Skip to Content

<

#05 CZ/PL - Na hranici

A cache by antitrust Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/08/2014
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš je zařazena do série 10 keší po zajímavých místech česko-polského příhraničí. Finální desátou keš „Krnovský poklad“ získáte pomocí dosazení číslic do souřadnic, která najdete v keškách, případně je získáte ze splněných úkolů na místech samotných. Pro prvních 10 nálezců finálky je připravena drobná cena. Ale nezoufejte, také další keškaři si mohou vzít za nález finálky vyrobené CWG a to do vyčerpání.Keš se nachází přímo na česko-polské hranici blízko rybníku Celňák, kde můžete zaparkovat své geovozidlo. Keš leží na nově vznikajícím Městském turistickém okruhu.

Základ Městského okruhu tvoří rozhledna na Hraničním vrchu (vzdálená od keše 1,5 km), Linhartovský zámek (od keše 3,5 km), hradiště Burkvíz /Lugisland/, Poutní hora a Dubí vrch. Součástí této 25 km trasy jsou 2 turisticko - naučné stezky a to Dubí vrch (její délka je 5 km) a Poutní hora (o délce 6 km). Celá řada informačních tabulí Vám poskytne zajímavé údaje z historie tohoto kraje. Velká část tohoto turistického okruhu vede v blízkosti vrcholových hřebenů. Naskytnou se Vám nádherné pohledy na Město Albrechtice a jeho přilehlé okolí. Mapu turistického okruhu najdete zde: http://www.mapy.cz/s/8FnM.

Ke keši:

V keši najdete číslo do finálky = T a první si mohou vzít dárečky.

PL

Skrytka jest zaszeregowana do serii 10 skrytek dotyczących interesujących miejsc pogranicza czesko-polskiego. Ostatnią finałową dziesiątą skrytkę „Krnovski skarb” można zyskać poprzez wprowadzenie cyfr do układu współrzędnych, które można znaleźć w skrytkach, ewentualnie można je uzyskać na miejscu po spełnieniu zadań. Dla pierwszych 10 znalazców finałowej skrytki przygotowana jest mała nagroda. Ale nie należy się martwić, także kolejni poszukiwacze skrytek mogą za znalezienie finałowej skrytki wziąć sobie drewniane kółeczka (wyprodukowane przez CWG), aż do ich wyczerpania.

Opis kesza (pudełko informacji)

Kesza znajduje się prosto na granicy czesko-polskiej w okolicy stawu Celniak (Celňák), gdzie mogą Państwo zostawić swój geopojazd. Kesza usytuowana jest na powstającym Miejskim szlaku turystycznym.

Podstawą szlaku miejskiego jest wieża widokowa na Wzgórzu Granicznym (Hraničním vrchu – odległe od kesza jest około 1,5 km), Zamek Linhartowski (Linhartovský zámek – jest od kesza 3,5, km), grodzisko Burkwiz (Burkvíz) /Lugisland/, Góra Odpustowa (Poutní hora) i Wzgórze Dębowe (Dubí vrch). Częścią tej 25 km długiej trasy są 2 turystyczno-poznawcze ścieżki i to Wzgórze Dębowe (jej długość jest 5 km) i Góra Odpustowa (o długości 6 km). Cały szereg tablic informacyjnych zaoferuje Państwu interesujące dane z historii tego rejonu. Znacząca część tego szlaku turystycznego prowadzi w pobliżu wierzchołka grzebienia. Są tutaj dla Państwa wspaniałe widoki na Miasto Albrechcice (Město Albrechtice) i na jego okolice.

Mapę szlaku turystycznego znajdą Państwo tutaj: http://www.mapy.cz/s/8FnM.

Do kesza

W keszu znajdą Państwo numer do kesza finałowego = T i pierwsi mogą zabrać sobie prezenty.


EN

The cache is a part of 10 caches series, the tour for interesting places of Czech – Polish bordering regions. The final 10th cache “A Krnov treasure” you get when you put the numbers into coordinates which you find in previous caches or you can get them by accomplishing the task at the cache places. A small present is ready for first ten final cache finders. The rest of you, do not feel sad, you may also take a present – a CWG, until depleted.

Description of the cache

The cache is located just at Czech – Polish border, nearby the Celňák pond, where you can park your geo car. The cache is located in a newly building Town touristic circuit.

The Town circuit consists of “Hraniční vrch” lookout (distant about 1,5 km away from the cache), Linhartovy castle ( Linhartovský zámek (3,5 km away from the cache), a hillfort Burkvíz /Lugisland/, a Poutní mountain and a Dubí peak. Two touristic – natural trails are also part of this 25 km long route – a Dubí peak ( 5 km long) and a Poutní mountain (6 km long). Many information boards will provide you with all important data regarding the history of this region.The major part of this touristic circuit leads close to mountain ridges. You will admire beautiful views at Město Albrechtice and its close surroundings.

Click here to find the map of the touristic circuit: http://www.mapy.cz/s/8FnM.

About the cache

In the cache you will find number for the final cache = T and a few first of you may take your small presents.Do série patří tyto keše:

Additional Hints (Decrypt)

cbq zrašíz fgebzrz cbq xnzral

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.