Skip to content

Studnicka pod Lomom v belusskych slatinach Traditional Geocache

Hidden : 12/29/2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Studnička sa nachádza v Belušských slatinách v blízkosti kamenolomu 


Vody vystupujúce na povrch z veľkej hĺbky sú rôznou mierou obohatené rozpustenými minerálmi. Slovensko je veľmi bohaté na minerálne pramene. Pretože jeho geologický podklad je pestrý , aj minerálne zloženie jednotlivých vôd je neobyčajné a rôznorodé. Táto rozmanitosť sa využíva na liečenie celého radu chorôb v termálnych kúpeľoch alebo pitím studených minerálnych vôd. Za minerálnu vodu sa považuje prírodná voda, ktorá obsahuje viac ako 1000mg rozpustených pevných látok na 1 l alebo viac ako 1000mg rozpusteného CO2 na 1l.V súčasnosti je na Slovensku známych asi 1300 lokalít s minerálnymi alebo termálnymi prameňmi. Najrozšírenejšie sú tzv. kyselky s vysokým obsahom CO2. minerálne pramene sa delia na štyri druhy 1. uhličitá minerálna voda 2. sírna minerálna voda 3. obyčajná minerálna voda 4. uhličito-sírna minerálna voda v keške sa nachadza loogbook ceruzka

Additional Hints (Decrypt)

mn zhevxbz cenzran cbq xnzrazv

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)