.

Additional Hints (Decrypt)

1.uggcf://jjj.lbhghor.pbz/jngpu?i=uM3f-GkpbfV

2. Zntargvp.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)