Skip to Content

<

Helgonmossen Björnmossen

A cache by Oltjo MrZz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/06/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Earthcache  Helgonmossen-Björnmossen.

Helgonmossen  och Björnmossen är två stora myrar som under1800-talet påverkades mycket av utbyggnaden av Sala silvergruvas vattensystem.

Myrar bildas av låg syretillgång i marken som gör att döda växter m.m. inte förmultnar och därför omvandlas till torv.
Av Sveriges landareal består ca.  12 % av myr. (5 milj. Hektar)
Myrarna har bildats på olika sätt. Större delen av de myrar som finns i Sverige  har bildats genom att mark försumpats och blivit blöt. Andra har bildats genom att grunda sjöar har växt igen.
 
Bild som visar igenväxningen av en sjö.


Gräns mellan kärr och mosse.

Beroende på egenskaperna av det vatten som finns i myrarna kan de indelas i mossar eller kärr.
 Mossar
får sitt vatten enbart från nederbörden. De är därför fattiga på mineraler och har dålig förmåga att neutralisera torvens sura ämnen. På mossarna växer oftast lågvuxen tallskog.
Kärr får vatten både från nederbörd och omgivande fastmark. Om kärrets omgivningar är magra kan inte torvens sura ämnen neutraliseras och då blir det ett fattigkärr. Ex. på växter som man hittar där är vitmossor, tuv-och ängsull, vattenklöver, olika starrarter och kärrviol. Om det i stället finns kalk eller andra basiska mineraler i i omgivningen bildas ett rikkärr. Där kan man finna brunmossor, gräsull, ängsstarr, ängsnycklar,kärrknipprot, gullbräcka, kärrlilja m.m.  Här finns också många  sällsynta och rödlistade växter. Ex. olika orkidéer.Del av Björnmossen med rester av gammalt dike

Bild från Helgonmossen

Gruvans vattensystem
För att få vatten till Sala Silvergruva för drift av uppfordringsverk m.m. anlades ett omfattande vattensystem där sjöar och mossar norr om Sala utnyttjades.
Utbyggnaden pågick i tre perioder 1509-1543, 1595-1660 och 1819-1822.
Björnmossen och Helgonmossen ingick i den tredje utbyggnaden. Helgonmossens naturliga utlopp i öster stängdes då av med två vallar. Vattnet leddes nu mot Björnmossen genom en grävd o sprängd kanal och regleringsdamm med lucka och dammhus.
Björnmossen dämdes med en vall mellan mossen och Järndammen medan Järndammens vatten leddes genom ett nytt utlopp och en grävd kanal genom Gräskärret till Ekeby damm och därifrån vidare mot gruvan.
För att få logga cachen som hittad är det några frågor jag vill ha besvarade. Svaren behöver inte vara exakta. Huvudsaken är att ni har lite att fundera på och visar att ni varit på plats.
Svaren skickas in och när ni får klartecken är det bara att logga.

1.  Beskriv med några få ord skillnaden mellan Helgonmossen och Björnmossen. Vilka typer   av myrar representerar de och vad kan skillnaden bero på? (Om det är vinter och mycket snö kan bilderna ge en vägledning.) Björnmossen syns bäst från waypoint 3.
2. Med hjälp av GPS och långa ben skall du räkna ut höjdskillnaden i % mellan Helgonmossen (waypoint 1) och Björnmossen (waypoint 2). Samma sak som ingenjörerna gjorde med de hjälpmedel som fanns när gruvans vattensystem anlades.
3. Nämn minst tre förutsättningar för att det skall bildas en myr.

Lycka till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

57 Logged Visits

Found it 56     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 23 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.