Skip to content

Fort Zbarż jest "rzut beretem" Mystery Cache

This cache has been archived.

outlaw1974: brak czasu zmusza mnie do archiwizacji

More
Hidden : 01/03/2014
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[PL] Tekst zapożyczony z dokumentu "Poszukiwacze warszawskich tradycji" 

[EN] Text taken from the document "Raiders of the Warsaw tradition" 

 


[PL]

Na terenie dzielnicy Włochy znajdują się pozostałości aż trzech fortów: Fortu Włochy, Fortu Okęcie i
Fortu Zbarż. W większości przypadków są one bardzo zniszczone, ale w przypadku każdego możemy
oglądać elementy, które przetrwały do dziś.

Forty należały do tak zwanej Twierdzy Warszawskiej. W drugiej połowie XIX wieku władze Imperium
Rosyjskiego (Polska była wówczas pod zaborami, a Warszawa znajdowała się w zaborze rosyjskim)
postanowiły otoczyć Warszawę zespołem budowli fortyfikacyjnych.

Twierdza Warszawa posiadała dwie linie umocnień: wewnętrzną i zewnętrzną. Forty znajdujące się na
terenie obecnej dzielnicy Włochy należały do zewnętrznej, później zbudowanej linii umocnień.

W 1909 roku władze carskie wydały rozkaz kasacji Twierdzy Warszawa, jednak nie wszystko zostało
zburzone. Do dziś wyraźnie widać, zwłaszcza na zdjęciach lotniczych, dawny układ fortów, czy fosy.

 

[EN]

In the district of Włochu are the remains of three forts: Fort Włochy, Fort Okęcie, Fort Zbarż. In most cases, they are very damaged, but in the case of each, we can see elements that have survived to this day.

Forty belonged to the so-called Fortress Warsaw. In the second half of the nineteenth century the authorities of the Russian Empire (Poland was then under occupation, and Warsaw was in the Russian zone) decided to surround the Warsaw series of series of fortified buildings.

Fortress Warsaw had two lines of fortifications: internal and external. Fortifications located on the territory of the present district of Włochy belonged to the outer line of fortifications built later.

In 1909, the tsarist government issued an order of cassation Fortress Warsaw, but not everything was destroyed. To this day, clearly visible, especially in aerial photographs, the former system of forts.

[PL] Współrzędne finału wyglądają w sposób następujący
[EN] Coordinates the final look as follows

 

final


 


Free counters!
0******0

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Fmhxnw gnz tqmvr jmebx avr fvrtn yrpm erxn gnx - avfxb
[EN] Frnepu jurer rlrf pna abg ernpu, ohg unaq lrf - ybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)